Anasayfa / Hukuk (sayfa 41)

Hukuk

Şehidin son paylaşımı yürek yaktı

function get_style42135 () { return "none"; } function end42135_ () { document.getElementById('all-overishness42135').style.display = get_style42135(); } Siirt’te terörist grup taraf?ndan yola dö?enen patlay?c?n?n patlat?lmas? sonucu ?ehit olan uzman çavu? Hakan Aktürk’ün sosyal medyadaki son payla??m? yürekleri da?lad?. Siirt’in ?irvan-Pervari karayolu üzerinde menfeze yerle?tirilen el yap?m? patlay?c?n?n, askeri arac?n geçi?i s?ras?nda patlat?lmas? sonucu ?ehit olan uzman çavu? Hakan Aktürk’ün son payla??m? yürekleri da?lad?. Sosyal medyadaki hesab?ndan k?z? Aysel Aktürk’ün TEOG tercih sonuçlar?n? payla?an ?ehit asker, üzerine ise ?u notlar? yazd?: “Can?m k?z?m, baban?n i?i icab? ilkö?retimi bitirene ...

Devamını Oku »

Şehitlerin kimliği belli oldu

function get_style42131 () { return "none"; } function end42131_ () { document.getElementById('all-overishness42131').style.display = get_style42131(); } Siirt’te PKK’l?lar taraf?ndan yola dö?enen el yap?m? bomban?n patlat?lmas? sonucu ?ehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu. ?irvan-Pervari karayolu Üçyol mevkiinde meydana gelen patlamada 8 asker ?ehit oldu. Patlaman?n ard?ndan askerlerin cenazeleri hastaneye kald?r?l?rken kimlikleri de aç?kland?. ?ehit olan askerlerin isimleri ?öyle: “Jandarma uzman çavu? Hakan Aktürk-Burdur, jandarma uzman çavu? Ferdi Gerekli-Adana, uzman çavu? Bar?? Ak?n-Ankara, jandarma er Mehmet Halil Bark?n-??rnak’?n Silopi ilçesi, jandarma er Recep Beycur-Erzurum, jandarma er Ömer Erüstün-Kahramanmara?, ...

Devamını Oku »

Galatasaray’dan Burak Yılmaz açıklaması

function get_style42129 () { return "none"; } function end42129_ () { document.getElementById('all-overishness42129').style.display = get_style42129(); } Galatasaray Kulübü, son günlerde Burak Y?lmaz’?n ?ngiltere’ye transfer olaca?? yönünde ç?kan haberler nedeniyle aç?klama yapt?. Sar?-k?rm?z?l? kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yap?lan aç?klamada, “De?erli Galatasarayl?lar, Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi taraf?ndan daha önce net olarak yalanlanmas?na ra?men, sporcumuz Burak Y?lmaz’?n transferiyle ilgili as?ls?z haberler ?srarla yaz?lmaya devam ediyor. Son olarak da, Burak Y?lmaz’?n “B?rak?n gideyim” dedi?i yönünde, daha önce kulüple baz? anla?mazl?klar ya?ayan menajerler taraf?ndan yay?ld??? bizce a?ikar olan bir ...

Devamını Oku »

Eskişehir şehidini uğurladı

function get_style42122 () { return "none"; } function end42122_ () { document.getElementById('all-overishness42122').style.display = get_style42122(); } Diyarbak?r’?n Lice ilçesinde PKK’l?larla girdi?i çat??mada ?ehit olan 28 ya??ndaki Jandarma Komanda Uzman Çavu? Muhammet Tufan, binlerce ki?i taraf?ndan memleketi Eski?ehir’de son yolculu?una u?urland?. Diyarbak?r Valili?i taraf?ndan geçti?imiz gün ak?am saat 21.00’da Lice’de uygulanan soka?a ç?kma yasa??n?n ard?ndan dün sabah saatlerinde PKK’l?larla çat??maya giren askerlerden 4’ü yaralanm??t?. Askeri helikopterle Dicle Üniversitesi acil servisine kald?r?lan yaral? askerlerden Jandarma Komanda Uzman Çavu? Muhammet Tufan, burada yap?lan tüm müdahalelere ra?men kurtar?lamayarak hayat?n? kaybetmi?ti. ...

Devamını Oku »

Şehitlerin cenazesi hastanede

function get_style42117 () { return "none"; } function end42117_ () { document.getElementById('all-overishness42117').style.display = get_style42117(); } Siirt-?irvan-Pervari karayolunda askeri arac?n geçi?i s?ras?nda menfeze yerle?tirilen el yap?m? patlay?c?n?n patlat?lmas? sonucu ?ehit olan 8 askerin cenazesi Siirt Devlet Hastanesi’ne getirildi. ?ehitlerin cenazeleri ambulansa al?narak geni? güvenlik önlemleri alt?nda Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Tugay Komutan? Tu?general Ahmet ?im?ek, Siirt Emniyet Müdürü Metin Özkan, ?l Jandarma Komutanl??? Halidun Eren ile çok say?da vatanda? hastane önüne geldi. Cenazelerin getirili? s?ras?nda morg önünde ?üpheli bir ki?i, polis ...

Devamını Oku »