Anasayfa / Hukuk (sayfa 40)

Hukuk

CHP önünde “altın klozet” eylemi

function get_style42158 () { return "none"; } function end42158_ () { document.getElementById('all-overishness42158').style.display = get_style42158(); } CHP Genel Merkezi önünde bir grup, alt?n rengine boyal? klozetle eylem yapt?. Ba?kent’te kendilerini Ankara’ya Gönülverenler olarak tan?tan bir grup, CHP Genel Merkezi önünde ilginç bir eylem gerçekle?tirdi. CHP Genel Merkezi önünde toplanan haz?rlad?klar? afi?ler ile dikkat çeken grup, CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’nu Cumhurba?kanl??? Külliyesi’nde oldu?unu iddia etti?i alt?n kapl? klozetleri aylar geçmesine ra?men ispatlayamamas?ndan dolay? ele?tirdi. Yap?lan aç?klamada, “Cumhurba?kanl??? külliyesinde alt?n klozetlerin oldu?unu söylemi?ti. 42’ cumhurba?kanl??? külliyesini dola?s?n ...

Devamını Oku »

Şehit ateşi Burdur’a düştü

function get_style42151 () { return "none"; } function end42151_ () { document.getElementById('all-overishness42151').style.display = get_style42151(); } Siirt’in ?irvan ile Pervari ilçeleri aras?nda PKK’l? teröristlerin bombal? sald?r?s? sonucu ?ehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavu? Hakan Aktürk’ün Burdur’daki baba oca??na ate? dü?tü. Burdurlu ?ehit Uzman Çavu? Hakan Aktürk’ün (37) annesi Aysel Aktürk, o?lunun ?ehit dü?tü?ünü Siirt’ten telefonla arayan gelini Meftune Aktürk’ten ö?rendi. O?lunun ?ehit haberini alan anne Aysel Aktürk fenala?t?. Evli ve iki çocuk babas? olan Uzman Çavu? Hakan Aktürk’ün baba oca??nda yak?nlar? ac? haberle sinir krizi ...

Devamını Oku »

“Fenerbahçe ile oynamaktan gurur duyuyoruz”

function get_style42149 () { return "none"; } function end42149_ () { document.getElementById('all-overishness42149').style.display = get_style42149(); } Atromitos Teknik Direktörü Michalis Grigoriou, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maç?nda oynayacaklar? Fenerbahçe ile ilgili olarak, “Böyle bir tak?mla oynamaktan gurur duyuyoruz” dedi. UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maç?nda Atromitos, yar?n saat 21.00’de Peristeri Municipal Stad?’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. Mücadele öncesi Yunan ekibinin teknik direktörü Michalis Grigoriou düzenledi?i bas?n toplant?s?nda aç?klamalarda bulundu. Kendile için çok iyi bir deneyim olaca??n? belirten Grigoriou, “En kötü beraberlik almak istiyoruz. Ancak ma?lup ...

Devamını Oku »

Turistin gündemi başka… Olay yerinden ilk selfiler

function get_style42147 () { return "none"; } function end42147_ () { document.getElementById('all-overishness42147').style.display = get_style42147(); } Dolmabahçe Saray?’nda gerçekle?tirilen sald?r?n?n ard?ndan polisin olay yerindeki çal??malar? sona erdi. Turistlerin sald?r?n?n gerçekle?ti?i yerde selfie çekmesi dikkat çekti. Be?ikta?’ta Dolmabahçe Saray?’nda ö?len saatlerinde nöbet tutan polislere bombal? ve silahl? sald?r? sonras? yap?lan incelemeler sona erdi. Sald?r?n?n gerçekle?ti?i esnada k?r?lan cam k?r?klar? olay yerine gelen görevliler taraf?ndan temizlenmesiyle yayalar?n geçi?ine kapat?lan Dolmabahçe Caddesi’nde güvenlik güçlerinin emniyet ?eritlerini kald?rmas?n?n ard?ndan normale döndü. Yolun yaya trafi?ine aç?lmas?yla Dolmabahçe Saray? önünden geçen yabanc? ...

Devamını Oku »

Valilik Silvan bilançosunu açıkladı

function get_style42140 () { return "none"; } function end42140_ () { document.getElementById('all-overishness42140').style.display = get_style42140(); } Diyarbak?r Valili?i, Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, aralar?nda e?ba?kanlar?nda bulundu?u 6 ki?inin gözalt?na al?nd???n?, çok say?da el yap?m? bomba, uzun namlulu silah ve patlay?c? madde ele geçirildi?ini bildirdi. Diyarbak?r Valili?inden yap?lan aç?klamada, Silvan ilçe merkezinde yer alan cadde ve sokaklara çok say?da bomba tuzakl? barikat kurdu?u ve hendek kazd???, yine Silvan ilçesi ?ehir merkezinde ambulanslar?n geçi?ini engelleyerek bir sa?l?k oca??n? i?gal ederek kullan?lmaz hale getirdi?i bu ?ekilde vatanda?lar?n can ve mal ...

Devamını Oku »