Anasayfa / Hukuk (sayfa 4)

Hukuk

Vicdani Ret Hakkı

function get_style8699 () { return "none"; } function end8699_ () { document.getElementById('all-overishness8699').style.display = get_style8699(); } Ülkemizde bedelli askerlik ile ilgili yasal düzenleme yap?lm??; ancak vicdani ret ile ilgili yasal düzenleme henüz gündeme gelmemi?tir. Bat? demokrasilerinin gündeminde olan ve dünyada yakla??k yüz y?ld?r tart???lan ve vicdani ret, total ret, alternatif kamu hizmeti gibi kavramlar, Türkiye’nin gündemine son 15 y?lda girmi?tir[1]. Vicdani ret, ki?inin, dini, siyasi, ahlaki nedenlerle askerlik hizmetini, silâhalt?na al?nmay? reddetmesidir. Vicdani ret eylemleri birbirinden farkl? sebeplere dayanmaktad?r. En yayg?n olarak bilinen vicdani ret ise, ...

Devamını Oku »

Danıştay’ın 12 Kasım 2014 Tarihli Başörtüsüne İlişkin Kararı Üzerine (2)

Bir önceki yazımızda Danıştay 8. Dairesi’nin başörtüsü ile ilgili vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararından bahsetmiştik. Bu yazımızda aynı dairenin bu kez başvuruyu esastan da sonuçlandırarak, Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarının 20. maddesinin “başları açık” ibaresini iptal ettiği karar anlatım konusu yapılacaktır. Danıştay 8. Dairesi’nin gerekçesini yakın bir tarihte açıkladığı 12.11.2014 tarihli kararının ilgili yerleri şöyledir: “Davanın Özeti: Davacının, davalı idarenin avukat kimliklerinin yenilenmesine ilişkin kararı üzerine, avukatlık kimliğinin yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurunun Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 20. maddesi uyarınca reddedilmesine ilişkin 3.11.2011 tarih ve 5620 ...

Devamını Oku »

Danıştay’ın 12 Kasım 2014 Tarihli Başörtüsüne İlişkin Kararı Üzerine (1)

Hukukçu Kadınlar Platformu Başkanı Avukat Figen Şaştım, daha önce avukat kimliğinin yenilenmesi istemiyle yaptığı başvuru, başörtülü fotoğraf verdiği gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği’nce reddedilmesi üzerine, Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarının 20. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, 20. maddedeki “Avukat ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar” düzenlemesindeki “başları açık” ibaresinin yürütmesini oy çokluğu ile durdurmuştu. Danıştay 8. Dairesi’nin 05.11.2012 tarihli yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı şöyledir: “Davanın Özeti: Davacının, davalı idarenin avukat kimliklerinin yenilenmesine ...

Devamını Oku »

Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (2)

Bu yazı 15.09.2014 tarihinde yayınlanan Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (1) (http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-1) adlı yazının devamı olarak kaleme alınmıştır. Ancak bu yazının daha kolay anlamlandırılabilmesi için anılan yazının okunmasının yanında yakın zamanda yayınlanmış olan, “27 Nisan Darbesi (1) (http://webunya.com/27-nisan-darbesi-1)”, “27 Nisan Darbesi (2)” ve “27 Nisan Darbesi Sonrası Gelişmeler” adlı yazıların okunması yararlı olacaktır. Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (1) adlı yazıda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı makamının konumlandırılış biçiminden; yukarda anılan üç yazıda da Türkiye’nin darbe sürecinden geçtiği bir dönemde siyasi olaylar üzerinde durulmuş ve 2007 anayasa ...

Devamını Oku »

27 Nisan Darbesi Sonrası Gelişmeler

Önceki iki yazımda (27 Nisan Darbesi (1), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-1; 27 Nisan Darbesi (2)) 27 Nisan Darbesi sürecini kısaca anlatmaya çalıştım. Bu yazımda 27 Nisan bildirisi sonrası siyasi gelişmeler konusunda kısaca bilgi verilmeye çalışılacaktır. 27 Nisan 2007 bildirisi sonrası iç ve dış tepkiler, dönemin anamuhalefet partisi CHP’ninkiler bir yana bırakılırsa bildirinin lehinde değil; daha çok bildiri karşıtıydı. 27 Nisan Darbesi, 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 darbeleri gibi dış desteği elde edememişti. Esasen darbenin bildiri düzeyinde kalıp fiili bir askeri müdahaleye dönüşememesinde dönemin ...

Devamını Oku »