Anasayfa / Hukuk (sayfa 30)

Hukuk

İstanbul felç oldu

function get_style46118 () { return "none"; } function end46118_ () { document.getElementById('all-overishness46118').style.display = get_style46118(); } Haliç Köprüsü metrobüs yolunda bak?m-onar?m çal??malar? sebebiyle E-5 Ankara istikameti yönünde yo?un araç kuyru?u olu?tu. Haliç Köprüsü metrobüs yolunda ba?lat?lan bak?m onar?m nedeniyle metrobüs kapat?ld?. Metrobüs seferlerinin Haliç Köprüsü ana yolundan yap?lmas? üzerine, uzun araç kuyruklar? olu?tu. Saatlerce trafikte kalan sürücüler ise duruma tepki gösterdi. Yakla??k 4 saat trafikte oldu?unu belirten bir sürücü, “Sefaköy’den trafik ba?lad?. 4 saattir yolday?m. Cenazeye gitmeye çal???yorum. ?stanbul’un s?ca?? da bizi olumsuz yönde etkiledi” dedi. ...

Devamını Oku »

Bakan Şimşek: “Eğer güçlü bir parti çıkmazsa…”

function get_style46114 () { return "none"; } function end46114_ () { document.getElementById('all-overishness46114').style.display = get_style46114(); } Maliye Bakan? Mehmet ?im?ek, “AK Parti çok güçlü reformlarla seçime gidecek. E?er seçimlerde güçlü bir parti ç?kmazsa, ?u ana kadar kazan?lan bütün birikimler kaybolacakt?r” dedi. Gaziantep AK Parti ?l Dan??ma Meclisi toplant?s?na kat?lan ?im?ek, 7 Haziran seçimlerinde gereken mesaj? ald?klar?n? belirterek, 1 Kas?m seçimlerine güçlü reformlarla gireceklerini söyledi. Muhalefet partilerinin marjinal kampanyalarla seçimlere girdi?ini hat?rlatan ?im?ek, “AK Parti bir hak ve özgürlükler partisidir. AK Parti çok güçlü reformlarla seçime gidecek. ...

Devamını Oku »

Dorsey Galatasaray’da

function get_style46112 () { return "none"; } function end46112_ () { document.getElementById('all-overishness46112').style.display = get_style46112(); } Galatasaray, geçti?imiz sezon NBA’de Houston Rockets’ta forma giyen Amerikal? oyuncu Joey Dorsey ile anla?ma sa?lad???n? aç?klad?. Türkiye Basketbol Süper Ligi tak?mlar?ndan Galatasaray, transfer çal??malar?n? sürdürüyor. Sar?-k?rm?z?l? tak?m, Türkiye liginde 2012-2013 sezonunda Royal Hal? Gaziantep’te forma giyen 31 ya??ndaki Amerikal? Joey Dorsey ile bir senelik prensip anla?mas?na vard?. Dorsey, geçen NBA’de Houston Rockets formas?yla 2.7 say?, 4 ribaund, 0.4 asist ve 0.4 blok ortalamalar?yla mücadele etti. Deneyimli oyuncu daha önce NBA’de ...

Devamını Oku »

Türkiye DEAŞ’ı vurdu

function get_style46110 () { return "none"; } function end46110_ () { document.getElementById('all-overishness46110').style.display = get_style46110(); } D??i?leri Bakanl???, Türk sava? uçaklar?n?n koalisyona ait sava? uçaklar?yla birlikte DEA? hedeflerine kar?? dün ak?amdan itibaren ortak hava harekat? gerçekle?tirmeye ba?lad???n? aç?klad?. D??i?leri Bakanl???’ndan yap?lan aç?klamada, “ Türkiye ve ABD aras?nda DEA?’la mücadele konusundaki mevcut i?birli?inin daha da derinle?tirilmesi yönünde al?nan kararlar hakk?nda kamuoyuna bilgi sunulmu?tu. Türk Hava Kuvvetleri’nin uluslararas? koalisyonun DEA?’a kar?? yürütülen Özgün Kararl?l?k Harekat? çerçevesinde devam eden hava operasyonlar?na kat?l?m?na ili?kin teknik nitelikteki belge de ABD ile ...

Devamını Oku »

Kutbettin Arzu görevi devraldı

function get_style46108 () { return "none"; } function end46108_ () { document.getElementById('all-overishness46108').style.display = get_style46108(); } G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? görevine atanan G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan Yard?mc?s? Kutbettin Arzu, görevi Mehmet Mehdi Eker’den devrald?. G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???’nda devir teslim töreni gerçekle?tirildi. Yeni kabinenin aç?klanmas?n?n ard?ndan G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???’nda devir teslim töreni gerçekle?tirildi. Bas?na kapal? yap?lar devir-teslim töreninde seçim hükümetinde G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? görevine atanan G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan Yard?mc?s? Kutbettin Arzu, görevi Mehmet Mehdi Eker’den devrald?. Bakanl?k ...

Devamını Oku »