Anasayfa / Hukuk (sayfa 3)

Hukuk

Ağızları açık bırakan atlayış

function get_style42690 () { return "none"; } function end42690_ () { document.getElementById('all-overishness42690').style.display = get_style42690(); } Laso Schaller adl? sporcunun 60 metre yükseklikten küçük su birikintisine yapt??? atlama, görenleri hayrete dü?ürüyor. Laso Schaller isimli sporcu 60 metre yükseklikten küçük su birikintisine atlayarak inan?lmaz? ba?ard?. Kayal?klardan atlay???n? endi?e dolu gözler aras?nda gerçekle?tiren sporcu atlay???ndan sonra yüzerek ç?k?nca izleyenler derin bir nefes al?yor. (?HA) Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak ...

Devamını Oku »

7 terörist tutuklandı

function get_style42688 () { return "none"; } function end42688_ () { document.getElementById('all-overishness42688').style.display = get_style42688(); } Van Emniyet Müdürlü?ü ekiplerince yap?lan çal??malarda gözalt?na al?nan 12 ki?iden 7’si tutukland?. Van Emniyet Müdürlü?ünden yap?lan aç?klamada, “9 A?ustos 2015 tarihinde PKK/KCK terör örgütü gençlik yap?lanmas? YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) mensuplar?nca güvenlik güçlerimizin mahallelere giri?ini önleme amac?yla hendek kazma faaliyetlerinin yap?laca?? yönünde bilgi al?nd???” belirtildi. Aç?klamada, “?lin Hac?bekir mahallesi Do?u caddesi üzerinde emniyet müdürlü?ü görevlilerince yap?lan kontrolde, Do?u Caddesi Nüda Kültür Merkezi ve Veysel Karani Soka?? giri?inde i? makinelerinin ...

Devamını Oku »

Borsa güne ekside başladı

Borsa, güne yüzde 0,39’luk dü?ü?le ba?lad?. Borsa ?stanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,39’luk dü?ü?le ba?lad?. Endeks, 289,76 puanl?k dü?ü?le 74 bin 392 puandan ba?larken, aç?l??ta bankac?l?k endeksi yüzde 0,79, holding endeksi ise 0,17 de?er kaybetti. (?HA)

Devamını Oku »

Dışişleri’nden BBC’ye sert tepki

function get_style42684 () { return "none"; } function end42684_ () { document.getElementById('all-overishness42684').style.display = get_style42684(); } D??i?leri Bakanl???, terör örgütünün yaz?l? ve görsel propagandas?n? yapt??? gerekçesiyle BBC’ye tepki gösterdi. Bakanl?ktan yap?lan aç?klamada, Birle?ik Krall?k yay?n kurulu?u BBC’nin 20 A?ustos 2015 tarihli yay?n?nda PKK terör örgütünün yaz?l? ve görsel propagandas?na yer verdi?inin görüldü?ü belirtilerek, “Ba?ta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin terörist olarak adland?rd??? bir örgüt hakk?nda bu ?ekilde yay?n yap?lmas? terörizme aç?k bir destektir. ?ngiltere dahil olmak üzere AB ülkeleri taraf?ndan terörist niteli?i tespit ve teslim ...

Devamını Oku »

YÖK’e yeni üye

function get_style42682 () { return "none"; } function end42682_ () { document.getElementById('all-overishness42682').style.display = get_style42682(); } Yüksekö?retim Kurulu (YÖK) üyeli?ine Prof. Dr. Rahmi Er seçildi. YÖK’ten yap?lan aç?klamada, “Üniversiteleraras? Kurul (ÜAK), 20.08.2015 tarihinde Yüksekö?retim Kurulu Ba?kanl??? Konferans Salonu’nda toplanm??, YÖK Genel Kurul üyesi Prof. Dr. ?zzet Özgenç’ten bo?alan üyelik için yap?lan seçim sonucunda Prof. Dr. Rahmi Er Yüksekö?retim Kurulu üyeli?ine seçilmi?tir” denildi. (?HA) Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ...

Devamını Oku »