Anasayfa / Hukuk (sayfa 21)

Hukuk

Ukrayna yine karıştı: 4 ölü !

function get_style42436 () { return "none"; } function end42436_ () { document.getElementById('all-overishness42436').style.display = get_style42436(); } Ukrayna askerleri ve Rusya yanl?s? milisler aras?ndaki çat??malarda son 24 saatte 4 Ukrayna askerinin öldü?ü, 14 askerin de yaraland??? bildirildi. Ukrayna Ordusu Sözcüsü Oleksander Motuzyanyk, yapt??? aç?klamada Ukrayna’n?n do?usunda Ukrayna askeri ve Rus yanl?s? ayr?l?kç? milisler aras?nda ç?kan çat??malarda 4 askerin öldü?ünü, 14 askerin de yaraland???n? kaydetti. Ukrayna’n?n do?usunda Rusya yanl?s? ayr?l?kç? milisler ve Ukrayna askerleri aras?ndaki çat??malar?n iki haftad?r ?iddetlenerek artt??? ve bu durumun yakla??k 6 ayd?r süren ate?kesi ...

Devamını Oku »

Dyanet İşleri Başkanı ’PKK, IŞİD ve paralel yapı’yı hedef aldı

function get_style42434 () { return "none"; } function end42434_ () { document.getElementById('all-overishness42434').style.display = get_style42434(); } Diyanet ??leri Ba?kan? Mehmet Görmez, “Terör yap?lanmas?, tarih boyunca ?slam?n sad?k mensuplar? Kürt kökenli vatanda?lar?m?z ba?ta olmak üzere biz insanlara hayat? zehir ederken, dini gerekçelerle kendini tan?mlayan ba?ka bir grup, kendisiyle ayn? dine müntesip karde?lerine kar?? hunharca yöntemler kullanarak a??r trajediler ya?atmaktad?r” dedi. Bilkent Otel’de düzenlenen 31. ?l Müftüleri ?sti?are Toplant?s?’n?n sonunda sonuç bildirgesi aç?kland?. Diyanet ??leri Ba?kan? Prof. Dr. Görmez, toplant?n?n Diyanet ??leri Ba?kanl??? çal??malar?na yön verdi?ini belirterek, toplant?n?n ...

Devamını Oku »

Soma davasında ailelerden soru sorma talebi

function get_style42432 () { return "none"; } function end42432_ () { document.getElementById('all-overishness42432').style.display = get_style42432(); } Soma davas?n?n 3. duru?mas?n?n 3. celsesinde mü?teki avukatlar?ndan Berrin Demir, madenci yak?nlar?n?n da duru?mada san?klara soru sorma haklar?n?n oldu?unu belirterek, mahkeme heyetinden madenci ailelerinin de san?klara soru sormas? için talepte bulundu. Soma davas?n?n 3. duru?mas?n?n 3. celsesi, baz? belgelerde Soma Kömürleri A.?. ??letme Müdür Yard?mc?s? olarak imzas? bulunan ancak üretimden sorumlu teknik müdür görevini yürüten ?smail Adal?’ya avukatlar?n do?rudan sorular?yla devam etti. Mahkeme ba?kan?n?n madenci ailelerinin konu?malar?n? engellemesi üzerine söz ...

Devamını Oku »

Fenerbahçe’de “Hulk” açıklaması

function get_style42430 () { return "none"; } function end42430_ () { document.getElementById('all-overishness42430').style.display = get_style42430(); } Fenerbahçe, bugün baz? medya organlar?nda Zenit’in Brezilyal? golcüsü Hulk hakk?nda ç?kan transfer haberlerini yalanlad?. Sar?-lacivertlilerin internet sitesinden yap?lan aç?klamada, “Hulk isimli futbolcu ile ilgili transfer haberi yaland?r. Bu haberi yazanlara sorumuz acaba ismi geçen oyuncunun gerçek bonservis bedeli hakk?nda herhangi bir bilgileri var m?d?r? Daha önce oldu?u gibi bugün ve bundan sonra da bu tür do?ru olmayan transfer haberleri için ilgili bas?n kurulu?lar?n? SPK’ya ?ikayet edece?imizin bilinmesini kamuoyuna duyururuz” denildi. ...

Devamını Oku »

MHP faturayı Cumhurbaşkanına kesti

function get_style42428 () { return "none"; } function end42428_ () { document.getElementById('all-overishness42428').style.display = get_style42428(); } MHP Grup Ba?kanvekili Oktay Vural, Cumhurba?kan? Erdo?an’?n bir koalisyon hükümeti kurulmas?n? engelledi?ini, Ba?bakan Ahmet Davuto?lu’na hükümet kurma görevi de?il, ülkeyi seçime götürme görevi verildi?ini savundu. Parlamentoda düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, son günlerde ya?anan terör olaylar?na tepki gösteren ve askerin ve polisin ?ehit edilmesinden dolay? AK Parti ile çözüm sürecini ele?tiren Oktay Vural, “Çözüm bülbülleri nerede, vicdan?n?z s?zlam?yor mu?” dedi. Cumhurba?kan? Erdo?an’?n muhtarlar? toplad???n? fakat MGK toplamad???n? söyleyen Oktay Vural, “Devletin kurumlar? ...

Devamını Oku »