Anasayfa / Hukuk (sayfa 20)

Hukuk

Şehidin babası: Vatan sağolsun, düşman çatlasın

function get_style42448 () { return "none"; } function end42448_ () { document.getElementById('all-overishness42448').style.display = get_style42448(); } Diyarbak?r’?n Lice ve Hani ilçeleri k?rsal?nda ç?kan çat??mada ?ehit olan Jandarma Te?men Hubeyib Turan’?n cenazesi Tokat’ta son yolculu?una u?urland?. Tokat Devlet Hastanesi morgundan al?nan 25 ya??ndaki ?ehit Te?men Hubeyib Turan’?n cenazesi, Türk bayraklar? ile süslenen Cumhuriyet Meydan?’ndaki tören alan?na getirildi. ?ehidin naa?? askerlerin omuzlar?nda ta??n?rken tekbir getiren vatanda?lar “Vatan sana cam?m feda” diye ba??rd?. 3’ü k?z, 4 çocuk babas? Halit Turan ise o?lunun tabutu ba??nda, “Türkiye bunu duysun. Bir evlad?m ...

Devamını Oku »

Okulların açılışı ötelenecek mi ?

function get_style42444 () { return "none"; } function end42444_ () { document.getElementById('all-overishness42444').style.display = get_style42444(); } Kültür ve Turizm Bakan? Ömer Çelik, turizm camias?n?n okullar?n Kurban Bayram? sonras? aç?lmas? yönündeki talebini Milli E?itim Bakan? Nabi Avc? ile görü?tü?ünü aç?klad?. Bakan Çelik, Twitter hesab?ndan yapt??? aç?klamada, “Turizm camias?ndan bize iletilen, okullar?n Kurban Bayram? sonras? aç?lmas? talebini, Milli E?itim Bakan?m?zla görü?tük. Kendileri bir çal??ma yap?yorlar. Daha sonra konuyu Ba?bakan?m?za sunaca??z” ifadesini kulland?. (?HA) Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir ...

Devamını Oku »

2 teröristin yaralandığı çatışma kamerada !

function get_style42442 () { return "none"; } function end42442_ () { document.getElementById('all-overishness42442').style.display = get_style42442(); } Van’?n Çatak ilçesinde teröristlerin Emniyet Müdürlü?ü ve ?lçe Jandarma Komutanl???’na düzenledi?i sald?r? ve ya?anan çat??mada 2 teröristin yaralanmas? kameraya yans?d?. Van’?n Çatak ilçesinde 1 A?ustos 2015 tarihinde ?lçe Emniyet Müdürlü?ü ile ?lçe Jandarma Komutanl???’na yap?lan sald?r?n?n ard?ndan güçleri ile PKK’l?lar aras?nda ç?kan çat??mada 2 terörist vuruldu. Sald?r? ve ya?anan çat??ma anlar? saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir minibüsle Emniyet Müdürlü?ü ve ?lçe Jandarma Komutanl???’na gelen bir grup teröristin, yolun kenar?nda pusu ...

Devamını Oku »

CHP’li vekilden ’Soma davası’ değerlendirmesi

function get_style42440 () { return "none"; } function end42440_ () { document.getElementById('all-overishness42440').style.display = get_style42440(); } CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Y?ld?z Biçer, “Soma, Türkiye’de ya?ad???m?z bütün ölümlerin, bütün ac?lar?n, antidemokratik uygulamalar?n adeta küçük bir sahnesi gibi” dedi. 301 i?çinin hayat?n? kaybetti?i, 162 i?çinin de yaraland??? Soma maden kazas?n?n ceza davas?na Akhisar A??r Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. 18 A?ustos’ta ba?layan ve bugün 3’üncü duru?man?n 3’üncü celsesinin görüldü?ü duru?mada tutuklu san?klardan vardiya amiri ve i?letme müdür yard?mc?s? ?smail Adal?’n?n çapraz sorgusu yap?ld?. Mahkeme heyeti, celseye saat 14.00’a ...

Devamını Oku »

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

function get_style42438 () { return "none"; } function end42438_ () { document.getElementById('all-overishness42438').style.display = get_style42438(); } Elaz??’da zab?ta ekipleri taraf?ndan yakalanan ya?l? bir dilencinin üzerinden 16 bin 600 lira para ç?kt?. Edinilen bilgiye göre, Elaz?? Belediyesi Zab?ta Müdürlü?ü’ne ba?l? ekipler, kentte dilencilik yapanlarla ilgili çal??ma yapt?. Zab?ta memurlar?, yap?lan çal??malar kapsam?nda cami ve kalabal?k mekanlarda dilencilik yaparak rahats?zl?k veren çok say?da dilenciyi yakalad?. Yakalanan dilencilerin üzeri aran?p, ç?kan paralara tutanakla el konuldu. Ancak bir dilencinin üzerinden ç?kan herkesi ?a?k?na çevirdi. 70 ya?lar?nda oldu?u ö?renilen dilencinin üzerini ...

Devamını Oku »