Anasayfa / Hukuk (sayfa 2)

Hukuk

Süleyman Demirel’den Kalanlar

Türk siyasi hayatının en renkli kişiliklerinden Süleyman Demirel’i 17.06.2015 tarihinde kaybettik. İşte kısa hayat hikâyesi ve özlü sözleri… 1 Kasım 1924’de Isparta’n?n Atabey ilçesine ba?l? ?slamköy’de do?du. ?lkö?renimini ?slamköy, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon’da bitirdi. 1948’de babas? Hac? Yayha Demirel’in ye?eninin k?z? Nazmiye Demirel’le evlendi. ?ubat 1949’da ?stanbul Teknik Üniversitesi ?n?aat Fakültesi’ni bitirdi. Ayn? y?l Elektrik ??leri Etüd ?daresi’nde göreve ba?lad?. 1949-1950, 1954-1955 y?llar?nda ABD’de barajlar, sulama ve elektrifikasyon konular?nda e?itim ald?. 1954’de Barajlar Dairesi Ba?kan?, 1955’de Devlet Su ??leri Genel Müdürü oldu. 1962-1964 ...

Devamını Oku »

7 Haziran 2015 Seçim Sonuçları Üzerine ve Hükûmet Senaryoları

7 Haziran 2015 Seçim Sonuçları Üzerine ve Hükûmet Senaryoları 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ile ilgili olarak seçimden önce, 28 Ocak 2015 tarihli “İçimizdeki Yunanistanlılar” başlıklı, (http://webunya.com/icimizdeki-yunanistanlilar), 16 Mayıs 2015 tarihli “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (1)” başlıklı, (http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine) ve 26 Mayıs 2015 tarihli “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (2)” başlıklı, (http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-2), 6 Haziran 2015 tarihli “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (3)” başlıklı,  (http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-3-hdp-baraji-gecer-mi) yazı olmak üzere toplam 4 yazı yazmıştım.  Bu yazılarda özetle şu öngörülerde bulunmuştum: 7 Haziran Seçimlerinde; Sol bir partinin iktidar ...

Devamını Oku »

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (3)

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ile ilgili bundan önce, 28 Ocak 2015 tarihli “İçimizdeki Yunanistanlılar” başlıklı, (http://webunya.com/icimizdeki-yunanistanlilar), 16 Mayıs 2015 tarihli “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (1)” başlıklı, (http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine) ve 26 Mayıs 2015 tarihli “7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (2)” başlıklı, (http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-2) yazı olmak üzere 3 yazı yazmıştım. Bu yazıyla anılan tarihli seçimlere ilişkin dördüncü ve son yazımı yazıyorum. Konuyla ilgili bir önceki yazımı “…28 Ocak 2015 tarihli ve “İçimizdeki Yunanistan’lılar” (http://webunya.com/icimizdeki-yunanistanlilar ) başlıklı yazıda da belirttiğim gibi 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti’nin tek başına ...

Devamını Oku »

İcra Hukukuna Göre Haczedilemeyecek Malvarlıkları – 1

Son zamanlarda artan haciz işlemleri sebebiyle bu konuda yazı yazma kararına vardım. İcra iflas kanununda borçluların hangi mallarının haczedilemeyeceği 82. Madde ile hükmü bağlanmıştır. Bu maddenin kanuna konulmasını amacı borcunu ödeyemeyecek derece de olan borçluların hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan belirli standartlarının korunmasıdır. Bu maddelerde ki bir diğer haczedilemezlik mantığı da borcun konusu olan ürünün haczedilemezlik sınırı içerisinde kalmayacağıdır. Bir malın haczedilebilir olup olmadığı hususunda kararı icra memuru verecektir. İcra memurunun kararına karşı da icra hâkimliğine şikâyette bulunulabilir. Aşağıda kanun maddesini bend bend ayrıntılı ...

Devamını Oku »

27 Mayıs Darbesi (2), Darbenin İlk Günleri ve Basın

27 Mayıs Darbesi (2), Darbenin İlk Günleri ve Basın 27 Mayıs 1960 darbesini anlatım konusu yapmaya devam ediyorum. İlk yazım 27 Mayıs Darbesi (1) başlığı ile 27 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanmıştı. (http://webunya.com/27-mayis-darbesi) Yazıma başlamadan önce kısa bir alıntı yapmak istiyorum: “Darbeciler, kendisine, ideolojisine tapınan, dar kafalı, demokrasi ve toplum düşmanı ideolojik fanatiklerdir. Bu zihniyetteki kimseler, darbeye çanak tutmak için her türlü provokasyona başvurabilirler. Toplumu kendini yönetmekten aciz bir sürü olarak görür; demokratik yollardan seçilmiş halkın temsilcilerini ise, çıkarları uğruna her şeye yeltenecek koltuk sevdalısı diktatör ...

Devamını Oku »