Anasayfa / Hukuk (sayfa 19)

Hukuk

Erdoğan Davutoğlu’yla görüştü

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Ba?bakan Ahmet Davuto?lu’nu kabul etti. Cumhurba?kanl??? Külliyesi’nde haftal?k ola?an görü?me kapsam?ndaki kabul bas?na kapal? gerçekle?ti. (?HA)

Devamını Oku »

Star Medya Grubundan açıklama

function get_style42458 () { return "none"; } function end42458_ () { document.getElementById('all-overishness42458').style.display = get_style42458(); } Star Medya Grubu’ndan Murat Sancak’a düzenlenen silahl? sald?r?yla ilgili yap?lan aç?klamada, “Ne bomba ne kur?unlar ne aç?k ya da gizli tehditler bizi ülke sevdas?ndan, gayri milli projeleri de?ifre etmekten ve bu yönde haber yapmaktan al?koyamayacakt?r” denildi. Star Medya Grubu, Yönetim Kurulu Ba?kan? Murat Sancak’a düzenlenen silahl? sald?r?yla ilgili bir bas?n aç?klamas? yay?nlad?. Aç?klamada ?u ifadeler yer ald?: “Star Medya Grubuna yönelik son dönemde sistemli bir ?ekilde yap?lan hedef gösterme çabalar? ...

Devamını Oku »

Merkez’in toplam rezervleri arttı

function get_style42456 () { return "none"; } function end42456_ () { document.getElementById('all-overishness42456').style.display = get_style42456(); } Merkez Bankas?’n?n toplam rezervleri 179 milyon dolar artt?. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas?’n?n (TCMB) toplam rezervleri haftal?k para ve banka istatistiklerine göre, 14 A?ustos ile biten haftada 179 milyon dolar artarak 120 milyar 658 milyon dolara ç?kt?. Brüt döviz rezervleri de 157 milyon dolar azalarak 102 milyar 372 milyon dolardan 102 milyar 215 milyon dolara indi. Alt?n rezervleri ise 14 A?ustos haftas?nda 336 milyon dolar artarak 18 milyar 135 milyon dolardan ...

Devamını Oku »

Gaziantep’teki bombalı saldırıda ölenler anıldı

function get_style42454 () { return "none"; } function end42454_ () { document.getElementById('all-overishness42454').style.display = get_style42454(); } Gaziantep’te 2012 y?l?nda Ramazan Bayram?’n?n ikinci gününde ?ehitkamil ?lçe Emniyet Müdürlü?ü’nün yan?nda bomba yüklü otomobilin PKK’l? teröristlerce patlat?lmas? sonucu hayat?n? kaybeden 10 ki?i, düzenlenen törenle an?ld?. 20 A?ustos 2012 tarihinde Ramazan Bayram?’n?n ikinci gününde Korutürk Caddesi üzerinde bulunan ?ehitkamil ?lçe Emniyet Müdürlü?ü yan?na çekiciyle getirilen bomba yüklü otomobil PKK’l? terörist taraf?ndan uzaktan kumanda ile patlat?lm??, 4’ü çocuk 10 ki?i hayat?n? kaybetmi? ve 64 ki?i yaralanm??t?. Bombal? sald?r?n?n 3. y?l dönümünde ...

Devamını Oku »

ÖTV’de yeni dönem

function get_style42452 () { return "none"; } function end42452_ () { document.getElementById('all-overishness42452').style.display = get_style42452(); } ÖTV mevzuat?n? sadele?tirme çal??malar? kapsam?nda haz?rlanan tebli? Resmi Gazete’de yay?mland?. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), da??n?k yap?n?n toparlanmas? ve mevzuat?n anla??l?r hale getirilmesi için yap?lan de?i?ikliklerin sonuncusu olan ve cep telefonu, televizyon, beyaz e?ya, küçük ev aletleri, klimalar gibi çe?itli tüketim ürünlerine ili?kin düzenlemeleri içeren ÖTV (4) Say?l? Liste Uygulama Genel Tebli?i Resmi Gazete’de yay?mland?. Akaryak?t ve motorlu ta??tlar sektörleri için ba?lat?lan ve çe?itli tüketim mallar?n? kapsayan düzenleme ve de?i?iklikler ile ...

Devamını Oku »