Anasayfa / Hukuk (sayfa 18)

Hukuk

3. havalimanını protesto eden gruba vatandaş tepkisi

function get_style42470 () { return "none"; } function end42470_ () { document.getElementById('all-overishness42470').style.display = get_style42470(); } Yap?m? devam eden 3’üncü havaliman?n? protesto eden gruba bir vatanda? tepki gösterdi. Tepki gösteren ki?i ile eylemciler aras?nda k?sa süreli tart??ma ya?and?. Kuzey Ormanlar? Savunucular? ve ?stanbul Kent Savunucular?, yap?m? devam eden 3’üncü havaliman? ile ilgili vatanda?lar için düzenlenen bilgilendirme toplant?s?n? protesto etti. Arnavutköy Durusu Kültür Merkezi önünde gerçekle?en eyleme CHP ?stanbul Milletvekili Ali ?eker, Kuzey Ormanlar? Savunucular? ve ?stanbul Kent Savunucular? ile vatanda?lar kat?ld?. Köy kahvesi önünde toplanan eylemciler, ...

Devamını Oku »

Şehidin son mesajı: Ölmeye geldik !

function get_style42468 () { return "none"; } function end42468_ () { document.getElementById('all-overishness42468').style.display = get_style42468(); } Siirt’te ?ehit olan 8 askerden biri olan Kahramanmara?l? Er Ömer Erüstün’ün bir akrabas? ile son görü?mesinde “Ne yapal?m amcam, ölmeye geldik buraya. Bende s?k?nt? yok” dedi?i ö?renildi. Siirt’te ?irvan-Pervari karayolu Üçyol mevkiinde terör örgütü PKK taraf?ndan yola dö?enen bomban?n askeri arac?n geçi?i s?ras?nda patlat?lmas? sonucu ?ehit olan Kahramanmara?l? Er Ömer Erüstün’ün (20) bir akrabas? ile son konu?malar?, arkada?? taraf?ndan sosyal payla??m sitesinde yay?nland?. Akrabas?n?n Siirt gibi bir yerde nas?l rahat ...

Devamını Oku »

Pedro’yu Chelsea kaptı

function get_style42466 () { return "none"; } function end42466_ () { document.getElementById('all-overishness42466').style.display = get_style42466(); } Chelsea, Manchester United’?n ciddi ?ekilde ilgilendi?i Barcelona’n?n 28 ya??ndaki ?spanyol oyuncusu Pedro ile sözle?me imzalad?. Maviler, bu transfer için Barcelona’ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Manchester United, Manchester City gibi birçok dünya ?ngiliz devinin pe?inden ko?tu?u Barcelona’n?n ?spanyol futbolcusu Pedro, Chelsea’ye transfer oldu. ?ngiliz kulübü, internet sitesinden yapt??? aç?klama ile Pedro’yu transfer etti?ini duyurdu. Chelsea bu transfer için Barcelona’ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sosyal medya hesab?ndan Chelsea’ye ...

Devamını Oku »

Uçaklar havada çarpıştı: 7 ölü

function get_style42464 () { return "none"; } function end42464_ () { document.getElementById('all-overishness42464').style.display = get_style42464(); } Slovakya’n?n ba?kenti Bratislava yak?nlar?nda para?ütçüleri ta??yan iki uça??n havada çarp??mas? sonucu 7 ki?i hayat?n? kaybetti. Slovak itfaiye sözcüsü Zuzana Farkasova, kazan?n sabah saatlerinde ba?kente 30 kilometre uzakl?ktaki Cerveny Kamen köyü yak?nlar?nda meydana geldi?ini bildirdi. Kaza hakk?nda soru?turma yapan Juraj Denes adl? bir hükümet yetkilisi, bin 500 metre yükseklikte çarp??an iki L-410 tipi uçakta toplam 40 civar? para?ütçü oldu?unu ifade etti. Denes ayr?ca, uçaklardan birinde bulunan para?ütçülerin çarp??madan önce uçaktan atlad?klar? ...

Devamını Oku »

Terör olaylarıyla ilgili bilgi verildi

function get_style42462 () { return "none"; } function end42462_ () { document.getElementById('all-overishness42462').style.display = get_style42462(); } Genelkurmay Ba?kanl???, son bir gün içerisinde ya?anan terör olaylar? ile ilgili aç?klama yapt?. Genelkurmay Ba?kanl???ndan yap?lan aç?klamada, Kilis Elbeyli ?lçe Jandarma Komutanl??? unsurlar? taraf?ndan, Ç?ld?roba Köyü bölgesinde, yasa d??? yollardan Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çal??an 21’i yabac? uyruklu 22 DEA? terör örgütü üyesi oldu?u de?erlendirilen ?ah?s yakaland??? bildirildi. TERÖR?STLER? HEL?KOPTER MÜDAHALE ETT? A?r? Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanl???’na ba?l? Jandarma Özel Harekât Timi unsurlar?n?n, A?r? Diyadin Tendürek Da?? Kurt Tepe bölgesinde ...

Devamını Oku »