Anasayfa / Hukuk (sayfa 16)

Hukuk

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

function get_style42500 () { return "none"; } function end42500_ () { document.getElementById('all-overishness42500').style.display = get_style42500(); } Siirt’te askeri arac?n geçi?i s?ras?nda terör örgütü PKK militanlar?n?n dö?edi?i may?n?n patlamas? sonucu hayat?n? kaybeden 8 askerden Uzman Çavu? Ferdi Gerekli, memleketi Adana’da düzenlenen törenle son yolculu?una u?urland?. Siirt’in ?irvan ile Pervari ilçeleri aras?nda dün PKK’n?n yola dö?edi?i may?n?n bir askeri arac?n geçi?i s?ras?nda uzaktan kumandayla patlat?lmas? sonucu 8 asker ?ehit olmu?tu. ?ehit askerlerden Ceyhanl? Uzman Çavu? 37 ya??ndaki Ferdi Gerekli’nin cenazesi, ö?le saatlerinde askeri uçakla Siirt’ten Adana’n?n Ceyhan ilçesine ...

Devamını Oku »

Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor

function get_style42496 () { return "none"; } function end42496_ () { document.getElementById('all-overishness42496').style.display = get_style42496(); } Dünya Atletizm ?ampiyonas? heyecan? hafta sonu Çin’in ba?kenti Pekin’de ba?l?yor. Türkiye organizasyonda 12 sporcuyla alt?n madalya için mücadele edecek. Uluslararas? Atletizm Federasyonu taraf?ndan iki y?lda bir düzenlenen Dünya ?ampiyonas?, 22 A?ustos Cumartesi günü Çin’in ba?kenti Pekin’de ba?l?yor. 15. Dünya Atletizm ?ampiyonas?’nda Türkiye’den 12 sporcu yer alacak. 15.Dünya Atletizm ?ampiyonas?’nda yar??acak sporcular ?öyle: KADINLAR K?v?lc?m Kaya Salman (Çekiç Atma) Özlem Kaya-Tu?ba Güvenç (3000 m. Engel) Sultan Haydan (Maraton) … ERKEKLER Yasmani ...

Devamını Oku »

Yurt dışındaki seçmenlerle ilgili önemli başvuru

function get_style42494 () { return "none"; } function end42494_ () { document.getElementById('all-overishness42494').style.display = get_style42494(); } Yurt d???nda ya?ayan vatanda?lar?n TBMM’de temsili ve seçimlere kat?l?m?yla ilgili kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Kanun teklifinde yurt d???n?n yar? bir seçim bölgesi olmas?, buradaki vatanda?lar?n TBMM’ye do?rudan vekil gönderebilmesi öngörülüyor. Yurt d???nda ya?ayan vatanda?lar?n TBMM’de temsili ve seçimlere kat?l?m? ile ilgili kanun teklifi Meclis’e sunuldu. AK Parti ?stanbul Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa ?entop ve Mustafa Yenero?lu taraf?ndan sunulan kanun teklifi, yurt d???nda ya?ayan vatanda?lar?n siyasal kat?l?mlar?n?n art?r?lmas? için ihtiyaç duyulan ...

Devamını Oku »

AK Parti’de kritik MYK toplantısı başladı

function get_style42492 () { return "none"; } function end42492_ () { document.getElementById('all-overishness42492').style.display = get_style42492(); } AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Ba?bakan Ahmet Davuto?lu ba?kanl???nda topland?. AK Parti MYK toplant?s?, Ba?bakan Ahmet Davuto?lu ba?kanl???nda parti genel merkezinde ba?lad?. Toplant?da erken seçim, seçim takvimi ve üç dönem kural?n?n ele al?nmas? bekleniyor. Ba?bakan Davuto?lu, hükümeti kurma görevini Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’a iade etmi?ti. Pazartesi günü Cumhurba?kan? Erdo?an’?n 45 günlük sürenin dolmas?n?n ard?ndan görevi tekrar Ba?bakan Davuto?lu’na vermesi bekleniyor. Davuto?lu’nun görevi almas?n?n ard?ndan gerekli teamüller yerine getirilerek, bu ...

Devamını Oku »

Tanker mülteci botuna çarptı: 2 ölü, 15 yaralı

function get_style42487 () { return "none"; } function end42487_ () { document.getElementById('all-overishness42487').style.display = get_style42487(); } ?zmir’in Foça ilçesi aç?klar?nda mültecileri ta??yan ve üzerinde 30 ki?inin bulundu?u bota kuru yük tankeri çarpt?. Can pazar?n?n ya?and??? kazada 2 Suriyeli çocuk hayat?n? kaybederken, 15 ki?i de a??r yaraland?. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yasa d??? yollardan Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gitmeye çal??an aralar?nda kad?n ve çocuklar?n da bulundu?u 30 Suriyeli mülteciyi ta??yan lastik bot, Foça ilçesi aç?klar?na kadar geldi. Bu s?rada bölgeden geçen bir tanker, kaçaklar?n bulundu?u bota büyük ...

Devamını Oku »