Anasayfa / Hukuk (sayfa 10)

Hukuk

IŞİD’e katılmak üzereyken yakalandılar

function get_style46489 () { return "none"; } function end46489_ () { document.getElementById('all-overishness46489').style.display = get_style46489(); } Kilis’in Elbeyli ilçesinde, I??D’e kat?lmak için Türkiye’den Suriye’ye geçmeye çal??an yabanc? uyruklu 19 ?ah?s yakaland?. Edinilen bilgiye göre, dün ak?am saatlerinde ?l Jandarma Komutanl??? ekipleri taraf?ndan gerçekle?tirilen operasyonda, Elbeyli ilçesine ba?l? Be?iriye köyü s?n?r hatt?nda, Türkiye’den Suriye’ye yasa d??? yollarla geçmek isteyen ve terör örgütü I??D’e (DAE?) kat?lacaklar? de?erlendirilen yabanc? uyruklu 19 ki?i yakaland?. ?ah?slar?n ifadeleri al?nd?ktan sonra adliyeye sevk edilece?i bildirildi. (?HA) Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken ...

Devamını Oku »

Başbakan Yardımcı Yılmaz’dan şehit açıklaması

function get_style46482 () { return "none"; } function end46482_ () { document.getElementById('all-overishness46482').style.display = get_style46482(); } Ba?bakan Yard?mc? Cevdet Y?lmaz, Diyarbak?r’da polis ekiplerine düzenlenen silahl? sald?r? sonras? ?ehit dü?en polis memuruyla ilgili yapt??? aç?klamada, “Hayat?n bütün alan?nda halk?n huzurunu kaç?rmak için yap?lan eylemdir. Diyarbak?r halk?na ve kente yap?lan bir sald?r?d?r” dedi. Partinin dan??ma meclis toplant?s?na kat?lmak üzere Diyarbak?r’a gelen Ba?bakan Yard?mc?s? Cevdet Y?lmaz, Diyarbak?r Valili?i’ni ziyaret etti. Valilik binas?ndaki ziyarete G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Kudbettin Arzu, eski G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Mehdi Eker ve ...

Devamını Oku »

Teröristlerin bir cephaneliği daha ortaya çıktı

function get_style46484 () { return "none"; } function end46484_ () { document.getElementById('all-overishness46484').style.display = get_style46484(); } A?r?’n?n Do?ubayaz?t ilçesinde yap?lan operasyonda cephanelik ele geçirildi. A?r? Valili?inden yap?lan aç?klamada, 29 A?ustos 2015 tarihinde Do?ubayaz?t ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’n?n ?ehir yap?lanmas?na yönelik dört eve operasyon yap?ld??? belirtilerek “Operasyonlarda Gever kod adl? E.O., Agit kod adl? S.Y., Seyithan kod adl? M.D.Ö. ile M.R.G., M.G. ve F.G. isimli 6 ?ah?s gözalt?na al?nm??t?r” denildi. Aç?klamada operasyonlarda ele geçirilen mühimmat hakk?nda ?öyle bilgi verildi: “Aramalarda 3 kala?nikof marka silah, silaha tak?l? vaziyette ...

Devamını Oku »

Koalisyondan hava saldırısı: 40 ölü

function get_style46480 () { return "none"; } function end46480_ () { document.getElementById('all-overishness46480').style.display = get_style46480(); } Suudi Arabistan önderli?indeki koalisyon güçlerine ait sava? uçaklar?n?n Yemen’in Sana ve Hacca illerine düzenledikleri hava sald?r?lar? sonucu 40 sivil hayat?n? kaybetti. Suudi Arabistan önderli?indeki koalisyona ait sava? uçaklar? Yemen’in kuzeyindeki Hacca ilinde bulunan bir ?i?e fabrikas?n? hedef ald?. Hava sald?r?s?nda 36 sivil hayat?n? kaybetti. Suudi sava? uçaklar?n?n düzenledi?i ba?ka bir sald?r?da ise Yemen’in ba?kenti Sana hedef al?nd?. Askeri bir üssün yak?n?ndaki bir eve düzenlenen sald?r?da 4 sivil hayat?n? kaybetti. Sald?r?larla ...

Devamını Oku »

Bakan Topçu’dan şehit ailesine ziyaret

function get_style46478 () { return "none"; } function end46478_ () { document.getElementById('all-overishness46478').style.display = get_style46478(); } Kültür ve Turizm Bakan? Yalç?n Topçu, “Bu hükümet her ?eyin üzerine daha büyük bir kararl?l?kla gidecektir. Çünkü bu Anayasa hükümetidir. AK Parti hükümeti de?ildir” dedi. Kültür ve Turizm Bakan? Yalç?n Topçu, ?anl?urfa’da ?ehit dü?en polis memuru Tanju Sakarya’n?n ailesini ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu. Bakanl?k görevinin ard?ndan ilk ziyaretini ?ehit ailesinin evine yapan Bakan Topçu, ?u aç?klamalarda bulundu: “En ilgi çekici ne biliyor musunuz? Bu milletin bu kadar ac?ya ra?men, ...

Devamını Oku »