Anasayfa / Hukuk

Hukuk

Çok Geç Olmadan Hazır Ol!

17 Ağustos Depremi’nin 19. yılında kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anmak ve deprem konusunda halkımızı bilinçlendirmek amacıyla Beşiktaş’ta üç farklı noktada tatbikat gerçekleştiriyoruz · Beşiktaş Belediye Hizmet Binası’nda yaralı personeli bina dışına çatıdan tahliyesi tatbikatı · Denize düşen vatandaşı denizden kurtarma tatbikatı · Prof. Dr. Aykut Barka Parkı’nda Kriz Merkezi Kurulması ; Enkaz altından kurtarma, Yangın söndürme ve Afet sonrası çadırda yaşam; Beşiktaş Kızılay Şubesi kan bağışı kampanyası 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 19. yılında Beşiktaş belediyesi ve Toplumsal Afet Platformu dernekleriyle birlikte deprem tatbikatı düzenlenecektir. Belediye Ana Binası, ...

Devamını Oku »

Yaz Aylarında Kadınları Tehdit Eden 4 Hastalık!

Kavurucu sıcaklarda kimimiz yazlıklarda, kimimiz tatil yöresinde veya hafta sonları şehirdeki turistik mekanlarda deniz veya havuzun keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Yaz ayları eğlenmek, dinlenmek, aileyle zaman geçirirken zihnimizi biraz olsun boşaltmak için en keyifli mevsim. Ancak aşırı sıcak hava, fazla terleme ve hijyen koşularındaki olumsuzluklar nedeniyle jinekolojik problemlerin de daha sık görüldüğü bir dönem.  Bu nedenle sıcakların tetiklediği hastalıklara karşı önlem alarak korunmanız çok önemli. Dikkat etmenize rağmen çeşitli sorunlar başladıysa altta yatan nedenlere yönelik tetkik ve tedavi için doktora başvurmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor. ...

Devamını Oku »

2018 Emlak Vergi Değerlerine Nasıl İtiraz Edilir?

Anayasa Mahkemesi’nin 31.05.2012 tarih ve 2011/38 E. ve 2012/89 K. sayılı kararı ile ‘’takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarının dava açabilecekleri’’ yönündeki düzenleme iptal edilmiştir. Bu iptal hükmü ile dava açma ehliyeti ve süresi yönünden farklılıklar meydana gelmiş ve kanun koyucu bu güne kadar yeni bir düzenleme yapmamıştır. Bu sebeple de emlak vergisi mükellefine tanınan dava açma hakkının ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı muallak bir hal almıştır. Yasal düzenleme gereği asgari ölçüde ...

Devamını Oku »

Hakim-Savcı İlişkileri,Yargıtay Seçimleri ve Yargıya güven

EMEKL? B?R YARGICIN YARGI HAKKINDAK? ?ZLEN?MLER?                                                                                                        Av. ?zzet DO?AN. Medyada ç?kan haberlere göre Umut Kitabevi’ne bombal? sald?r?ya ili?kin iddianameyi haz?rlayan savc? Ferhat Sar?kaya itiraflar?nda: “ O zaman Van’da 3. A??r Ceza Mahkemesi ba?kan?, sonradan Yarg?tay üyesi olan ?lhan Kaya  ?emdinli’deki olayla ilgili soru?turma bana verildikten sonra beni yönlendirmeye ba?lad?. Özellikle Ya?ar Büyükan?t üzerinde yo?unla?mam? istedi. Büyükan?t’?n Genelkurmay Ba?kan? olaca?? kesin gibiydi. ?emdinli’deki olay?n içerisine özellikle Ya?ar Büyükan?t’? katmam? istiyordu.(……..) Mahkeme ba?kan? iddianame tasla??n? haz?rlad?ktan sonra görmek istedi. Ben de kendisine tasla?? verdim. ?lhan Kaya, ...

Devamını Oku »

İcra Tehditi İle Dolandırıcılık

Beni bir yak?n?m arad?. Korku ve heyecan içindeydi. Kendisine bir SMS gönderildi?ini ve  orada : “BORCUNUZDAN DOLAYI BUGÜN ADRES?N?ZDE HAC?Z ??LEMLER? BA?LATILATACAKTIR, EVDE OLMAMANIZ DURUMDA HAC?Z ??LEM? YAPILACAKTIR.B?LG? ?Ç?N 0212 908 06 70 ” NOTUNUN BULUNDU?UNU, bunu okuduktan sonra bildirilen numaraya  telefon etti?ini ve telefonda 40 s?radas?n?z cevab?n? duydu?unu bekledi?ini sonuç alamad???n?  bildirip ne yapmas? gerekti?ini sordu. Bende ona daha önce kendisine herhangi bir icra emri veya ödeme emri gelip gelmedi?ini  ve taksitli bir al??veri? yap?p yapmad???n?, gelen yaz?da dosya numaras?bildirilip bildirilmedi?ini, bir borcunun bulunup ...

Devamını Oku »