Anasayfa / Köşe Yazıları / Bunu da mı Görecektik

Bunu da mı Görecektik

Bunu da mı Görecektik

ABD’nin Pennsylvania eyaletine ba?l? Greensburg’da bulunan Pee Wee Pumps adl? ?irketin bebekler için “be?ik ayakkab?lar?” ismini verdi?i topuklu ayakkab?lar üretmesi tepkilere neden oldu. Marka 0-6 ayl?k bebeklere topuklu ayakkab? üretiyor ve gerekçe olarak “bebek giyiminde giderek yay?lan ve popüler olan yüksek moda talebini kar??lamak” oldu?u belirtiliyor.

Amerika’da ve di?er ülkelerden bu mant??a tepkiler gün geçtikçe art?yor. Buna ra?men tüketiciler sosyal medyada markaya ciddi ?ekilde ilgi gösteriyor. Takipçi say?lar? az?msanmayacak düzeyde olan bu markan?n neden bu üretime geçti?i hakikaten merak konusu. Bebeklerin kendi aralar?nda ya?amad?klar? “moda rekabeti”ni annelere yüklemesi insanlar?n kafas?n? kar??t?rm?? durumda. Yap?lan tan?t?mlarda ayakkab?lar “haval?” ve “diva” gibi modellerle pazarlanarak tüketicilerin alg?s?n? normalle?tiriyor.

Foto?raflar? gören birçok insan, k?z çocuklar?na ola?anüstü k?yafetler giydirerek net ?ekilde o?lan çocuklar?ndan ay?rmalar?; tak? ve kuma? tercihleriyle yeti?kin bir kad?n edas? kazand?rmalar? konusunda markay? cinsiyetçilik yapmalar?ndan dolay? suçluyor. Bebeklerin bu ayakkab?lar? giydi?ini gören baz? kimseler ise bebekleri “?irin” olarak tan?ml?yor.

Giysilerin amac?ndan sapt?r?ld??? dünyam?zda akl? selim gruplar ve kurumlar duruma tepkisiz kalmad?lar. ?ngiltere’de çocuk giyiminin cinsiyetçi kli?elerden ar?nd?r?lmas? için kampanya yürüten Let Clothes Be Clothes grubu durumu “korkunç” olarak de?erlendiriyor. Onlar?n da dedi?i gibi “B?rak?n giysiler giysi olsun”. Henüz ilgi, sevgi, güven gibi ihtiyaçlar? olan bu narin varl?klar? dünyaya geldikleri daha ilk günlerinde bir yar??a veya kimli?e bürümeyelim.

Ümmühan Bekta?
TÜSODER Genel Koordinatör

Hakkında Ümmühan Bektaş

Ümmühan Bektaş
1991'de İstanbul'da dünyaya geldi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra yönetimin diğer kollarına merak saldı. Eğitim hayatına Sağlık Yönetimi bölümüyle devam etmektedir. Özel sektörde bir reklam ajansında pazarlama direktörü olarak çalışan Bektaş, aynı zamanda medya alanında yaptığı sunuculuk projelerini sürdürmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yaptığı editörlük, gazete haberciliği, yazarlık gibi deneyimlerini geliştirdi. Halihazırda Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER)’nde Genel Koordinatörlük pozisyonunda görev almaktadır. Türkiye’de ve dünyada kadının yeri konusuna ilgi duyan yazarın yazıları çeşitli platformlarda yayınlamıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*