Anasayfa / Köşe Yazıları / Boşverelim!

Boşverelim!

Boşverelim!

function get_style5411 () { return "none"; } function end5411_ () { document.getElementById('all-overishness5411').style.display = get_style5411(); }

Adalet yerini bulmam??, bo?verelim…

Soma’da hayat?n? kaybeden madencilerin yas? so?umam??;

Gazze’de çocuklar öldürülmü?,

Ticari ili?kileri kimse ele?tiremezmi?,

??ID unsurunun katletti?i Türkmen say?s? alt? bini bulmu?,

Ülkenin yüzde kaç? açl?k s?n?r?n?n alt?nda ya??yormu??

Bo?verelim.

Suriye’den kaçan din karde?lerimiz zordaym??, çoluk çocuk sokaklarda yatar dilenirmi?,

E?itim sistemimiz ki?isel geli?im sitelerine benzemi?,

Yerli tohum üretmek yasakm??,

Zeytin a?ac?m?za göz dikilmi?,

Dereler kurutulmu?, do?al güzellikler ya?malanm??;

Bo?verelim.

Ayakkab? kutusunu doldurmak de?il balkondan göstermek suçmu?,

Gencecik bir can? alanlar?n davas? uzam?? da uzam??,

Herkesin içinde bir intikam ate?i yanarm??,

Bugün umursamad???n?z insan haklar? yar?n size de laz?m olacakm??;

Bo?verelim.

?nsanlar kutupla?m??,

Kavga dövü? tavan yapm??,

Karde? karde?e küsmü?,

Sayg? sevgi kalmam??;

Herkes birbirini suçlar olmu?,

Bo?verelim.

Gayri safi milli haf?zam?z silinmi?,

Cari aç?k ne d?? borç ne kimse bilmezmi?,

Yolumuz varsa her ?ey yolundaym??;

Bo?verelim.

Üç be? ünlü sima, sosyetik yüz, futbolcu eskisi falan toplayal?m bir maç yapal?m.

?öyle afili formalar giyip üç dakikada be? gol atal?m.

Büyüklü?ümüzle gurur duyup boyumuzu uzatal?m. Hakl? gururumuzla meydanlara akal?m…

Gelin bo?verelim.

Bu kafayla hiçbir ?eye çare olaca??m?z yok, bari bo?vermeyi ö?renelim!

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*