Anasayfa / Magazin / Berkay Açıkhava’yı Coşturdu!

Berkay Açıkhava’yı Coşturdu!

Berkay Açıkhava’yı Coşturdu!

Berkay, Avrupa Müzik & Atlantis Yap?m i?birli?iyle gerçekle?en “Muud Harbiye Aç?khava Konserleri” kapsam?nda önceki gece sahnedeydi. Sahneye sürprizlerle ç?kan ve hayranlar?n? co?turan Berkay haftalard?r haz?rland??? konserinin finalinde ayakta alk??land?.

AÇIKHAVA’YA ÖZEL DEV PRODÜKS?YON

Berkay, dünya starlar?n? a??rlayan Harbiye Cemil Topuzlu Aç?khava sahnesinde dün gece (04.10.2017) müthi? bir konser verdi. Dev bir prodüksiyon ile sevenleriyle bulu?an sanatç?n?n ilk sürprizi, özel tasarlanm?? sahnesiydi. Sahne içine yerle?tirilen basamaklar ile orkestras? için özel ???kland?r?lm?? bir alan yaratan Berkay’a 13 ki?ilik orkestras? ve 25 dansç? e?lik etti.

Konserine “Yaz” ?ark?s?yla ba?layan Berkay, eski ve yeni ?ark?lar?n? Aç?khava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce ki?iyle birlikte söyledi. Berkay, konserinde tasar?mc? Hatice Gökçe imzal? üç farkl? kostüm giydi.

200 ki?ilik bir ekibin çal??t??? konserde Berkay, söyledi?i ?ark?larla bol bol alk?? ald?! Berkay’?n muhte?em performans?na e?lik eden, özel olarak haz?rlanan görsel ?ovlar, sahne üzerindeki dev led ekranlardan yans?t?ld?. Renk efektleri ve ???k oyunlar?yla görsel bir ?ölene dönü?en konseri için Berkay, 280 bin TL harcad?.

BERKAY AÇIKHAVA’DA ?OV YAPTI

Berkay konserde Taburcu, Ömrümün Yar? Kalan?, Ele ?nat, ?zmirli, Sen Vars?n, Benim Hikayem gibi sevilen ?ark?lar?ndan sonra arabesk ?ark?lara geçti. “A?la Gözüm, Beni Benden Al?rsan”, “Hani Bekleyecektin”, “Kaç Kadeh K?r?ld?”, “Nasip De?ilmi?” ?ark?lar?yla arabesk rüzgar?na kap?lan seyirciler, konserin ikinci yar?s?nda ise Berkay’?n enerjisiyle aya?a kalkarak durmadan dans etti.

BERKAY VE ?REM DER?C?’DEN DÜET SÜRPR?Z?!

Konserin ilk yar?s?n?n sonunda Berkay “Ey A?k” ?ark?s?n? söyledi?i s?rada, sahneye uzun süre hastanede yo?un bak?mda kalan ve bu süreden sonra ilk defa sahnede görünen ?rem Derici ç?kt?! Berkay ve ?rem Derici beraber “Kalbimin Tek Sahibine” yi seslendirdiler…

DEN?Z SEK? DE SAHNEDEYD?!

Berkay geçen y?l ilk defa ç?kt??? Harbiye Aç?khava Tiyatrosu’nda yak?n arkada?? Deniz Seki’nin ‘?yisin Tabii’ ?ark?s?n? konseri dolduran binlerce ki?iyle birlikte seslendirmi?, sahnede duygusal anlar ya?am?? ve “Hissediyorum çok yak?nda bu ?ark?y? Deniz’le birlikte de söyleyece?iz… Ve bu güzel an? ya?amak için sab?rs?zlan?yorum” diyerek duygular?n? izleyicilerle payla?m??t?. Konserin ikinci yar???nda sahneye Deniz Seki de ç?kt?. ?lk olarak “Masal” ?ark?s?n? ard?ndan “?yisin Tabii” yi Berkay’la  beraber düet yapt?lar…

ÜNLÜLER AKIN ETT?

Berkay’? ikinci Harbiye Aç?khava konserinde Murat Dalk?l?ç, Demet Akal?n, Okan Kurt, Koray Avc?, Y?lmaz Vural, Buse Terim – Volkan Bahçekap?l?, O?uzhan Koç, ?brahim Büyükak gibi bir çok ünlü isimler de yaln?z b?rakmad?.

Hakkında Webunya Magazin

Webunya Magazin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*