Anasayfa / Hukuk / ’Beni suçlu çıkartacaklar’ diyerek hüngür hüngür ağladı

’Beni suçlu çıkartacaklar’ diyerek hüngür hüngür ağladı

’Beni suçlu çıkartacaklar’ diyerek hüngür hüngür ağladı

function get_style21317 () { return "none"; } function end21317_ () { document.getElementById('all-overishness21317').style.display = get_style21317(); } Eski?ehir’de trafik kazas?na kar??an kad?n sürücü, kaza sonras?nda ?oka girerek, “Beni suçlu ç?kartacaklar’ diyerek hüngür hüngür a?lad?.

Akarba?? mahallesi Müze sokak üzerinde Mustafa T. idaresindeki 20 YS 041 plakal? otomobil ile Seher E.’nin kulland??? 26 E 2951 plakal? otomobil çarp??t?. Çarp??ma sonucunda Seher E.’nin annesi Behice E. (79) otomobil içinde s?k??t?. Ya?l? kad?n olay yerine gelen itfaiye ekipleri taraf?ndan s?k??t??? yerden ç?kart?ld?. Yaral? Behice E. 112 Acil Sa?l?k ekipleri taraf?ndan Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kald?r?ld?. Kaza sonras?nda ye?eninden ödünç ald??? otomobil ile kaza yapt??? ö?renilen Seher E. ise, çekiciye verecek paras?n?n olmad???n? ve bundan dolay? arac?n?n çekilmemesini istedi. Trafi?e engel olan otomobil, polis ekipleri taraf?ndan ittirilerek yol kenar?na çekildi.

Kaza sonras?nda yak?nlar? ile telefonda konu?an Seher E., kazada kendisinin suçsuz oldu?unu iddia ederek, “Çok h?zl? geliyordu. Beni polisler dinlemedi. Arac?n tekerlek h?z?n? filan almad?lar. ?imdi beni suçlu ç?kartacaklar” diyerek gözya?lar?na bo?uldu. Ard?ndan telefondaki konu?mas?na devam eden sürücü kad?n, “Bana hiç bir ?ey sormad?lar. Muz Cumhuriyeti buras?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kald?r?ma oturarak yak?nlar?n?n gelmesini bekleyen kad?n?n gözya?lar? bitmek bilmedi. Sürücü Seher E.’yi polis ekipleri teselli etmeye çal??t?. Di?er yandan polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde gerekli incelemeleri yapt?.

(?HA)

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*