Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 60)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

5 yılda bir HPV ve smear testi yaptırın !

function get_style38159 () { return "none"; } function end38159_ () { document.getElementById('all-overishness38159').style.display = get_style38159(); } Mersin Halk Sa?l??? Müdürü Dr. Aytekin Kemik, Serviks (rahim a?z?) kanserinin kad?nlarda her ya?ta görülebildi?ini, ancak 60-65 ya? aral???nda daha s?k görüldü?ünü belirterek, 30-65 ya? aral???ndaki kad?nlar?n 5 y?lda bir test yapt?rmas?n? istedi. Mersin halk Sa?l??? Müdürü Dr. Kemik, yaz?l? bir aç?klama yaparak, kad?nlar? Serviks kanserinin erken te?hisi için tarama yapt?rmaya ça??rd?. Kad?nlarda rahim a?z? kanserine Human Papilloma Virüsü’nün (HPV) neden oldu?unu dile getiren Dr. Kemik, bu virüsün cinsel yolla ...

Devamını Oku »

Anjiyo oldu, dünyası karardı

function get_style38157 () { return "none"; } function end38157_ () { document.getElementById('all-overishness38157').style.display = get_style38157(); } Trabzon’da bir devlet hastanesinde anjiyo olduktan sonra baca??n?n kötüle?ti?ini ve kendisine yanl?? tedavi uyguland???n? belirten 67 ya??ndaki Nuran Burma, yakla??k 1 y?l geçmesine ra?men bir türlü düzelemedi?ini ifade ederken, k?z? Sonnur Burma Trabzon Cumhuriyet Savc?l???’na müracat ederek annesini bu duruma getirenler hakk?nda suç duyurusunda bulundu. Annesinin karaci?er kanseri, tansiyon ve ?eker hastas? oldu?unu hat?rlatan Sonnur Burma, ”Bu hastal?klar? bulunan anneme 26 Eylül 2009 tarihinde Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar ...

Devamını Oku »

Kadınlarda saç ekimi yeni moda

function get_style38132 () { return "none"; } function end38132_ () { document.getElementById('all-overishness38132').style.display = get_style38132(); } Saç ekimi, art?k erkekler kadar kad?nlar?n da tercihi olmaya ba?lad?. ?zmir Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, kad?nlar?n da saç ve ka? ekimi için birimlerine ba?vurdu?unu ifade etti. Saç dökülmelerinin insan psikolojisini olumsuz yönde etkiledi?ini belirten ?zmir Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç dökülme sorununun sadece erkeklerde de?il kad?nlarda da görüldü?ünü söyledi. Kad?nlar?n da çok s?k saç ektirdi?ini anlatan Gülgör, kad?nlara ka? ekimi ...

Devamını Oku »

Ünlü yarışmacının eşi hayatını kaybetti

function get_style38100 () { return "none"; } function end38100_ () { document.getElementById('all-overishness38100').style.display = get_style38100(); } ??te Benim Stilim yar??mac?s? Nazl? Hamarat’?n e?i hayat?n? kaybetti.ü TV 8 ekranlar?nda yay?nlanan ??te Benim Stilim yar??mac?s? Nazl? Hamarat’?n e?i Emir ?a?maz hayat?n? kaybetti. Nazl? Hamarat sosyal medyadan e?ini kaybetti?ini duyurdu. Hamarat mesaj?nda ?unlar? yazd?: “Ba??m?z sa?olsun tüm dostlar?m?z e?imin öldü?ü kesinle?ti Allah bize sab?r versin a?k?m birici?im mini?im kocam yok art?k. Yan?mda olan beni yaln?z b?rakmayan herkese te?ekkürler.” (?HA) Günümüzde çoklu insan, uyu?turucu online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün ...

Devamını Oku »

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

function get_style37788 () { return "none"; } function end37788_ () { document.getElementById('all-overishness37788').style.display = get_style37788(); } Ressam, gazeteci-yazar Fikret Otyam, Antalya’da tedavi gördü?ü hastanede hayat?n? kaybetti. Antalya’da özel bir sa?l?k merkezinde 26 Ocak 2015 tarihinde girdi?i diyaliz s?ras?nda fenala?an Fikret Otyam, mide kanamas? geçirince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kald?r?lm??t?. 89 ya??ndaki ressam, gazeteci-yazar Fikret Otyam, son olarak Antalya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi’nde tedavi alt?na al?nd?. Otyam’?n dün gece saat 23.45’te hayat?n? kaybetti?i aç?kland?. (?HA) Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan ...

Devamını Oku »