Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 58)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Türkiye Rüyası

function get_style4679 () { return "none"; } function end4679_ () { document.getElementById('all-overishness4679').style.display = get_style4679(); } Yazar?m?z Cenk S?DAR’?n ” TÜRK?YE RÜYASI” isimli kitab? yak?nda tüm K?TAPÇILARDA… Gezi direni?i ve yolsuzluklar?n if?as?yla hareketlenen Türkiye siyaseti, 2014 y?l?n?n ortas?nda derin bir t?kanma içinde. Oysa h?zla de?i?en uluslararas? güç dengeleri, nükseden ekonomik s?k?nt?lar ve güvenlik tehditleri nedeniyle belirsizliklerin artarak devam edece?i önümüzdeki dönemde ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlü bir Türkiye’ye, bu Türkiye’yi in?a edecek yeni bir toplumsal sözle?me, ba?da??k bir ideoloji, tutarl? siyaset kurumu ve yeni kadrolara ...

Devamını Oku »

Kalbimiz SOMA’da….

  SOMA’da hayat?n? kaybeden i?çilerimize Allah’tan rahmet, yak?nlar?na sab?rlar ve yaral? i?çilerimize acil ?ifalar dileriz.

Devamını Oku »

Ünlü Şef Cihan ARICAN her ay yazılarıyla bizlerle…

Kanaltürk ” Günüm ?ahane” program? moderatörü , Ünlü ?ef Cihan ARICAN birbirinden de?erli konular?yla her ay WEBUNYA.com da bizlerle olacak.

Devamını Oku »

WEBUNYA 1 yaşında…

Tam 1 y?l önce “ba?ka bir dünya ” dedik ve ilk yaz?m?z? yay?nland?k. Bugüne kadar 633 adet yaz?m?z yay?nland?. Kalemlerini bizler için kullanan de?erli yazarlar?m?za ve yaz?lar?m?z? takip eden siz de?erli okuyucular?m?za 1. YILIMIZ ?erefine te?ekkür ederiz. Sizlerin deste?i ile WEBUNYA 1. YA?INDA…..  

Devamını Oku »

Serkan Bilgin; güle güle git gel

function get_style3432 () { return "none"; } function end3432_ () { document.getElementById('all-overishness3432').style.display = get_style3432(); } Bu Bir Veda De?il, K?sa Süreli Bir Mola, Serkan Bilgin; U?urlar Olsun Sana. Eskiden ne güzeldi beyitlerle, kafiyelerle yaz?l?rd? tüm yaz?lar, mektuplar… San?r?m bu güzel an?lar eskilerde kald?. Nas?l insan büyüdükçe, yani zaman geçtikçe baz? mefhumlar de?erini kaybetmeye ba?l?yor. Toplumumuz içinde bu güzel sanatsal ruh bitmeye yüz tuttu. Zamanla ço?u ?ey eskiye göre de?er kaybetse de baz? duygular geçen zamana inat büyüyor, güçleniyor… ??te Webunya ailesi olarak bizler eskidikçe güçleniyor, ...

Devamını Oku »