Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 57)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Ulusumuzun Başı Sağolsun…

Bitlis-Diyarbak?r karayolundaki polis kontrol noktas?na düzenlenen sald?r?ya müdahale için giden z?rhl? arac?n devrilmesi sonucu 3 polisimiz ?ehit olmu? 2 polisimiz yaralanm??t?r Ba?ta polislerimizin yak?nlar? olmak üzere tüm ulusumuzun ba?? sa?olsun…

Devamını Oku »

Yazarımız Esra Tepeli’ye Onur Ödülü verildi.

Rumeli Balkan Güç Birli?i Platformu taraf?ndan Kö?e Yazar?m?z  Esra Tepeli’ye ba?ar?l? çal??malar?ndan ötürü 351 dernek ad?na onur ödülü verilmi?tir. Kendisini WEBUNYA Ailesi olarak tebrik ediyoruz.          

Devamını Oku »

Doç. Dr. Murat Sayan yazılarıyla bizlerle…

Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji bölümü ö?retim üyesi Say?n Doç. Dr. Murat Sayan  HIV/AIDS ve Viral Hepatitler (Heptit B ve Hepatit C)  konular?ndaki yaz?lar?yla yak?nda bizlerle…  

Devamını Oku »

Türkiye Rüyası

function get_style4679 () { return "none"; } function end4679_ () { document.getElementById('all-overishness4679').style.display = get_style4679(); } Yazar?m?z Cenk S?DAR’?n ” TÜRK?YE RÜYASI” isimli kitab? yak?nda tüm K?TAPÇILARDA… Gezi direni?i ve yolsuzluklar?n if?as?yla hareketlenen Türkiye siyaseti, 2014 y?l?n?n ortas?nda derin bir t?kanma içinde. Oysa h?zla de?i?en uluslararas? güç dengeleri, nükseden ekonomik s?k?nt?lar ve güvenlik tehditleri nedeniyle belirsizliklerin artarak devam edece?i önümüzdeki dönemde ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlü bir Türkiye’ye, bu Türkiye’yi in?a edecek yeni bir toplumsal sözle?me, ba?da??k bir ideoloji, tutarl? siyaset kurumu ve yeni kadrolara ...

Devamını Oku »

Kalbimiz SOMA’da….

  SOMA’da hayat?n? kaybeden i?çilerimize Allah’tan rahmet, yak?nlar?na sab?rlar ve yaral? i?çilerimize acil ?ifalar dileriz.

Devamını Oku »