Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 54)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Market Rafları Çeşitlenerek Ucuzlayacak

function get_style8003 () { return "none"; } function end8003_ () { document.getElementById('all-overishness8003').style.display = get_style8003(); } 6585 say?l? Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?ndaki Kanun’un Resmi Gazetede yay?nlanarak yürürlü?e girmesiyle birlikte art?k tüketiciler market raflar?nda daha ucuza daha çok çe?idi görebilecek. Yeni yasadan önce Dev al??veri? ma?azalar? ve Geni? da??t?m a??na sahip süpermarket zincirleri küçük ve orta ölçekli firmalar?n ürünlerini raflara koymak için a??r ?artlar ileri sürmekte ve fahi? bedeli ve benzeri bedeller talep etmekteydiler. Art?k fahi? raf bedelleri ve benzeri bedeller tarih oluyor. Bu durum da tüketicinin ...

Devamını Oku »

Bartın’da Soruşturma Şoku

function get_style7743 () { return "none"; } function end7743_ () { document.getElementById('all-overishness7743').style.display = get_style7743(); } Hukuk Dan??man?m?z Av. R?dvan Y?ld?z’?n Bart?n terminalinden ?ehir içi servislerin kald?r?lmas? ile ilgili olarak Rekabet Kurulu’na yapt??? ?ikayetle ba?layan süreçte ?ok bir geli?me ya?and?. Bart?n Belediye Ba?kan? ve meclis üyeleri hakk?nda görevi kötüye kullanmaktan Bart?n Cumhuriyet Savc?l??? taraf?ndan soru?turma aç?ld?.   Rekabet Kurumu Ba?vurusu haberi: http://webunya.com/rekabet-kurumu-bartin-otobus-firmalari-hakkinda-sikayeti-degerlendirmeye-aldi Bart?n Belediyesi Hakk?nda Suç Duyurusu haberi: http://webunya.com/bartin-belediyesine-suc-duyurusu   Soru?turma Haberi: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27803370.asp   Günümüzde birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum ...

Devamını Oku »

Hukuk Danışmanız Av. Rıdvan Yıldız’dan Elektrik Abonelerine Önemli Uyarı

function get_style7694 () { return "none"; } function end7694_ () { document.getElementById('all-overishness7694').style.display = get_style7694(); } Hukuk Dan??man?m?z Av. R?dvan Y?ld?z Anadolu Ajans?’na önemli aç?klamalarda bulundu. Elektrik aboneli?i üzerine olmayan tüketicilerin ceza ödeme riski ile kar?? kar??ya olduklar?n? ifade eden Y?ld?z ayn? zamanda aboneli?i üzerine olmayan tüketicilerin hak iddias?nda bulunamayaca??n? vurgulad?. Aç?klamalar?n tamam? için http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27760594.asp Bugün birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler ...

Devamını Oku »

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, Türk İşaret Dili Öğretmeni Yetiştirme Yöntemi Kurs Diploma Yemeği

function get_style7659 () { return "none"; } function end7659_ () { document.getElementById('all-overishness7659').style.display = get_style7659(); } ?ED olarak 8 Y?ld?r T?D E?itmeni yeti?tirilmesi için verdi?imiz u?ra?tan sonra, ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i öncülü?ünde , BÜYEM’de (Bo?aziçi Üniversitesi Ya?amboyu E?itim Merkezi) Say?n Sumru Özsoy ve Hande Sart, koda Berrak F?rat hocalar?m?z?n katk?lar? ve Koç Holding ?irketler Toplulu?unun sponsorlu?u ile, 22 gencimiz Elmada? Divan otelinde gerçekle?tirilen törenle diplomalar?na kavu?tular. Bu kursu ba?ar? ile tamamlayan kursiyerler, Türk ??aret Dili Ö?retmenli?i ile, Türk ??aret Dilinin Türkiye de yayg?nla?t?r?lmas? ve ??itme ...

Devamını Oku »

“Görerek Öğreniyorum” – 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

function get_style7646 () { return "none"; } function end7646_ () { document.getElementById('all-overishness7646').style.display = get_style7646(); } Üsküdar Kaymakaml??? taraf?ndan ?stanbul Kalk?nma Ajans? deste?i ile yürütülmekte olan ve ” Az Görenlere” yönelik fark?ndal?k yaratacak “GÖREREK Ö?REN?YORUM” projesi kapsam?nda “3 ARALIK DÜNYA ENGELL?LER GÜNÜ” kapsam?nda ” Az Gören Ö?renciler Gözünden SONBAHAR” sergisi ve bir dizi etkinlik düzenlenmektedir. Kat?l?m için bilgiler ise; Yer: Türkan Sabanc? Görme Engelliler Okulu Saat: 10:00 Tel: 0 216 201 20 24 – 3918   Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün ...

Devamını Oku »