Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 53)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

“Bağımsız Hikâyeler Projesi” Gala Gösterimi

function get_style47221 () { return "none"; } function end47221_ () { document.getElementById('all-overishness47221').style.display = get_style47221(); } Motivasyon Derne?inin “Ba??ms?z Hikâyeler Projesi” nin Finali 29.11.2015 Tarihinde Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonun da Gala Gösterimi ile gerçekle?tirilecektir.  Gençlik ve Spor Bakanl???’n?n,  Gençlik Projeleri Destek Program? Kapsam?nda Motivasyon Derne?i taraf?ndan uygulanan “Ba??ms?z Hikâyeler Projesi”  ,  Ankara’n?n Alt?nda? bölgesinde ikamet eden 14-15 ya?lar?nda ba??ml?l?k (madde, teknoloji vb.) riski ta??yan  gençleri sanatsal aktivitelerle tan??t?rarak motivasyonlar?n? do?ru yerlere harcamalar? ve manevi bo?luklar?n? doldurarak gençlerin her türlü psikolojik ve somatik ba??ml?l??a (madde, teknoloji vb.) ...

Devamını Oku »

Bayramınız Şeker Tadında Olsun

Devamını Oku »

Ayrılıkçeşme – Pendik Banliyö Hattı Ne Zaman Açılıyor?

function get_style23032 () { return "none"; } function end23032_ () { document.getElementById('all-overishness23032').style.display = get_style23032(); } Genel Yay?n Yönetmenimiz Kerem Ate?’in Bilgi Edinme Hakk? kapsam?nda yapm?? oldu?u ba?vuruya, Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???’n?n vermi? oldu?u cevap;   Say?n  KEREM   ATE? ?lgi:  15/06/2015  tarih ve  132191  say?l?,    ba?vurunuz.   Gebze-Halkal? Banliyö Hatlar?n?n ?yile?tirmesi ??i CR3 Sözle?mesi kapsam?nda; Ayr?l?k Çe?mesi Kazl?çe?me aras?nda yer alan 13,6 km çift hat ve 5 adet istasyondan olu?an Bo?az Geçi? Kesiminin Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon montaj, test ve devreye alma i?lemleri tamamlanm?? olup, bu ...

Devamını Oku »

WEBUNYA, 2 Yaşında….

function get_style8417 () { return "none"; } function end8417_ () { document.getElementById('all-overishness8417').style.display = get_style8417(); }     2 YA?INDAYIZ….. Uzman Yazarlardan olu?an “ba?ka bir dünya” slogan?yla yola ç?kan      WEBUNYA 2 ya??nda… Bugüne kadar destek veren tüm yazarlar?m?za ve okuyucular?m?za te?ekkürü bir borç biliriz…                                                                                Webunya Team ...

Devamını Oku »

Tecavüz İnsanlık Suçudur!!!!

TECAVÜZ ?NSANLIK SUÇUDUR!!!!

Devamını Oku »