Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 32)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Diş Eti Hastalıklarına Yol Açan 7 Neden

Kimi zaman kendili?inden kimi zamansa di?leri f?rçalarken veya sert g?dalar yerken geli?en di? eti kanamalar?. Tat almada farkl?l?k hissi ve a??z kokusu. Bunlar?n yan? s?ra di? etlerinde çekilmeler, büyümeler, di?lerde aralanma ve sallanmalar… Bu bulgularla kendini belli eden sorunun ad?; di? eti hastal?klar?! Dünyada görülen en yayg?n sa?l?k sorunlar?ndan biri olan ve ülkemizde de di? çürükleri kadar s?k görülen di? eti hastal?klar?, di?leri destekleyen di? etleri, çene kemikleri ve periodontal liflerin di?lerin üzerini kaplayan mikrobiyal dental plakla iltihaplanmas? sonucu olu?an hastal?klara deniyor. Genellikle a?r?ya yol ...

Devamını Oku »

Cildimizin 5 Önemli Sinyali!

Ciltte ka??nt?, koyu k?rm?z? veya bordo lekeler, aftlar… Cildimizde bu tür sorunlar geli?ti?inde altta yatan nedenin basit bir cilt hastal??? oldu?u yan?lg?s?na kap?l?p hekime ba?vurmakta gecikebiliyoruz. Ancak dikkat! Cildimiz iç organlarla i?birli?i içinde çal???yor ve bir pencere gibi vücudumuzun içerisinde olup bitenlerden bizi haberdar ediyor. Bu nedenle ciltte meydana gelen de?i?iklikler ayn? zamanda kalp, akci?er, mide, ba??rsaklar ile böbrekler gibi ya?amsal önem ta??yan organlar? ilgilendiren sistemik hastal?klar?n habercisi de olabiliyor.  Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Dermatoloji Uzman? Prof. Dr. ?kbal Esen Ayd?ngöz, hatta baz? cilt i?aretlerinin hastal???n ...

Devamını Oku »

Kız Kardeş Oldular! Birlikte Tiyatro Yapacaklar

Ünlü oyuncular Deniz Çak?r ve Derya Alabora, yeni bir tiyatro oyunuyla sahneye ç?kmaya haz?rlan?yor.  Y?llar sonra bir araya gelen iki k?z karde?in geçmi?leriyle ve kendileriyle yüzle?melerini konu alan ‘Beyaz’ isimli oyun, 7 ?ubat’ta ilk defa izleyici kar??s?na ç?kacak.  Deniz Çak?r ve Derya Alabora,  yeni tiyatro oyunlar? ‘Beyaz’ için bir araya geldiler. Hayat?n? evinden uzakta, kendi iste?ine göre ya?ayan abla ve hayallerini gerçekle?tiremeyen k?z karde?in geçmi?leriyle hesapla?mas?n? aktaracak oyun, Ezop Sahne’nin prodüksiyonu ile sahnelenecek. Frans?z yazar Emmanuelle Marie’nin yazd???, Özen Yula’n?n yönetti?i oyun için aylard?r prova ...

Devamını Oku »

Karda Kışta Bile Terliyorsanız…

Tutulan evraklar, dokunulan bilgisayar klavyesi ?slanabiliyor, mürekkepli yaz?lar bozulabiliyor. El s?k??mak bile dert olabiliyor, elleri havluyla devaml? olarak kurulama ihtiyac? do?abiliyor. Giysiler ?slan?p naho? bir görüntü olu?turabiliyor. Üstelik bu sorun sadece yaz aylar?nda de?il, y?l?n 4 mevsiminde gün boyu devam ediyor, hatta stres gibi etkenlerle daha da ?iddetlenebiliyor. ?? ve sosyal hayat? adeta kabusa dönü?türen bu sorunun ad? “hiperhidrozis” bir ba?ka deyi?le a??r? terleme! Neyse ki t?p dünyas? bu soruna kal?c? bir çözüm sunabiliyor, üstelik sadece 1 saat süren cerrahi yöntemle!   Efor sarf etti?imizde, ...

Devamını Oku »

Kalp Gribine Dikkat!

Son zamanlarda hemen hepimizin yak?nd??? grip bizi yata?a dü?ürecek kadar ?iddetli seyrederek ya?am kalitemizi ciddi boyutlarda etkileyebiliyor. Üstelik ço?umuzun hafif ve geçici bir hastal?k olarak gördü?ü için hekime bile ba?vurma gere?i hissetmedi?i grip genellikle bir hafta içinde iyile?se de kimi zaman ciddi sa?l?k sorunlar?na neden olabiliyor. Gribin yay?l?m gösterdi?i organlar?n ba??nda ise akci?er ve kalp geliyor. Ac?badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut grip virüsünün akci?eri tuttu?unda zatürreye yol açabilirken, kalbe yerle?ti?inde ciddi kalp yetersizliklerine zemin haz?rlayabildi?i uyar?s?nda bulunuyor. Genellikle erkekleri tehdit ...

Devamını Oku »