Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 32)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Seda Sayan‘a Yıldız Yağmuru

Son günlerde Yunan ?ark?c? Cefi’yle birlikte yapt??? Türkçe ve Yunanca ?ark?lardan olu?an ‘Seni Seviyorum’ isimli albümüyle gündemde olan Seda Sayan, geçti?imiz ak?am yo?un istek üzerine ikinci kez  ?stanbul Günay Restaurant’ da sahne ald?. Sekiz y?ld?r özel geceler ve konserler d???nda gazino sahnelerinden uzak olan Seda Sayan, partneri Cefi’yle birlikte geçti?imiz ak?am yo?un istek üzerine ikinci kez  Günay’da sahneye ç?kt?. Yeni projesi ‘Seni Seviyorum’un gördü?ü ilgiden çok mutlu olan Seda Sayan ‘?lk Günay sahnemiz çok güzel geçmi?ti. Yo?un istek gelince ikincisini yapt?k. Çok teklif geliyor, art?k ...

Devamını Oku »

Kayak Yaparken Bunlara Dikkat Edin!

Sömestr tatilini, çocuklar kadar, k?? sporlar?ndan keyif alan yeti?kinler de iple çekiyor. K?sa bir süre bile olsa bunun için f?rsatlar yarat?l?yor. Ancak kayak gibi y?l?n belirli zamanlar?nda yap?labilen spor faaliyetlerinde olu?abilecek kazalar?n önüne geçmek için vücudun önceden haz?rlanmas? önem ta??yor. Ac?badem Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Dr. Kadir Yava?o?lu, özellikle amatörce bu sporla ilgilenenlere sakatl?k ve yaralanmalar?n önüne geçebilmek için baz? önerilerde bulundu. K?? aylar?n?n beyaz örtüsü kar çocuk ya da yeti?kin demeden herkesin yüzünü güldürüp mutlu ediyor. Hele bir de tatille birle?ince…Sömestr tatilini ...

Devamını Oku »

Rahim Ağzı Kanserinde Hayat Kurtaran Bilgiler

Dünyada en s?k görülen kanserlerden biri olan rahim a?z? kanseri, her y?l yar?m milyondan fazla kad?n? etkiliyor ve bu kad?nlar?n da yakla??k yar?s? geç tan? nedeniyle hayat?n? kaybediyor. Ancak rahim a?z? kanseri önlenebilen bir kanser oldu?u için bu konuda erken tan? büyük önem ta??yor.  Sar?yer ?lçe Sa?l?k Müdürlü?ü ve Ac?badem Maslak Hastanesi i?birli?i ile 18 Ocak 2017, Per?embe günü ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Ba?lar Kültür Merkezi’nde rahim a?z? (serviks) kanserinde erken tan?y? art?rmak amac?yla bir seminer düzenlendi. Seminere Halk E?itim Merkezleri, ?smek’ler, muhtarlar, Sar?yer Hüseyin Kalkavan ...

Devamını Oku »

Zatürrede 4 Önemli İşaret!

Özellikle k?? aylar?nda art?? gösteren ve enfeksiyona ba?l? ölümlerde ba?? çeken zatürre, dünyada her y?l 4 buçuk milyon ki?inin hayat?n? kaybetmesine neden oluyor. Ac?badem Kad?köy Hastanesi Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Dr. Zekai Tar?m, ölüm nedenleri aras?nda alt?nc? s?rada yer alan zatürrenin, ço?u zaman griple kar??t?r?larak tedavisinde geç kal?nmas?n?n ciddi sorunlara hatta hayati risklere neden olabildi?ini vurguluyor. Peki zatürreyi gripten ay?ran en temel göstergeler neler? Zatürreden korunabilmek mümkün mü? Tedavide nelere dikkat edilmeli? Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Dr. Zekai Tar?m, k?? aylar?n?n bu tehlikeli hastal???n? anlatt?, önemli uyar?lar ...

Devamını Oku »

Yemeklerin Suyuna Sarımsak Atın

Burun akıntısı, hapşırık, öksürük, halsizlik, baş ve kas ağrıları… Hemen hepimiz soğuk havanın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde grip, nezle, bronşit ve sinüzit gibi üst solunum yollarının yol açtığı bu tür sorunlardan sıkça yakınıyoruz. Hele bir de bağışıklık sistemimiz zayıfsa bu hastalıklar bizi yorgan döşek yatırabiliyor. Çocukları okuldan, biz yetişkinleri de iş ve sosyal hayattan alıkoyabilecek kadar şiddetli seyredebilen bu hastalıklardan korunmamız içinse enfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin zararlı etkilerine karşı adeta kalkan görevi üstlenen bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz çok önemli.  Bunun en etkili ...

Devamını Oku »