Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 30)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Tuzu Azaltmak İçin 9 Önemli Neden!

Hiç kuşkusuz, tuz içerdiği minerallerle vücudumuzun yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesinde son derece önemli  bir role sahip. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; günde ortalama 5 gram tuz (bir silme çay kaşığı) almamız vücudumuz için yeterli geliyor. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türkiye’de tuz tüketimi maalesef 16-18 gramı buluyor. Son  yıllarda yapılan kısıtlamalarla bu miktarın 14,8 grama düşürüldüğü belirtiliyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Şahin  düşük miktarda alındığında hayatımızda önemli fonksiyonu olan tuzun, bunun tam aksine ideal miktarın üzerinde tüketildiğinde ise zehirden farksız olduğu uyarısında ...

Devamını Oku »

Glokom Bebekleri de Tehdit Ediyor

Glokom sıklıkla göz içi basınç yüksekliğinin eşlik ettiği, genellikle sessiz seyreden ve erken müdahale edilmediğinde kalıcı görme kaybına, hatta körlüğe yol açan ciddi bir sorun. Görülme sıklığı topluma ve yaşa bağlı olarak  değişkenlik gösterse de, 40 yaş sonrası popülasyonda, tüm glokom tipleri göz önüne alındığında her 100 kişiden 3’ünde glokom olduğu belirtiliyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erbil Ulus Duman toplumdaki yaygın inanışın aksine, bu hastalığın ender de olsa, bebeklerde de görülebildiğine işaret ediyor. Erişkinlerde çoğunlukla sessiz ilerleyen glokomun bebeklerde ise ...

Devamını Oku »

Hamilelik Öncesi 10 Öneri

Son y?llarda yap?lan bilimsel çal??malar, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin, o andan itibaren kendilerine bir anlamda çeki-düzen vermeleri gerekti?ini ortaya koyuyor! Yani birtak?m kurallar var ki, anne aday? hamile olmadan önce bu kurallara uyarak hamileli?e kendini haz?rlamal?, baba aday? da ayn? ?ekilde üzerine dü?enleri yapmal?. ‘Sa?l?kl? ya?am al??kanl?klar? edinmek’ olarak özetlenebilecek bu kurallar?n hamilelik döneminde anne karn?ndaki bebe?in fiziksel, zihinsel ve ruhsal geli?iminin sa?l?kl? olabilmesi için son derece önemli oldu?unu vurgulayan Ac?badem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Fatma Turanl?,  sa?l?kl? beslenmeden düzenli egzersize, ideal ...

Devamını Oku »

Kulak Ağrısının Altında Yatan 8 Neden

Kulak a?r?s? her ya? grubunda görülebilen ve son derece rahats?z edici bir problem. Ayn? zamanda i?itme kayb?, ka??nt?, ç?nlama, dolgunluk hissi, kulakta ak?nt? gibi yak?nmalar da a?r?ya e?lik edebiliyor. T?bbi ad? otalji olan a?r?n?n alt?nda enfeksiyonlardan travmalara kadar birçok neden bulunuyor. Dolay?s?yla hafif, ?iddetli, zonklay?c?, ani girip ç?kan, çevreye yay?lan gibi çok farkl? belirtiler gözlenebiliyor. Ancak nedeni ne olursa olsun kulak a?r?s? durumunda, özellikle de çocuklarda vakit kaybedilmeden hekime ba?vurmak gerekiyor. Ac?badem International Hastanesi Kulak, Burun ve Bo?az Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Aras ?envar, kulak ...

Devamını Oku »

Dikkat! Kafein Vücutta Çatlak Yapıyor

Uzman Diyetisyen Ça?atay Kö?kero?lu, özellikle spor yapan kad?nlarda olu?an çatlaklar?n engellenmesi için dikkat edilmesi gerekenleri anlatt?. Çatlak olu?umunun en büyük nedenlerinden biri fazla kafein ve asitli besinler tüketmektir. Fazla al?nan kafein ve asit vücutta deformasyonlara sebep olaca??ndan tüketimine dikkat edilmelidir. Bu yüzden çikolata, kahve ve kola gibi besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken besinler aras?nda yer alan tuz, fazla miktarda al?nd???nda vücutta fazla su tutup, ödeme sebep oldu?undan derinin gerilmesini ve çatlak olu?umuna sebep olacakt?r. Çatlaklar?n önlenmesin de dikkat edilmesi gereken bir di?er besin ...

Devamını Oku »