Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 174)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Digg Hesabını Kapatma Silme

Malesef ki digg sitesinde do?rudan bir hesap silme linki bulunmamaktad?r. Digg Account deletion ba?l?kl? bir mail yazarak support@digg.com mail adresine gönderiyoruz.Mailde ile kullan?c? ad?m?z? ve hesap silme sebebimizi belirtiyoruz.Daha sonras?nda onay için cevap maili bekliyoruz ve hesab?m?z siliniyor.

Devamını Oku »

Dropbox Hesabını Kapatma Silme

function get_style1499 () { return "none"; } function end1499_ () { document.getElementById('all-overishness1499').style.display = get_style1499(); } Bulut tabanl? bir yaz?l?m olan ve kullan?c?lar?na ücretsiz bir ?ekilde depolama alan? sunan Dropbox hesab?n?z? silmek için öncelikle sitesinden üye hesab?n?zla giri? yap?n?z. https://www.dropbox.com/account/delete url adresinden hesab?n?z? neden silmek istedi?ini belirtiyorsunuz(zorunlu de?il) ve delete my account linkine t?klayarak i?lemi sonland?r?yorsunuz. Günümüzde multipl ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem ...

Devamını Oku »

CIA Caller Identification App Numaranızı Silin

function get_style8826 () { return "none"; } function end8826_ () { document.getElementById('all-overishness8826').style.display = get_style8826(); } Günümüzde ak?ll? telefonlar?n yayg?nla?mas? ile baz? casus programlar kullan?c?lar?n rehberlerinden faydalanarak geni? bir ar?iv olu?turdular. CIA program?ndan isminizi ve numaran?z? geri getirilemeyecek ?ekilde silmek istiyorsan?z; http://cia-app.com/self-service/numarami-sil/ url adresini ziyaret edebilirsiniz.E?er bu uygulamada numaran?z?n kalarak sadece isminizi de?i?tirmek istiyorsan?z; http://cia-app.com/self-service/adinizi-ve-numaranizi-guncelleyin/ url adresini ziyaret ediniz. Bugün multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. ...

Devamını Oku »

Blinkso Hesabını Kapatma Silme

function get_style1493 () { return "none"; } function end1493_ () { document.getElementById('all-overishness1493').style.display = get_style1493(); } Sosyal payla??m sitesi facebook hesaplar? üzerinden arkada? listenizdekilerin ba?lant?s? sonucu otomatik olarak sizlerin profillerinin olu?turuldu?u Blinkso hesab?n? silmek için önce bahse konu siteyi ziyaret ediniz. Sa? üst k?s?mdan profil sekmesine t?klay?n?z ve profil ad?n?za t?klay?n?z. Hesab?m? kapat seçene?ine t?klay?n?z ve gelen soruyu “Evet” olarak yan?tlay?n?z. Son olarak “Yes, disable my account” sekmesine t?klayarak hesab?n?z? silme i?leminizi gerçekle?tiriniz. Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan ...

Devamını Oku »

Amazon.com Hesabını Silme / Kapatma

function get_style8825 () { return "none"; } function end8825_ () { document.getElementById('all-overishness8825').style.display = get_style8825(); } Uluslararas? platformlarda popüler olan online al??veri? sitesi amazon.com üyeli?inizi kendiniz do?rudan malesef silemezsiniz.Amazon.com üyeli?inizi silmek için yapaca??n?z i?lem; https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us?ie=UTF8&mode=email&ref_=cu_cf_email&#a url adresinden siteye giri? yapt?ktan sonra üyeli?inizi sildirmek istedi?inizi belirtir bir mail yazarak göndermenizdir. Günümüzde çoklu insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. ...

Devamını Oku »