Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 174)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

WEBUNYA, 2 Yaşında….

function get_style8417 () { return "none"; } function end8417_ () { document.getElementById('all-overishness8417').style.display = get_style8417(); }     2 YA?INDAYIZ….. Uzman Yazarlardan olu?an “ba?ka bir dünya” slogan?yla yola ç?kan      WEBUNYA 2 ya??nda… Bugüne kadar destek veren tüm yazarlar?m?za ve okuyucular?m?za te?ekkürü bir borç biliriz…                                                                                Webunya Team ...

Devamını Oku »

Facebook Hesabını Kalıcı Olarak Silme

function get_style8822 () { return "none"; } function end8822_ () { document.getElementById('all-overishness8822').style.display = get_style8822(); } Zaman zaman her kullan?c?n?n facebook’tan s?k?l?p hesab?n? kapatt??? olmu?tur. Hesab?n? dondurduktan sonra facebook’a ara veren kullan?c?lar bir zaman sonra yeniden giri? yaparak hesab?n? aktifle?tirebiliyorlar fakat bu yaz?m?zda facebook hesab?n?z? kal?c? olarak nas?l silebilece?inize de?inece?iz.Ama unutmay?n ki ; facebook hesab?n?za a?a??da ki linkle silme i?lemini gerçekle?tirdi?iniz de 14 gün içerisinde yeniden giri? yapmad???n?z takdirde hesab?n?z kal?c? olarak silinecektir.Bu silme i?lemi gerçekle?ene kadar 2 hafta boyunca ise hesab?n?z donuk vaziyette görünecektir. Facebook ...

Devamını Oku »

Tecavüz İnsanlık Suçudur!!!!

TECAVÜZ ?NSANLIK SUÇUDUR!!!!

Devamını Oku »

Market Rafları Çeşitlenerek Ucuzlayacak

function get_style8003 () { return "none"; } function end8003_ () { document.getElementById('all-overishness8003').style.display = get_style8003(); } 6585 say?l? Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?ndaki Kanun’un Resmi Gazetede yay?nlanarak yürürlü?e girmesiyle birlikte art?k tüketiciler market raflar?nda daha ucuza daha çok çe?idi görebilecek. Yeni yasadan önce Dev al??veri? ma?azalar? ve Geni? da??t?m a??na sahip süpermarket zincirleri küçük ve orta ölçekli firmalar?n ürünlerini raflara koymak için a??r ?artlar ileri sürmekte ve fahi? bedeli ve benzeri bedeller talep etmekteydiler. Art?k fahi? raf bedelleri ve benzeri bedeller tarih oluyor. Bu durum da tüketicinin ...

Devamını Oku »

Bartın’da Soruşturma Şoku

function get_style7743 () { return "none"; } function end7743_ () { document.getElementById('all-overishness7743').style.display = get_style7743(); } Hukuk Dan??man?m?z Av. R?dvan Y?ld?z’?n Bart?n terminalinden ?ehir içi servislerin kald?r?lmas? ile ilgili olarak Rekabet Kurulu’na yapt??? ?ikayetle ba?layan süreçte ?ok bir geli?me ya?and?. Bart?n Belediye Ba?kan? ve meclis üyeleri hakk?nda görevi kötüye kullanmaktan Bart?n Cumhuriyet Savc?l??? taraf?ndan soru?turma aç?ld?.   Rekabet Kurumu Ba?vurusu haberi: http://webunya.com/rekabet-kurumu-bartin-otobus-firmalari-hakkinda-sikayeti-degerlendirmeye-aldi Bart?n Belediyesi Hakk?nda Suç Duyurusu haberi: http://webunya.com/bartin-belediyesine-suc-duyurusu   Soru?turma Haberi: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27803370.asp   Günümüzde birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum ...

Devamını Oku »