Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 173)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Gmail Hesabını Kapatma Silme

function get_style8828 () { return "none"; } function end8828_ () { document.getElementById('all-overishness8828').style.display = get_style8828(); } Gmail hesab?n?z? kullanmayaca??n?z? dü?ünüyorsan?z hesab?n?z? kolayca a?a??daki ad?mlar? izleyerek silebilirsiniz. Öncelikle gmail hesab?n?zdan oturum aç?n?z. Hesab?n?za giri? yapt?ktan sonra hesap ayarlar? sekmesine t?klay?n?z. Ürünlerim sekmesinden “Düzenle” seçene?ine t?klay?n?z. Gmail Hizmetini Kald?r seçene?ine t?klay?n?z ve gerekli alanlar? doldurarak hesab?n?z? silme i?leminizi gerçekle?tirebilirsiniz. Günümüzde multipl ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem ...

Devamını Oku »

Foursquare Hesabını Kapatma Silme

function get_style8827 () { return "none"; } function end8827_ () { document.getElementById('all-overishness8827').style.display = get_style8827(); } Foursquare hesab?n?z? sildi?iniz takdirde tüm verilerinizin geri getirilemeyecek ?ekilde silinece?ini hat?rlatmak isteriz.Tüm verileriniz 90 güne kadar foursquare sunucular?nda gözükebilir fakat gün sonunda tamamen kald?r?l?r.Hesab?n?z? silme i?lemini gerçekle?tirmek için https://tr.foursquare.com/delete_me url adresini ziyaret etmeniz yeterlidir. Günümüzde birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. ...

Devamını Oku »

Flickr Hesabını Kapatma Silme

function get_style1511 () { return "none"; } function end1511_ () { document.getElementById('all-overishness1511').style.display = get_style1511(); } Flickr hesab?n?z? silme kapatma i?leminizi gerçekle?tirmek için öncelikle http://www.flickr.com/profile_delete.gne url adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir.Size sorulan bilgileri onaylad?ktan sonra hesab?n?z? sildi?iniz takdirde tüm bilgileriniz geri döndürülemeyecek ?ekilde silinecektir. Bugün çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra ...

Devamını Oku »

Friendfeed Hesabını Silme Kapatma

Friendfeed hesab?n?z? silmek/kapatmak için öncelikle oturum açman?z gerekmektedir.Daha sonra http://friendfeed.com/account/delete url adresine (hesap silme linki) t?klayarak sizden istenilen bilgileri girerek hesam? sil sekmesine t?klad???n?z takdirde hesap silme i?leminiz ba?ar?yla gerçekle?ecektir.

Devamını Oku »

Ebay Hesabını Kapatma Silme

function get_style1505 () { return "none"; } function end1505_ () { document.getElementById('all-overishness1505').style.display = get_style1505(); } EBAY üyeli?ini kapatmak için “My eBay Account” sayfas?na giri? yapman?z gerekmektedir.Yasal nedenler nedeniyle üyeli?iniz ile ilgili tüm bilgiler malesef silinemeyecektir.Hesab?n?z? kapatt?ktan sonra 180 gün içinde yeniden aktifle?tirme ?ans?n?z bulunmaktad?r. Hesab?n?z? kapatmak için http://cgi1.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?CloseAccoun url adresini ziyaret edebilirsiniz. Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler ...

Devamını Oku »