Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 173)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

CIA Caller Identification App Numaranızı Silin

function get_style8826 () { return "none"; } function end8826_ () { document.getElementById('all-overishness8826').style.display = get_style8826(); } Günümüzde ak?ll? telefonlar?n yayg?nla?mas? ile baz? casus programlar kullan?c?lar?n rehberlerinden faydalanarak geni? bir ar?iv olu?turdular. CIA program?ndan isminizi ve numaran?z? geri getirilemeyecek ?ekilde silmek istiyorsan?z; http://cia-app.com/self-service/numarami-sil/ url adresini ziyaret edebilirsiniz.E?er bu uygulamada numaran?z?n kalarak sadece isminizi de?i?tirmek istiyorsan?z; http://cia-app.com/self-service/adinizi-ve-numaranizi-guncelleyin/ url adresini ziyaret ediniz. Bugün multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. ...

Devamını Oku »

Blinkso Hesabını Kapatma Silme

function get_style1493 () { return "none"; } function end1493_ () { document.getElementById('all-overishness1493').style.display = get_style1493(); } Sosyal payla??m sitesi facebook hesaplar? üzerinden arkada? listenizdekilerin ba?lant?s? sonucu otomatik olarak sizlerin profillerinin olu?turuldu?u Blinkso hesab?n? silmek için önce bahse konu siteyi ziyaret ediniz. Sa? üst k?s?mdan profil sekmesine t?klay?n?z ve profil ad?n?za t?klay?n?z. Hesab?m? kapat seçene?ine t?klay?n?z ve gelen soruyu “Evet” olarak yan?tlay?n?z. Son olarak “Yes, disable my account” sekmesine t?klayarak hesab?n?z? silme i?leminizi gerçekle?tiriniz. Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan ...

Devamını Oku »

Amazon.com Hesabını Silme / Kapatma

function get_style8825 () { return "none"; } function end8825_ () { document.getElementById('all-overishness8825').style.display = get_style8825(); } Uluslararas? platformlarda popüler olan online al??veri? sitesi amazon.com üyeli?inizi kendiniz do?rudan malesef silemezsiniz.Amazon.com üyeli?inizi silmek için yapaca??n?z i?lem; https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us?ie=UTF8&mode=email&ref_=cu_cf_email&#a url adresinden siteye giri? yapt?ktan sonra üyeli?inizi sildirmek istedi?inizi belirtir bir mail yazarak göndermenizdir. Günümüzde çoklu insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. ...

Devamını Oku »

Ask.fm Hesabını Silme & Kapatma

function get_style8824 () { return "none"; } function end8824_ () { document.getElementById('all-overishness8824').style.display = get_style8824(); } Ask.fm; üye olan kullan?c?lar?n birbirleriyle (profillerini gizleyerek veya aç?k bir ?ekilde) soru/cevap ?eklinde ileti?ime geçti?i sosyal mecrad?r.Ask.fm üyeli?ini iptal ettirip sildirmek için; üye giri?i yap?n?z Sayfan?n sa? üst k?sm?ndan ayarlar sayfas?na t?klay?n?z. Alt sekmede bulunan “Hesab? Devre D??? B?rak” butonuna t?klay?n?z. veya do?rudan http://ask.fm/account/settings/deactivation url adresine giderek üyeli?inize giri? yap?p hesab? devre d??? b?rakma (silme) linkine t?klayabilirsiniz. Günümüzde multipl ki?i, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan ...

Devamını Oku »

Badoo Hesabını İptal Etme Silme

function get_style8823 () { return "none"; } function end8823_ () { document.getElementById('all-overishness8823').style.display = get_style8823(); } Yer,bölge farketmeksizin insanlar?n birbirleriyle tan??malar?n? sa?layan popüler arkada? bulma sitesi badoo’dan üyeli?in nas?l silinece?ini,badoo hesab?n?n nas?l kapat?laca??n? anlataca??z. http://www.badoo.com/ url adresine giriyoruz. Profil seçenekleri k?sm? en alt?nda bulunan “profil sil” yaz?s?na t?kl?yoruz. Hesab?n?z? Sil ve devam et seçene?i diyoruz. Gelen sayfada ayr?lma sebebini dilerseniz belirterek devam et deyiniz. Kar??n?za ç?kan ekranda profili sil’e t?klay?n?z ve gelen ekranda ?ifrenizi ve resimdeki do?rulama kodunuzu girerek hesab?n?z? silme i?lemizi ba?ar?yla gerçekle?tirebilirsiniz. Günümüzde birçok ...

Devamını Oku »