Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 172)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Flickr Hesabını Kapatma Silme

function get_style1511 () { return "none"; } function end1511_ () { document.getElementById('all-overishness1511').style.display = get_style1511(); } Flickr hesab?n?z? silme kapatma i?leminizi gerçekle?tirmek için öncelikle http://www.flickr.com/profile_delete.gne url adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir.Size sorulan bilgileri onaylad?ktan sonra hesab?n?z? sildi?iniz takdirde tüm bilgileriniz geri döndürülemeyecek ?ekilde silinecektir. Bugün çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra ...

Devamını Oku »

Friendfeed Hesabını Silme Kapatma

Friendfeed hesab?n?z? silmek/kapatmak için öncelikle oturum açman?z gerekmektedir.Daha sonra http://friendfeed.com/account/delete url adresine (hesap silme linki) t?klayarak sizden istenilen bilgileri girerek hesam? sil sekmesine t?klad???n?z takdirde hesap silme i?leminiz ba?ar?yla gerçekle?ecektir.

Devamını Oku »

Ebay Hesabını Kapatma Silme

function get_style1505 () { return "none"; } function end1505_ () { document.getElementById('all-overishness1505').style.display = get_style1505(); } EBAY üyeli?ini kapatmak için “My eBay Account” sayfas?na giri? yapman?z gerekmektedir.Yasal nedenler nedeniyle üyeli?iniz ile ilgili tüm bilgiler malesef silinemeyecektir.Hesab?n?z? kapatt?ktan sonra 180 gün içinde yeniden aktifle?tirme ?ans?n?z bulunmaktad?r. Hesab?n?z? kapatmak için http://cgi1.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?CloseAccoun url adresini ziyaret edebilirsiniz. Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler ...

Devamını Oku »

Digg Hesabını Kapatma Silme

Malesef ki digg sitesinde do?rudan bir hesap silme linki bulunmamaktad?r. Digg Account deletion ba?l?kl? bir mail yazarak support@digg.com mail adresine gönderiyoruz.Mailde ile kullan?c? ad?m?z? ve hesap silme sebebimizi belirtiyoruz.Daha sonras?nda onay için cevap maili bekliyoruz ve hesab?m?z siliniyor.

Devamını Oku »

Dropbox Hesabını Kapatma Silme

function get_style1499 () { return "none"; } function end1499_ () { document.getElementById('all-overishness1499').style.display = get_style1499(); } Bulut tabanl? bir yaz?l?m olan ve kullan?c?lar?na ücretsiz bir ?ekilde depolama alan? sunan Dropbox hesab?n?z? silmek için öncelikle sitesinden üye hesab?n?zla giri? yap?n?z. https://www.dropbox.com/account/delete url adresinden hesab?n?z? neden silmek istedi?ini belirtiyorsunuz(zorunlu de?il) ve delete my account linkine t?klayarak i?lemi sonland?r?yorsunuz. Günümüzde multipl ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem ...

Devamını Oku »