Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 171)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Twitter +18 İçerikli Hesapları Kapatıyor

function get_style8954 () { return "none"; } function end8954_ () { document.getElementById('all-overishness8954').style.display = get_style8954(); } Sosyal payla??m sitelerinden Instagram geçti?imiz günlerde porno içerikli payla??mlar yapan kullan?c?lar?n?n hesab?n? kapatm??t?. Twitter yetkililerinden yap?lan aç?klamaya göre porno içerik payla?an kullan?c?lar?n hesaplar? incelemeye al?narak temizlik çal??malar?na ba?lan?ld?. Dailystar taraf?ndan yap?lan haberde twitter’?n uzun süredir bu konuda çal??malar yapt??? ve yakla??k 10 milyon kullan?c?n?n hesab?n?n kapat?laca?? belirtiliyor.10 milyon hesab?n kapat?laca?? haberi kullan?c?lar?n birço?unu tela?land?rd?. ??i ticarete döken kullan?c?lar haberi al?r almaz hesaplar?n? düzenlemeye ba?lad?. Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya ...

Devamını Oku »

StumbleUpon Hesabını Kapatma Silme

StumbleUpon hesab?n?z? silmek için http://www.stumbleupon.com/delete_account.php url adresini ziyaret ederek kullan?c? ad? ve ?ifrenizi girip hesab?n?z? silme i?leminizi gerçekle?tirebilirsiniz.

Devamını Oku »

LinkedIn Hesabını Kapatma Silme

LinkedIn hesab?n?za giri? yapt?ktan sonra “ayarlar” sayfas?ndan a?a??daki ad?mlar? uygulay?n?z. Ayarlar sekmesine geliniz ve hesaplar k?sm?na t?klayarak hesab?n?z? kapat?n seçene?ine t?klay?n?z.Sonra LinkedIn hesab?nda belirtilen ad?mlar? takip ederek hesap silme i?lemini gerçekle?tirebilirsiniz.

Devamını Oku »

Google Satın Alma İşlemlerini Kolaylaştırıyor

function get_style8925 () { return "none"; } function end8925_ () { document.getElementById('all-overishness8925').style.display = get_style8925(); } Arama motoru devi google söylentilere göre “arama sonuçlar?” sayfas?na sat?n alma butonu ekleyerek kullan?c?lar?n online al??veri? i?lemini h?zland?rmay? amaçl?yor. Google, özellikle tablet ve mobil cihazlar için arama sonuçlar? sayfas?ndan kullan?c?lar?n sat?n alma i?lemlerini h?zland?rmak amac?yla “sat?n alma” butonu ekleyece?i yönündeki dedikodular h?zl?ca yay?ld?.Google’?n tüm al??veri? sürecini kendi üzerinden yönetece?i belirtilirken, mobil cihazlar üzerinden al??veri? yapan kullan?c?lar?n sorun ya?amadan i?lemlerini h?zl? yapmas?n?n amaçland??? belirtiliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir aç?klama daha yap?lmad? fakat ...

Devamını Oku »

Instagram Hesabını Kapatma Silme

function get_style8830 () { return "none"; } function end8830_ () { document.getElementById('all-overishness8830').style.display = get_style8830(); } Ak?ll? telefonlarda kullan?labilen popüler foto?raf payla??m sitesi Instagram hesab?n?z? silmek için https://instagram.com/accounts/remove/request/ url adresine giriniz.Url adresine giri? yapt?ktan sonra size sorulan bilgileri onaylayarak hesap silme i?lemlerinizi gerçekle?tirebilirsiniz.Hesab? sildi?iniz takdirde hesab?n?z? hiçbir ?ekilde geri getiremeyece?inizi unutmay?n?z. Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. ...

Devamını Oku »