Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 170)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Google Tone ile Linkleri Sesli Paylaşma

function get_style8994 () { return "none"; } function end8994_ () { document.getElementById('all-overishness8994').style.display = get_style8994(); } Google yeniliklerine h?z kesmeden devam ediyor.Yeni yay?nlad??? Google Tone eklentisi ile ayn? ortamda bulunan bilgisayarlarda, url adreslerinin (linkleri) sesli bir ?ekilde aç?lmas?n? sa?layan google, kullan?c?lar?n i?lerini kolayla?t?rmaya devam ediyor. Google Research Blog’ da tan?t?lan eklenti sayesinde ayn? ortamda bulunan bilgisayarlarda link (url) payla?ma i?lemi ses ile yap?labiliyor.Bilgisayar?n?z?n mikrofonunu ve hoporlörünüzü kullananan eklentinin çal??ma mant??? ise oldukça basit.?stedi?iniz url (link) adresini payla?mak için uygulaman?n logosuna t?kl?yoruz.Bu sesi alg?layan ortamdaki di?er bilgisayarlar ...

Devamını Oku »

Vine Hesabını Kapatma Silme

function get_style1561 () { return "none"; } function end1561_ () { document.getElementById('all-overishness1561').style.display = get_style1561(); } Öncelikle vine program?m?z?n yüklü oldu?u tablet veya ak?ll? telefonlarda uygulamam?z? aç?yoruz, Profil bilgilerindne ayarlar sekmesine, oradan ise içeri?in menü k?sm?nda bulunan “Hesab? Devre D??? B?rak” sekmesine t?klayarak hesab?m?z? silme i?lemini gerçekle?tiriyoruz. 30 gün içerisinde tekrar giri? yaparsan?z üyeli?inizi kurtarabilirsiniz aksi takdirde üyeli?iniz tamamen silinecektir. Günümüzde multipl ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel ...

Devamını Oku »

Twitter Hesabını Kapatma Silme

function get_style8834 () { return "none"; } function end8834_ () { document.getElementById('all-overishness8834').style.display = get_style8834(); } Twitter hesab?n?z? devred??? b?rakarak silme i?lemini gerçekle?tirebilirsiniz.Silme i?leminizi gerçekle?tirmek için https://twitter.com/settings/accounts/confirm_deactivation url adresini ziyaret ederek kullan?c? ad? ve ?ifrenizi girip silme i?lemizi ba?latabilirsiniz.Twitter hesab?n?z tamamen silindi?inde bir daha geri döndürülemeyece?ini unutmay?n. Günümüzde multipl ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile ...

Devamını Oku »

Goaccess ve Multitail Aracı ile Apache Log Dosyalarını İnceleme

function get_style8962 () { return "none"; } function end8962_ () { document.getElementById('all-overishness8962').style.display = get_style8962(); } ?nternet sitelerinizin log dosyalar?n? inceleyerek sitenizde ki tüm hareketleri analiz edebilirsiniz.Tabi bu i?lemleri gerçekle?tirirken manuel yapabilece?iniz gibi yard?mc? uygulamalar arac?l???yla da yapabilirsiniz. Bu yaz?m?zda goaccess ve multitail araçlar? ile acceslog dosyalar?n?n nas?l analiz edilece?inden bahsedece?iz.Log dosyalar?n? incelemeye ba?lamadan önce apache web sunucusundan da biraz bahsetmekte fayda var. Apache aç?k kaynak kodlu (lisans? ücretsiz),esnek ve güçlü bir yap?ya sahip (http) web sunucu program?d?r. ?nternet sitelerinin yar?s?ndan fazlas? apache üzerinden hizmet vermektedir. ...

Devamını Oku »

Netlog Hesabını Silme Kapatma

Netlog hesab?n?z? kapatmak silmek için http://tr.netlog.com/go/settings/account/view=delete url adresini ziyaret ederek hesab?n? silme nedeninizi yaz?n?z ve böylece hesab?n?z kapat?labilir.

Devamını Oku »