Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 170)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Facebook’ta Sahte Hesaplardan Silah Ticareti

function get_style8752 () { return "none"; } function end8752_ () { document.getElementById('all-overishness8752').style.display = get_style8752(); } Sosyal payla??m sitesi facebook üzerinden sahte hesaplar açarak “silah ticareti” yapan ?ah?s ?zmir Emniyeti taraf?ndan yap?lan operasyon sonucu yakaland?. Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekiplerince yap?lan çal??malarda facebook üzerinden sahte hesaplar açarak çe?itli bayilerin ad?n? kullanan ?ah?s bir ay takip edildi.Takip sonucu kimli?i tespit edilen ?ah?s?n evinde ve arac?nda yap?lan aramalarda çok say?da pompal? tüfek ve fi?ek ele geçirildi. ?fadesi al?nan ?ah?s adli kontrol ?art?yla serbest kald?. Günümüzde multipl insan, ilaçlar? ...

Devamını Oku »

Google Plus (+) Hesabını Kapatma Silme

Google plus hesab?n?z? silmek için öncelikle hesab?n?za giri? yap?n?z.Hesab?n?za giri? yapt?ktan sonra https://plus.google.com/u/0/downgrade/ url adresine girerek “Google+ ?çeri?ini Sil” seçene?ine t?klay?p i?lemi onaylayarak hesab?n?z? silme i?lemini gerçekle?tirebilirsiniz.

Devamını Oku »

Google Hesabını Kapatma Silme

function get_style1522 () { return "none"; } function end1522_ () { document.getElementById('all-overishness1522').style.display = get_style1522(); } Öncelikle google hesab?n?zda oturum aç?n?z.Ürünlerin sekmesinin yan?nda bulunan “Düzenle” sekmesine t?klay?n?z. Hesap silme i?lemini gerçekle?tirirken google hesab?n?zla ilgili tüm hizmetleriniz silinece?i bilgisi ekranda görülecektir. Gelen sayfada, hesab?n?z? silmek için Hesab? kapat ve hesapla ili?kili tüm hizmetleri ve bilgileri sil sekmesine t?klay?n?z. Hesab?n?z? silmek için https://www.google.com/accounts/DeleteAccount url adresini ziyaret ediniz. Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç ...

Devamını Oku »

Gmail Hesabını Kapatma Silme

function get_style8828 () { return "none"; } function end8828_ () { document.getElementById('all-overishness8828').style.display = get_style8828(); } Gmail hesab?n?z? kullanmayaca??n?z? dü?ünüyorsan?z hesab?n?z? kolayca a?a??daki ad?mlar? izleyerek silebilirsiniz. Öncelikle gmail hesab?n?zdan oturum aç?n?z. Hesab?n?za giri? yapt?ktan sonra hesap ayarlar? sekmesine t?klay?n?z. Ürünlerim sekmesinden “Düzenle” seçene?ine t?klay?n?z. Gmail Hizmetini Kald?r seçene?ine t?klay?n?z ve gerekli alanlar? doldurarak hesab?n?z? silme i?leminizi gerçekle?tirebilirsiniz. Günümüzde multipl ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem ...

Devamını Oku »

Foursquare Hesabını Kapatma Silme

function get_style8827 () { return "none"; } function end8827_ () { document.getElementById('all-overishness8827').style.display = get_style8827(); } Foursquare hesab?n?z? sildi?iniz takdirde tüm verilerinizin geri getirilemeyecek ?ekilde silinece?ini hat?rlatmak isteriz.Tüm verileriniz 90 güne kadar foursquare sunucular?nda gözükebilir fakat gün sonunda tamamen kald?r?l?r.Hesab?n?z? silme i?lemini gerçekle?tirmek için https://tr.foursquare.com/delete_me url adresini ziyaret etmeniz yeterlidir. Günümüzde birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. ...

Devamını Oku »