Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 170)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

LinkedIn Hesabını Kapatma Silme

LinkedIn hesab?n?za giri? yapt?ktan sonra “ayarlar” sayfas?ndan a?a??daki ad?mlar? uygulay?n?z. Ayarlar sekmesine geliniz ve hesaplar k?sm?na t?klayarak hesab?n?z? kapat?n seçene?ine t?klay?n?z.Sonra LinkedIn hesab?nda belirtilen ad?mlar? takip ederek hesap silme i?lemini gerçekle?tirebilirsiniz.

Devamını Oku »

Google Satın Alma İşlemlerini Kolaylaştırıyor

function get_style8925 () { return "none"; } function end8925_ () { document.getElementById('all-overishness8925').style.display = get_style8925(); } Arama motoru devi google söylentilere göre “arama sonuçlar?” sayfas?na sat?n alma butonu ekleyerek kullan?c?lar?n online al??veri? i?lemini h?zland?rmay? amaçl?yor. Google, özellikle tablet ve mobil cihazlar için arama sonuçlar? sayfas?ndan kullan?c?lar?n sat?n alma i?lemlerini h?zland?rmak amac?yla “sat?n alma” butonu ekleyece?i yönündeki dedikodular h?zl?ca yay?ld?.Google’?n tüm al??veri? sürecini kendi üzerinden yönetece?i belirtilirken, mobil cihazlar üzerinden al??veri? yapan kullan?c?lar?n sorun ya?amadan i?lemlerini h?zl? yapmas?n?n amaçland??? belirtiliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir aç?klama daha yap?lmad? fakat ...

Devamını Oku »

Instagram Hesabını Kapatma Silme

function get_style8830 () { return "none"; } function end8830_ () { document.getElementById('all-overishness8830').style.display = get_style8830(); } Ak?ll? telefonlarda kullan?labilen popüler foto?raf payla??m sitesi Instagram hesab?n?z? silmek için https://instagram.com/accounts/remove/request/ url adresine giriniz.Url adresine giri? yapt?ktan sonra size sorulan bilgileri onaylayarak hesap silme i?lemlerinizi gerçekle?tirebilirsiniz.Hesab? sildi?iniz takdirde hesab?n?z? hiçbir ?ekilde geri getiremeyece?inizi unutmay?n?z. Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. ...

Devamını Oku »

Uçağın Rotasını Değiştiren Hacker FBI’ı Hareketlendirdi

function get_style8915 () { return "none"; } function end8915_ () { document.getElementById('all-overishness8915').style.display = get_style8915(); } Amerikal? güvenlik uzman? Chris Roberts geçti?imiz günlerde uçaklar?n hacklenebilece?i ile ilgili tweet att?ktan sonra uçaktan indi?i esnada FBI görevlileri taraf?ndan gözalt?na al?nm?? ve bilgisayar? ile ta??nabilir belleklerine el konulmu?tu. FBI’a vermi? oldu?u ifade de uça??n e?lence sistemine s?zmay? ba?ararak yeniden programland???n? belirten Chris Roberts uça??n rotas?nda azda olsa bir de?i?iklik yapt???n? belirtti.Konuyu soru?turan FBI yetkilileri taraf?ndan yap?lan aç?klamada güvenlik uzman?n?n uça??n motorlar?ndan birini h?zland?rd??? ve bu ?ekilde uça??n yönünü de?i?tirdi?i ...

Devamını Oku »

Hotmail Hesabını Kapatma Silme

function get_style8829 () { return "none"; } function end8829_ () { document.getElementById('all-overishness8829').style.display = get_style8829(); } Alt tarafta bulunan hotmail hesab? silme linkine t?klayarak belirtilen ad?mlar? takip etti?inizde hesab?n?z ve tüm mailleriniz silinir.Silinen hesab? geri almak yeniden açmak için 9 ay (270 gün) içinde girdi?iniz takdirde kurtarabilirsiniz. Hesab? silmeek için http://mail.live.com/mail/CloseAccountConfirmation.aspx?wa=wsignin1.0 url adresine t?klay?n?z. Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel ...

Devamını Oku »