Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 160)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Kapadokya’ya bayıldı

function get_style10424 () { return "none"; } function end10424_ () { document.getElementById('all-overishness10424').style.display = get_style10424(); } Dosso Dossi Fashion Show için Antalya’ya gelerek podyuma ç?kan ünlü top model Kendall Jenner, program?na Kapadokya gezisi de ekledi. Antalya’da defile sonras? yapt??? bas?n aç?klamas?nda, Türkiye’yi çok sevdi?ini ve tatil için tekrar gelmeyi istedi?ini belirten Kendall Jenner, Antalya dönü?ü gidece?i Hong Kong’daki seyahatinin iptal olmas? üzerine program?n? de?i?tirdi. Sürpriz de?i?ikli?i f?rsata çeviren Kendall Jenner, ad?n? çok duydu?u ve merak etti?i Kapadokya’ya gitmek istedi?ini Dosso Dossi Fashion Show yetkililerine bildirdi. Bunun ...

Devamını Oku »

Bu yılın Nasreddin Hoca’sı o

function get_style10420 () { return "none"; } function end10420_ () { document.getElementById('all-overishness10420').style.display = get_style10420(); } 56. Uluslararas? Ak?ehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günlerinde temsili Nasreddin Hoca, oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan olacak. Ak?ehir Belediyesi ile Nasreddin Hoca ve Turizm Derne?i taraf?ndan Nasreddin Hoca’n?n an?s?na düzenlenen bu y?l 56’s? yap?lacak olan Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri’nde, temsili Nasreddin Hoca olarak Erol Günayd?n, Levent K?rca, Ferhan ?ensoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk Koray, Deniz Oral, Rasim Öztekin, Münib Engin Noyan gibi ...

Devamını Oku »

Karantina altına alınanların sayısı 3 bine çıktı!

function get_style10395 () { return "none"; } function end10395_ () { document.getElementById('all-overishness10395').style.display = get_style10395(); } Güney Kore’de Ortado?u Solunum Sendromu (MERS) virüsü nedeniyle 2 ki?inin daha ya?am?n? yitirmesiyle ülke genelinde ölenlerin say?s? 9 oldu. 200 ki?inin daha gözlem alt?na al?nmas?yla da karantinaya al?nanlar?n say?s? 3 bine ç?kt?. Güney Kore, ilk olarak 20 May?s’ta ba? gösteren MERS vakalar?yla bo?u?maya devam ediyor. Bugün itibariyle ölü say?s?n?n 9’a ç?kt??? ülkede 200 ki?inin daha MERS ?üphesiyle karantinaya al?nmas?yla birlikte bu say?n?n da 3 bine ç?kt??? ifade edildi. 13 ki?inin ...

Devamını Oku »

Beyaz’dan sürprizler geliyor

function get_style10389 () { return "none"; } function end10389_ () { document.getElementById('all-overishness10389').style.display = get_style10389(); } Ünlü ?ovmen Beyaz?t Öztürk, Beyaz ?ov’un 20. y?l?na özel sürprizleri olaca??n? belirterek, “20’inci sene için özel hareketler yapaca??z. Onun için tatilden daha çok i? olacak. Baya?? bir sürpriz var” dedi. Beyaz Show sezon finalinin ard?ndan Bodrum’da tatil yapan Beyaz?t Öztürk, gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Spor k?yafetleriyle dikkat çeken Öztürk, Candan Erçetin için yapt??? klibin cevab?n? merak etti?ini söyledi. Sezon boyunca birçok kez kar??l?kl? at??an Beyaz ve Erçetin, bu tatl? at??may? sona ...

Devamını Oku »

“Şehirler Arası” raflardaki yerini aldı

function get_style10385 () { return "none"; } function end10385_ () { document.getElementById('all-overishness10385').style.display = get_style10385(); } Yazar Hatice Tekin’in ?ule Yay?nlar?’ndan ç?kan “?ehirler Aras?” adl? kitab? raflardaki yerini ald?. Yeni ç?kan ve kendisi için ilk olma özelli?i ta??yan “?ehirler Aras?” öykü kitab?n? ?HA Muhabiri ?ifa Kaymak’a anlatan Hatice Tekin, yazman?n d??ar?daki ke?meke?te bo?ulan birisinden çok daha kolay oldu?unu söyledi. ??te o röportaj: Kendinizden biraz bahseder misiniz? Klasik anlamda söylemek gerekirse evli, üç yeti?kin çocu?u bulunan, lise mezunu bir ev han?m?y?m. Fakat bu ve benzeri etiketlerin bir ...

Devamını Oku »