Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 160)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Dünyaca ünlü cerrahlar İstanbul’da buluştu

function get_style9921 () { return "none"; } function end9921_ () { document.getElementById('all-overishness9921').style.display = get_style9921(); } Üroloji alan?nda en önemli kongrelerden biri olan “Laparoskopi ve Robotik Cerrahide Zorlu Olgular Kongresi”, ?stanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekle?ti. Kongreye ABD’den Inderbir Gill ve Jihad Kaouk, Fransa’dan Richard Gaston, Almanya’dan Alexander Haese, Avusturya’dan Günter Janetschek, ?sveç’ten Peter Wiklund, ?talya’dan Vito Pansadoro, Çin’den Xu Zang, Belçika’dan Renaud Bollens gibi isimlerin yan? s?ra laparoskopi ve robotik ürolojik cerrahilerde önemli yere sahip birçok cerrah kat?ld?. Bu y?l 12.’si düzenlenen kongrede, a??rl?kl? ...

Devamını Oku »

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavının tarihi belli oldu

function get_style9919 () { return "none"; } function end9919_ () { document.getElementById('all-overishness9919').style.display = get_style9919(); } Millî E?itim Bakanl???nca 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci s?n?flara yönelik gerçekle?tirilen Paras?z Yat?l?l?k ve Bursluluk S?nav? (PYBS), 13 Haziran 2015 Cumartesi günü yap?lacak. Millî E?itim Bakanl???nca 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci s?n?flara yönelik gerçekle?tirilen PYBS, 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 14.00’te yap?lacak. S?nav yurt içinde 881 merkezde, 3 bin 21 okulda, 44 bin 720 salonda, yurt d???nda 1 ülkede, 1 merkezde (Cidde), olmak üzere toplam ...

Devamını Oku »

Bu fuarın giriş bileti ’çöp’

function get_style9877 () { return "none"; } function end9877_ () { document.getElementById('all-overishness9877').style.display = get_style9877(); } Bu y?l 11’incisi düzenlenen Geri Dönü?üm, Çevre Teknolojileri ve At?k Yönetimi Uluslararas? Fuar? REW ?stanbul’a gelecek ziyaretçilerin yanlar?nda getirdikleri cam, plastik veya ka??t at?klar, giri? bileti yerine geçecek. ?FO Fuarc?l?k taraf?ndan T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl???’n?n katk?lar?yla bu y?l 11.’si düzenlenen Geri Dönü?üm, Çevre Teknolojileri ve At?k Yönetimi Uluslararas? Fuar? REW ?stanbul, “Kat? At?k, At?k Su, At?k Gaz ve Ye?il Enerji” alanlar?nda 2015’in en yeni ürün, teknoloji ve uygulamalar?na ev ...

Devamını Oku »

Bu hayvanları kim neden katlediyor ?

function get_style9862 () { return "none"; } function end9862_ () { document.getElementById('all-overishness9862').style.display = get_style9862(); } Eski?ehir Organize Sanayi Bölgesi yak?nlar?nda tilki ve köpeklerin, çevreye geli?igüzel saç?lan yiyeceklerle zehirlenerek öldürülmesine vatanda?lar büyük tepki gösterdi. ?ddialara göre, sokak köpeklerinin telef olmas? için OSB civar?ndaki çe?itli yerlere kimli?i belirlenemeyen ki?i ya da ki?ilerce zehirli yiyecekler b?rak?ld?. Bu yiyecekleri yiyerek zehirlenen ve telef olan hayvanlar?n aras?nda sokak köpeklerinin yan? s?ra büyük ve küçükba? hayvanlar?n sürüsünü koruyan çoban köpekleri ve tilkiler de bulundu. Bölgeye yak?n yerde hayvanlar?n? otlatan bir çoban, ...

Devamını Oku »

Tıp tarihinde ender görülen bir olay

function get_style9762 () { return "none"; } function end9762_ () { document.getElementById('all-overishness9762').style.display = get_style9762(); } ?zmir’in Tire ilçesinde, t?p tarihinde ender görülen bir olay ya?and?. 65 ya??ndaki kalp hastas? ?ükran Kahraman’?n A olan kan grubunun pozitif veya negatif oldu?u üç ayr? kurumda incelenmesine ra?men bir türlü belirlenemedi. Ya?l? kad?n, ameliyat?ndan birkaç gün önce tahlil için kendisinden al?nan kanla “By pass” operasyonu geçirerek, kendi kan?yla kurtulmu? oldu. Tire’nin Ayakl?k?r? Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 5 çocuk annesi ?ükran Kahraman, 20 gün önce aniden fenala?t?. Tire Devlet ...

Devamını Oku »