Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya (sayfa 150)

Yazar Arşivi: Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Serdar Ortaç Çeşme’yi salladı

function get_style12727 () { return "none"; } function end12727_ () { document.getElementById('all-overishness12727').style.display = get_style12727(); } ?zmir’in Çe?me ilçesinde bulunan 35ALBÜM&Wyndy Beach, Serdar Ortaç’?n sahne ald??? yaza merhaba partisiyle kap?lar?n? açt?. ?zmir’in Çe?me ilçesinde aç?lan 35ALBÜM&Wyndy Beach, Türk pop müzi?inin en sevilen seslerinden Serdar Ortaç’? hayranlar?yla bulu?turdu. Aç?l?? konserinde sahneye ç?kan Serdar Ortaç misafirlere unutamayacaklar? bir gece ya?att?. SERDAR ORTAÇ VE DANSÇILAR NEFESLER? KEST? 35 ALBÜM&Wyndy Beach Club’?n lansman?nda sahneye ç?kan Serdar Ortaç dansç?lar?yla sahnede ?ov yapt?. Muhte?em konserin ertesi günü bu kez de arabesk müzi?in ...

Devamını Oku »

Almanlara iş öğretecekler

function get_style12640 () { return "none"; } function end12640_ () { document.getElementById('all-overishness12640').style.display = get_style12640(); } Gaziantepli Bak?r ustalar?, Almanya ile hayata geçirecekleri bak?rc?l?k e?itimi projesiyle, Almanlara e?itim verip Avrupa’da istihdam sa?layacak. Projenin gerçekle?mesiyle birlikte bak?rc?l?k zanaat?n?n inceliklerini ö?retecek olan Gaziantepli ustalar, teorik ve pratik olarak hem Türkiye hem de Almanya’da ders verecek. Gaziantep Bak?rc?lar Odas? olarak, Almanlara bak?rc?l?k dersi vermek için proje imzalad?klar?n? söyleyen Gaziantep Bak?rc?lar Odas? Ba?kan? Celal Aç?k, “Gaziantep Bak?rc?lar Odas? olarak Almanlara bak?rc?l?k dersi vermek için ortak bir proje imzalad?. Gaziantep ??KUR ...

Devamını Oku »

LYS’de 2. oturum sona erdi

function get_style12636 () { return "none"; } function end12636_ () { document.getElementById('all-overishness12636').style.display = get_style12636(); } Üniversiteye giri?te ikinci a?ama olan Lisans Yerle?tirme S?navlar? (LYS) matematik s?nav? (LYS-1) sona erdi. Adaylar, sorular?n geçen y?la oranla daha kolay oldu?unu söyledi. Üniversiteye giri?te ilk a?ama YGS’nin ard?ndan adaylar LYS için ter dökmeye devam ediyor. ?stanbul Üniversitesi Beyaz?t Kampüsü’nde matematik ve geometri sorular?ndan olu?an LYS-1’e giren ö?renciler sürenin bitmesiyle s?navlar?n? tamamlad?. En az adaylar kadar okul bahçesinde ter döken veliler ise s?n?flardan ç?kan adaylar aras?ndan kendi yak?nlar?n? arad?. S?nav?n? ...

Devamını Oku »

Havuz sularına dikkat!

function get_style12599 () { return "none"; } function end12599_ () { document.getElementById('all-overishness12599').style.display = get_style12599(); } Medicana Konya Hastanesi Göz Hastal?klar? Uzman? Op. Dr. Ay?e K?yak Y?lmaz, havuzda yüzerken göz sa?l???na dikkat edilmesi gerekti?ini söyledi. Dr. Y?lmaz, kontakt lens kullan?c?lar?n da havuzlara kesinlikle lensleriyle beraber girmemeleri gerekti?i konusunda uyar?larda bulundu. Medicana Konya Hastanesi Göz Hastal?klar? Uzman? Op. Dr. Ay?e K?yak Y?lmaz, yaz mevsiminde s?caktan bunalan ki?ilerin kendilerini serinlemek için havuzlara att???n? belirterek, ancak hijyenik olmayan ve klorlamas? do?ru seviyede yap?lmayan yüzme havuzlar?n?n göze zarar verdi?ini kaydetti. ...

Devamını Oku »

Uzmanlar LYS Sosyal Bilimler Sınavı’nı değerlendirdi

function get_style12537 () { return "none"; } function end12537_ () { document.getElementById('all-overishness12537').style.display = get_style12537(); } Milli E?itim Bakanl???’n?n (MEB) düzenledi?i Lisans Yerle?tirme S?navlar? (LYS) sosyal bilimler s?nav? (LYS-4) 13 Haziran Cumartesi günü Türkiye genelinde toplam 473 bin 440 12. s?n?f ö?rencisinin kat?l?m?yla gerçekle?ti. Bin 624 binada Türkiye saati ile 10:00’da ba?layan s?nav tek oturumda uyguland? ve 135 dakika sürdü. S?navda ö?renciler Tarih, Co?rafya-2, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorular?na yan?t verdi. U?ur Okullar? Akademik Kurul üyeleri LYS-4’ü de?erlendirdi. “Ö?RENC?LER ZORLANMADI” S?nav sorular?n?n ...

Devamını Oku »