Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya Magazin (sayfa 7)

Yazar Arşivi: Webunya Magazin

Webunya Magazin

Deniz Seki ‘ye Tüyap Kitap Fuarı’nda Yoğun İlgi!

Deniz Seki; 1152 gün tutuklu kald??? Bak?rköy Kad?n Cezaevi’nde kaleme ald??? ve sat?? listelerinde uzun süre ilk s?ralarda kalan 2 kitab? “Deniz’in Dibi” ve “Mutlulu?a Söz Verdim”’in ilk imza günü için ?stanbul Tüyap Kitap Fuar?’nda sevenleriyle bulu?tu. Yo?un ilgiyle kar??la?an Deniz Seki  3 saat boyunca kitaplar?n? imzalay?p sevenleriyle bol bol foto?raf çektirdi. 36.Uluslararas? Tüyap ?stanbul Kitap Fuar? kapsam?nda kitaplar?n?n ilk imza gününü gerçekle?tiren Deniz Seki gördü?ü yo?un ilgiden oldukça memnundu. Yeni kitab?n? yazmaya ba?lad???n?n müjdesini de veren Deniz Seki yeni kitab?nda; gördü?ü, ya?ad??? kad?n hikayelerine yer verece?ini ...

Devamını Oku »

Seda Sayan ve Cefi – Seviyorum dedi…

?leti?imci Özgür Aras ‘?n bir araya getirdi?i ve prodüktörlü?ünü yapt??? Seda Sayan ve Cefi’ nin  17 Kas?m ‘da tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yay?nlanacak  “Seviyorum / ?????? “  ismini ta??yan albümde yer alan üç ?ark?n?n hem Türkçe hem de Yunanca versiyonlar? bulunuyor. Projeleri için ünlü foto?rafç? Tamer Y?lmaz’?n objektifine poz veren Seda Sayan ve Cefi ‘nin çekim kamera arkas? görüntüleri ve görüntülerinde yer alan yeni ?ark?lar? “Mücevher” sosyal medyada büyük ses getirdi. Seda Sayan & Cefi ; DMC etiketiyle müzikseverlerle bulu?an “ Seviyorum / ...

Devamını Oku »

BERKAY Maltepe’yi Salladı

Cumhuriyetin 94. Y?l? 29 Ekim Pazar günü, Maltepe Park Al??veri? Merkezi’nde renkli etkinliklerle kutland?. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram?’na özel haz?rlanan etkinlikler kapsam?nda; Türk Pop Müzi?inin son günlerde ad?ndan ve sahnesinden s?kça söz ettiren ismi Berkay ve orkestras? ayy?ld?zl? t-shirtleri ile sahne ald?lar. Alan? dolduran binlerce ki?i Berkay ile Cumhuriyet bayram? co?kusu ya?ad?.  Kutlamalarda, özel sahne ?ovlar? ve ???k gösterileri de yer ald?. 20.000 ki?inin izledi?i konser alan?n? izdiham dolay?s?yla birçok misafir d??ar?dan dinlemek zorunda kald?. Berkay’?n dünden bugüne hit olmu? ?ark?lar? d???nda, sahnede söylemekten keyif ...

Devamını Oku »

Arabeskle Coşturdu

Berkay, önceki gece Harbiye’de, efsane Kervansaray Gazinosu’nun yerinde kap?lar?n? açan Cahide Müzikhol’de sahne ald?. Arabesk ?ark?larla seyirciyi co?turan Berkay, sahne enerjisi ve performans?yla unutulmaz bir geceye imza att?. Geçti?imiz y?l?n en çok sahne alan ?ark?c?lar?ndan olan Berkay, geçti?imiz günlerde sahneye ç?kt??? Cahide Müzikhol ’de bir kez daha enerjisiyle izleyenleri kendisine hayran b?rakt?. Sahnede kendi hit olmu? ?ark?lar? d???nda, söylemekten ho?land??? ?ark?lar? da seslendiren Berkay, Cahide Müzikholü dolduran dinleyicilerine arabesk ?ark?lardan olu?an çok özel bir repertuarla seslendi. Cahide Müzikhol’ de arabesk rüzgâr? estiren Berkay; Orhan Gencebay ‘dan Ferdi Tayfur’a ...

Devamını Oku »

Flamenkocu İREM!

?rem Derici yeni teklisi ‘Baz? A?klar Yar?m Kalmal?’ y? kliplendirdi. Pop müzi?in yeni nesil star? ?rem Derici, sözü ve müzi?i Ayla Çelik ve Gökhan Tepe’ye ait olan ‘Baz? A?klar Yar?m Kalmal?’ klibinde bir ?spanyol meyhanesinde çal??an Flamenkocu’ yu canland?rd?. ?rem Derici’ye klipte Hollandal? model “Daniel Korsten” e?lik etti.  Umut  Eker’in yönetti?i klip için 2 hafta boyunca rolü için Flamenko dersleri alan ?rem Derici performans?yla hem göze hem kula?a hitap etti.. Beykoz kundura fabrikas?nda çekilen klip için 25 ki?ilik bir ekip 16 saat boyunca çal??t?. ?rem ...

Devamını Oku »