Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya Magazin (sayfa 11)

Yazar Arşivi: Webunya Magazin

Webunya Magazin

Cesur Yürek Seda Sayan

Cumartesi Gecesi K?br?s Kaya Artemis’te sahne alan Seda Sayan 2 saat boyunca otel misafirlerine muhte?em bir gece ya?att?. Kendi ?ark?lar?n?n yan? s?ra Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Sezen Aksu ?ark?lar? da seslendiren sanatç? danslar? ve sahne kostümü ile de büyüledi. Nur Yerlita? imzal? mayo tarz?nda transparan k?yafeti için  ‘A??r? dekolte buldu?unu söyleyen Sayan, Nur güzel zay?flam??s?n bu elbise tam senlik dedi ama tam al??amad?m bizim çizgimizi bozdu mu ne dersiniz diye seyirciye sordu.’  Salonun topluca alk??lamas? üzerine iyi peki s?nav? geçtik dedi. Vokali eni?tesi Ablas? ...

Devamını Oku »

Gülben’in Roman Gecesi

Gülben Ergen, Tekirda? Hayrabolu’da Ayçiçe?i Festivali’nde sahneye ç?kt?. 20 bin ki?inin geldi?i konsere çevre ilçelerden de gelenler oldu. Gülben konserinde adeta Roman Gecesi yapt?. En güzel roman dans? yapan kad?na ise yüzü?ünü hediye etti. Tekirda?, Hayrabolu  Belediyesi taraf?ndan düzenlenen “27.Ayçiçe?i Festivali”nin son gününde Gülben Ergen sahneye ç?kt?. 20 bin ki?inin izledi?i konsere Gülben adeta damga vurup rüzgar gibi esti. Gelinlik tarz? beyaz bir k?yafet ile sahneye ç?kan sanatç? sevilen ?ark?lar?n? seslendirdi. Ancak konser boyunca Hayrabolu’lularla Trakya ?ivesiyle muhabbete giren sanatç? geceyi bir anda Roman Gecesine ...

Devamını Oku »

Okan Kurt’un Avukatından Haciz Konusu İle İlgili Açıklama…

Ünlü ?ark?c? Demet Akalan’?n e?i Okan KURT eski orta??’n?n ba?latm?? oldu?u icra takibi ile kar?? kar??ya kalm??t?. Ancak Okan KURT’un avukat? konu ile ilgili olarak önemli bir aç?klama yapt?. ?lgililer hakk?nda ?zmir Cumhuriyet Ba?savc?l???na suç duyurusunda bulunuldu?u belirtilen aç?klama ?öyle: “Bahse konu haciz iddialar? asl?nda hiç varolmayan bir borcu tahsil etme gayretinden kaynaklanmakta, daha da önemlisi usulsüz tebligata dayanmaktad?r. Müvekkillerim ile hiç bir ilgisi bulunmayan alakas?z bir adrese tebligat yap?lm?? ve yine müvekkillerim ile hiçbir ba?lant?s? bulunmayan bir ?ah?s taraf?ndan gerçe?e ayk?r? bir beyanla müvekkilerim ...

Devamını Oku »

DENİZ SEKİ Harbiye’yi İnletti

Deniz Seki, sahnesinde Türk ve dünya starlar?n? a??rlayan ?stanbul Harbiye Cemil Topuzlu Aç?khava Tiyatrosu’nda önceki gece muhte?em bir konser verdi. Uzun süredir verece?i ilk büyük konser için bir buçuk ayd?r haz?rlanan Deniz Seki’nin hayranlar?yla kavu?mas? unutulmaz anlara sahne oldu. ?ark?lar?yla ve performans?yla oldu?u kadar özel tasarlanm?? sahnesi ve dev prodüksiyonu ile de büyük be?eni toplayan Deniz Seki, konsere gelenlere unutulmayacak bir gece ya?att?. Sahneye ç?kt??? ilk anda hayranlar?n?n yo?un sevgi tezahüratlar? ve alk??lar?yla kar??la?an Deniz Seki, binlerce ki?iyle bir a??zdan en sevilen ?ark?lar?n? seslendirdi. Aç?khava ...

Devamını Oku »

Ünlü Dr. Astrolog Şenay Yangel Ağustos Ayı Gökyüzü Enerjilerini yorumladı…

A?USTOS AYI GÖKYÜZÜ ENERJ?LER?  Kova ve Aslan burçlar?nda gerçekle?ecek Ay ve Güne? tutulmalar? ile fazlas? ile güçlü etkili enerjileri bar?nd?ran bir A?USTOS bizleri kar??lad?.  Astroloji de Ay ve Güne? tutulmalar? as?rlard?r önemle izlenmi? ve kay?t alt?na al?nm??t?r. Bu tutulmalar?n birey ve toplumsal olarak bize en önemli mesaj? daha iyi bir insan olmak için kendimize öz ele?tiride bulunmal? al??kanl?klar?m?z ba??ml?l?klar?m?z ve benimsedi?imiz çocuk ça?lar?m?zdan gelen çaresizlik dü?üncelerimizden öz güvensizliklerimizden uzakla?mam?z gereken enerjiler ile kar?? kar??yay?z.   Gu?nes? tutulmas?: Ay, Gu?nes? ile Du?nya’n?n aras?na geldig?i zaman ve Gu?nes?’in ...

Devamını Oku »