Anasayfa / Yazar Arşivi: Webunya Magazin (sayfa 11)

Yazar Arşivi: Webunya Magazin

Webunya Magazin

GÜLBEN ‘DEN EKRAN ATAĞI

?ark?lar?yla oldu?u kadar rol ald??? reyting rekorlar? k?ran dizilerle de milyonlar?n gönlünü fetheden Gülben Ergen uzun bir süredir dizi projelerinde yer alm?yordu. Geçti?imiz günlerde kendisine gelen teklifleri de?erlendirmeye ba?layan Gülben Ergen ?u s?ralar vaktini senaryo okuyarak geçiriyor. Bir çok ?ark?s?yla milyonlar?n kalbini fetheden tarz?, tavr? ve ?ark?lar? ile ad?ndan her zaman söz ettiren  Gülben Ergen, rol ald??? reyting rekorlar? k?ran F?rat, Marziye, Dad? gibi dizi projeleriyle y?llarca izleyicilerin gönlündeki yerini korumu?tu. Ba?ar?s?n? televizyon sunuculu?unda da konu?turan ancak uzun bir süredir dizilerde yer almayan Gülben Ergen ?imdilerde ...

Devamını Oku »

Deniz Seki Bodrum’u Ağlattı

Kerki Production, Solfej Organizasyon ve Event 34’ün düzenledi?i konser organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye ç?kan Deniz Seki, hayranlar?na unutulmaz bir ak?am ya?att?. Deniz Seki dün ak?am Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle bulu?tu. Konserde dünden bugüne hit olmu? ?ark?lar? d???nda sahnede söylemekten ho?land??? ?ark?lardan da olu?an bir repertuarla sevenlerinin kar??s?na ç?kan ve müzikseverlere unutmaz bir gece ya?atan Seki, Gül?ah Saraço?lu imzal? sahne k?yafetleri ile göz kama?t?rd?.  Sevenlerinin konserlerine yo?un ilgi gösterdi?i Deniz Seki, üç y?l aradan sonra ç?kard??? ‘?ükür Kavu?turana’ maxi single’?ndan en yeni ?ark?lar?n? da Bodrum ...

Devamını Oku »

Türkiye ‘atanamamış’ Ünlüler Ülkesi

Ünlü isimlerin ileti?imcisi olarak bilinen Özgür Aras, Türkiye’de kendini ünlü zanneden ‘atanamam??’ ?ark?c?lar ve oyuncular?n say?s?n?n çok oldu?una dikkat çekerken, bu sözde ünlülerin kimse taraf?ndan tan?nmad???n? ve kendilerini olduklar?ndan önemli göstermeye çal??t?klar?n? belirtiyor.  25 y?ll?k meslek hayat?nda müzik, televizyon, e?lence ve sanat camias?nda hat?r? say?l?r bir tecrübeye sahip olan ve pek çok ünlü ismin ileti?im dan??manl???n? yapan Özgür Aras, 15 günde 2. bask? yapan yeni kitab? Senin Ad?n Bir Marka’da ki?isel marka olman?n yollar?n? anlat?yor. Yönetti?i krizlerle say?s?z ba?ar?lara imza atan, ?stanbul gece hayat?na kazand?rd??? ...

Devamını Oku »

Cesur Yürek Seda Sayan

Cumartesi Gecesi K?br?s Kaya Artemis’te sahne alan Seda Sayan 2 saat boyunca otel misafirlerine muhte?em bir gece ya?att?. Kendi ?ark?lar?n?n yan? s?ra Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Sezen Aksu ?ark?lar? da seslendiren sanatç? danslar? ve sahne kostümü ile de büyüledi. Nur Yerlita? imzal? mayo tarz?nda transparan k?yafeti için  ‘A??r? dekolte buldu?unu söyleyen Sayan, Nur güzel zay?flam??s?n bu elbise tam senlik dedi ama tam al??amad?m bizim çizgimizi bozdu mu ne dersiniz diye seyirciye sordu.’  Salonun topluca alk??lamas? üzerine iyi peki s?nav? geçtik dedi. Vokali eni?tesi Ablas? ...

Devamını Oku »

Gülben’in Roman Gecesi

Gülben Ergen, Tekirda? Hayrabolu’da Ayçiçe?i Festivali’nde sahneye ç?kt?. 20 bin ki?inin geldi?i konsere çevre ilçelerden de gelenler oldu. Gülben konserinde adeta Roman Gecesi yapt?. En güzel roman dans? yapan kad?na ise yüzü?ünü hediye etti. Tekirda?, Hayrabolu  Belediyesi taraf?ndan düzenlenen “27.Ayçiçe?i Festivali”nin son gününde Gülben Ergen sahneye ç?kt?. 20 bin ki?inin izledi?i konsere Gülben adeta damga vurup rüzgar gibi esti. Gelinlik tarz? beyaz bir k?yafet ile sahneye ç?kan sanatç? sevilen ?ark?lar?n? seslendirdi. Ancak konser boyunca Hayrabolu’lularla Trakya ?ivesiyle muhabbete giren sanatç? geceyi bir anda Roman Gecesine ...

Devamını Oku »