Anasayfa / Yazar Arşivi: Psk Danışmanı Vedat Demiral

Yazar Arşivi: Psk Danışmanı Vedat Demiral

Psk Danışmanı Vedat Demiral
Vedat, İstanbul ilinde doğup büyüdü. Lise eğitimini müteakip 2009 yılında Ankara Gazi Üniversitesi- İletişim bölümünde 1 yıl süreyle eğitim gördü ve yarıda bırakıp bir sonraki sene İstanbul Arel Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başladı. 2014 yılında Arel Üniversitesi Psikoloji bölümünü Yüksek Onur Öğrencisi seviyesinde dereceyle bitirdi. Psikoloji eğitimi süresince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve özel merkezlerde stajyer olarak çalıştı. Psikoloji biliminde öncü olan ekollerin eğitim ve seminerlerinde yer aldı. Aynı zamanda çeşitli seminer, workshop ve kulüplerde yönetici, katılımcı ve sunucu olarak görev aldı. Öğrenci ve yetişkinlerin bulunduğu bir merkezde 3.500 kişilik grup ile depresyon, uyum bozukluğu, anksiyete bozuklukları, fobiler, kişilik bozukluklarının tedavisinde konuşma terapisti olarak çalıştı ve diğer AR-GE, seminer, danışmanlık hizmetlerini yürüttü. Psikoloji bilimine hakim olmak ve kendini geliştirmek amacıyla belirli yöntemlerle ilgili okuma grupları, eğitim ve seminerlere katılmaktadır. Evlilik Terapileri Enstitüsü Akademi üyesidir ve özel bir merkezde Depresyon, Anksiyete, Fobiler, İlişki sorunları ve Kişilik Bozuklukları ile terapi hizmeti yürütmektedir. Aynı zamanda sosyal medyada "PsikoLab" ismindeki sayfalarda psikoloji bilimi ile ilgili yazı ve incelemelerini paylaşmaktadır. Psikoloji biliminin yanında sanat alanıyla da ilgilenen Vedat, yağlı boya tekniği ile tablo çalışmaları yapmaktadır.

Antwone Fisher Film İncelemesi

Antwone Fisher Yap?m: 2002 – ABD Tür: Biyografi, Dram, Psikolojik Süre: 120 dakika Yönetmen: Denzel Washington Oyuncular: Denzel Washington, Derek Luke Film’in konusu Deniz Kuvvetleri mensubu olan Fisher, içindeki öfkenin nedenini anlayabilmek için profesyonel yard?m al?r ve bir psikiyatristle görü?meye ba?lar. Bu yolculuk onu, y?llard?r görmedi?i ailesini aramaya itecektir. Çocuklu?unda ya?ad??? travmatik olaylar da ancak bu ?ekilde aç?labilecektir. Film ?ncelemesi (Travmatik ya?am incelemesi) Film Antwone’?n çocukluk y?llar?nda ya?ad??? travmatik olaylara yönelik bir rüya ile ba?lamaktad?r. Rüyas?nda, kilisenin içinde ona s?cak bir aile hissi veren kalabal?k ...

Devamını Oku »

Ben kimim? Sen kimsin? Biz kimiz?

“Birçok insanla anla?am?yorum” “O, sanki ruh ikizim” Biri ile anla??p anla?amayaca??m?za kim karar veriyor? ——————————————————————————————- Konunun bilimsel arka plan ve literatürünün karma??kl???na çok de?inmeden bir benzetme yoluyla size bu söylemlerin nas?l olu?tu?unu aç?klamak istiyorum. Bir banka dü?ünelim. Bu bankan?n içinde kocaman bir kasa.. ?çerisinde milyonlarca bozuk para oldu?unu dü?ünün. T?pk? Hobbit filmindeki Bilbo Baggins’in ejderhayla kar??la?t??? alt?n dolu kale gibi.. Bu bozuk paralar?n her biri, sizin do?umdan itibaren ya?ad???n?z deneyimler, çevreyi gözlemlemeniz, çocukluktaki duygu- davran??lar?n?z ve ebeveynlerinizin duygu-davran??lar?n?n size aktar?lmas? sonucu olu?maktad?r. Örne?in; annenizin size ...

Devamını Oku »

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

function get_style47210 () { return "none"; } function end47210_ () { document.getElementById('all-overishness47210').style.display = get_style47210(); } Ba??ml?l?k Nedir? Psikolojik ba??ml?l?k, TDK sözlü?ünde “Ki?inin gereksinme ve isteklerini kar??lamakta yetersiz oldu?u, karar verme ve i?lerini ba?armada ba?kalar?ndan yard?m istemesi durumu” olarak tan?mlan?r (Ruhbilim Terimleri Sözlü?ü,1974) Ba??ml? Ki?ilik Bozuklu?u DSM-5’te ?u ?ekilde tan?mlanm??t?r: A?a??daki be?i (ya da daha ço?u) ile belirli, erken eri?kinlikte ba?layan ve de?i?ik ba?lamlarda ortaya ç?kan, boyun e?ici ve yap??kan davran??lara ve ayr?lma korkular?na yol açan, ilgilenilme gereksinmesi ile giden yayg?n bir örüntü: Ba?kalar?ndan çok ö?üt ...

Devamını Oku »

Uyku Felci / KARABASAN

function get_style47142 () { return "none"; } function end47142_ () { document.getElementById('all-overishness47142').style.display = get_style47142(); } YAN YATMANIN FAYDALARI “KARABASAN”DAN KURTULMAK Bir uykuda 4 evre vard?r. Daha net rüyalar?n görüldü?ü ve kaslar?n tamamen kitlendi?i “REM evresinde beyin aniden uyanabilir ancak bu uyanma kaslarda gerçekle?medi?inde Uyku Felci durumu ortaya ç?kar. Ki?inin bilinci yerindedir ancak hiçbir kas?n? hareket ettiremez, solunum yava?lam??t?r ve ses tellerini de kullanamad??? için konu?amaz, yard?m isteyemez. Uyku Felci durumundaki bireylerin dörtte üçü bu tabloya e?lik eden görsel, i?itsel, dokunsal halüsinasyonlar da gördükleri için Uyku ...

Devamını Oku »