Anasayfa / Yazar Arşivi: Ümit Yıldırım (sayfa 7)

Yazar Arşivi: Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Kömür Karası

function get_style8724 () { return "none"; } function end8724_ () { document.getElementById('all-overishness8724').style.display = get_style8724(); } “Kömürle çizilen resimler vard?r, kömürle yaz?lan yaz?lar da olmal?; masa lambas?n?n de?il kask?n ?????n?n vurdu?u bir kâ??da. Fakat bazen herkes a??zdan ç?kacak tek bir kelimeye kulak kesilmi?ken dudaklar göçük alt?nda kal?r.” Bazen teselli etmek yerine susmak yak???r insana. Susmak ama nas?l susmak. Ne diyordu Goethe, “Çekti?im ac?lar? anlatay?m diye. Tanr?m bana bir dil vermi?.” Tanr?n?n bize verdi?i dil ile feryad edip Tanr?’n?n bize verdi?i dil ile dua ediyoruz. Büyük ac?lara tercüman ...

Devamını Oku »

Güldürdükçe Düşündüren Bir Adam : NASRETTİN HOCA

function get_style8387 () { return "none"; } function end8387_ () { document.getElementById('all-overishness8387').style.display = get_style8387(); } Ne de çok soru var insan?n akl?nda. Ne çok cevap ar?yor ne çok merak ediyor… Her soru da bir do?ru aramal?; aramal? ki bulabilsin hakikati. Kap?y? kilitleyen de kap?y? açan da ayn? anahtar de?il mi?… ??te anahtar? elinde bir adam. Nam-? diyar Nasrettin Hoca. Hani ?u güldürdükçe dü?ündüren garip bir veli. Ba??nda ta??d??? sadece bir sar?k de?il koca bir dünya. 1208 de Ak?ehirde do?du?u günden beri güldürüyor hoca bizi. Gülmeyle ...

Devamını Oku »

Dur Yolcu!

function get_style8319 () { return "none"; } function end8319_ () { document.getElementById('all-overishness8319').style.display = get_style8319(); }  Dur yolcu! Bilmeden gelip bast???n Bu toprak, bir devrin batt??? yerdir. E?il de kulak ver, bu sessiz y???n Bir vatan kalbinin att??? yerdir. Bu ?ss?z, gölgesiz yolun sonunda Gördü?ün bir tümsek, Anadolu’nda, ?stiklâl u?runda, namus yolunda Can veren Mehmed’in yatt??? yerdir. Bu tümsek, koparken büyük zelzele, Son vatan parças? geçerken ele, Mehmed’in dü?man? bo?du?u sele Mübarek kan?n? katt??? yerdir. Dü?ün ki, ha?r olan kan, kemik, etin Yapt??? bu tümsek, amans?z, ...

Devamını Oku »

Amansız Bir Zaman

function get_style8251 () { return "none"; } function end8251_ () { document.getElementById('all-overishness8251').style.display = get_style8251(); } Herkesin zaman? kendine göre de?erlidir. Kimse zaman kaybetmek istemez. Her i?i an?nda olsun beklemesin ister. ?nsan acelecidir. Üstad Necip Faz?l ne güzelde anlatm?? zaman?… “Gökte zamans?zl?k hangi noktada? Elindeyse y?ld?z y?ld?z hecele! Hüküm yaz?l?yken kara tahtada ?nsan yine çare arar ecele! Gençlik… Gelip geçti… bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü.” Eser darmada??n, emek yüzüstü; Toplay?n e?yam?, i?im acele! ” Aceleci olan sadece biz miyiz? Takvim yapraklar? da acele ediyor ...

Devamını Oku »

Bitmeyen Pil: Volta

function get_style8115 () { return "none"; } function end8115_ () { document.getElementById('all-overishness8115').style.display = get_style8115(); } Asl?nda bu adam? yazaca??m? hiç dü?ünmemi?tim. Ama yaz?n?n ve konunun ne zaman nerde ne ?ekilde yaz?laca?? hiç belli olan bir?ey de?il. O yüzden yazmak gerçekten zor i?. Yazd???n?z yaz? biri veya birilerine faydas? olmas? laz?m ki i?e yaras?n. Bu yaz?y? da i?porta da sat?lan “dört tane pil 1 TL”  reklam?na istinaden yaz?yorum. Çünkü bildi?imiz pili ilk bulan adam Volta’d?r. Her neyse, gelelim nam? diyar Volta’ya Bakmay?n Volta diye k?sac?k geçi?tirdi?ime. ?smini ...

Devamını Oku »