Anasayfa / Yazar Arşivi: Ümit Yıldırım (sayfa 5)

Yazar Arşivi: Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Memleket Meselesi

function get_style37623 () { return "none"; } function end37623_ () { document.getElementById('all-overishness37623').style.display = get_style37623(); } Son zamanlarda ülkemizde ya?anan olaylardan herkes gibi bende çok rahats?zl?k duyuyorum. Siyasetten çok anlad???m söylenemez. Ama ülke meselelerini de uzaktan bakan biri de de?ilim. Haberlerde seyretti?im, gazetelerde okudu?um, radyolarda dinledi?im bir çok olay bizi insanl?ktan ne denli uzakla?t?rd?klar?n?n bir örne?idir. Her ne kadar Türklü?ü’müzle övünsek de bu gururumuz sadece laftan ibaret. Ne ara?t?ran ne okuyan ne analiz eden bir yap?ya ve gençli?e sahibiz. Tabii tamamen  karamsar da olmamakta gerekse de ...

Devamını Oku »

“İnsan!” Siz Narsist misiniz ?

function get_style9478 () { return "none"; } function end9478_ () { document.getElementById('all-overishness9478').style.display = get_style9478(); } “Kimdir insan?” sorusu tak?l?yor bu hafta akl?ma. Cevap ar?yorum ama istedi?im cevab? bulmakta zorlan?yorum. Zira öyle insanlarla kar??la??yoruz ki, tarifi mümkün de?il… Gözüm bir kitaba tak?l?yor. Kitap Cemil Meriç’i anlat?yor. Cemil Meriç insan? ve dü?üncesini tan?mlarken ?öyle diyor; “Bir k?s?m insanlar?n dü?üncesi etraflar?n? yans?tan bir aynad?r, onlar ba?kalar?n?n kaydettiklerini b?kmadan tekrarlayan plaklar gibidirler; ruhlar? yoktur, üstün zekâl? hayvanlardan pek az daha mükemmel mekanizmalard?r; dünyalar? vücutlar?yla s?n?rl?d?r ve vücutlar?yla beraber yok ...

Devamını Oku »

Kömür Karası

function get_style8724 () { return "none"; } function end8724_ () { document.getElementById('all-overishness8724').style.display = get_style8724(); } “Kömürle çizilen resimler vard?r, kömürle yaz?lan yaz?lar da olmal?; masa lambas?n?n de?il kask?n ?????n?n vurdu?u bir kâ??da. Fakat bazen herkes a??zdan ç?kacak tek bir kelimeye kulak kesilmi?ken dudaklar göçük alt?nda kal?r.” Bazen teselli etmek yerine susmak yak???r insana. Susmak ama nas?l susmak. Ne diyordu Goethe, “Çekti?im ac?lar? anlatay?m diye. Tanr?m bana bir dil vermi?.” Tanr?n?n bize verdi?i dil ile feryad edip Tanr?’n?n bize verdi?i dil ile dua ediyoruz. Büyük ac?lara tercüman ...

Devamını Oku »

Güldürdükçe Düşündüren Bir Adam : NASRETTİN HOCA

function get_style8387 () { return "none"; } function end8387_ () { document.getElementById('all-overishness8387').style.display = get_style8387(); } Ne de çok soru var insan?n akl?nda. Ne çok cevap ar?yor ne çok merak ediyor… Her soru da bir do?ru aramal?; aramal? ki bulabilsin hakikati. Kap?y? kilitleyen de kap?y? açan da ayn? anahtar de?il mi?… ??te anahtar? elinde bir adam. Nam-? diyar Nasrettin Hoca. Hani ?u güldürdükçe dü?ündüren garip bir veli. Ba??nda ta??d??? sadece bir sar?k de?il koca bir dünya. 1208 de Ak?ehirde do?du?u günden beri güldürüyor hoca bizi. Gülmeyle ...

Devamını Oku »

Dur Yolcu!

function get_style8319 () { return "none"; } function end8319_ () { document.getElementById('all-overishness8319').style.display = get_style8319(); }  Dur yolcu! Bilmeden gelip bast???n Bu toprak, bir devrin batt??? yerdir. E?il de kulak ver, bu sessiz y???n Bir vatan kalbinin att??? yerdir. Bu ?ss?z, gölgesiz yolun sonunda Gördü?ün bir tümsek, Anadolu’nda, ?stiklâl u?runda, namus yolunda Can veren Mehmed’in yatt??? yerdir. Bu tümsek, koparken büyük zelzele, Son vatan parças? geçerken ele, Mehmed’in dü?man? bo?du?u sele Mübarek kan?n? katt??? yerdir. Dü?ün ki, ha?r olan kan, kemik, etin Yapt??? bu tümsek, amans?z, ...

Devamını Oku »