Anasayfa / Yazar Arşivi: Ümit Yıldırım (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Kanadı Kırık Kuş

Ne de çok karard? kalplerimiz de?il mi? Ne çok öfke biriktirmi?iz içimiz de... Ne  çok hüzünler toplam???z… Birbirimizin kusurlar?n? görmekten ve  söylemekten birbirimizin gözümüzün içine bakmaya vaktimiz kalmam?? sanki… Sanki eksik hep bir yan?m?z,.. Bak?p göremiyoruz, konu?up dinleyemiyoruz, dokunup hissedemiyor muyuz? Yoksa yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmedi?i için mi hiçbir yere varam?yoruz? Hani diyor ya  Zarif adam;   ?nsan sevmeli, Bazen bir insan?, Yahut bir a?ac? Ya da kanad? k?r?k bir ku?u,.. Zaten sevmezse insan, ?nsan m? olur? Olur mu hiç…   Madem kanad? k?r?k bir ...

Devamını Oku »

Onu Kaybettim Deme !

?lginç ve ilgi çekici bir ba?l?k olmu? san?r?m de?il mi?. Çünkü ilgi çekmeyen bilimsel yaz?lar genelde okunmaz. Bende bu yaz?ya ilk ba?larken belgesel gibi yazmaya ba?lad???m? fark ettim. Sonra bakt?m ki bir monotonluk var bu böyle olmaz deyip daha okunabilir hale getirmeye çal??t?m. ?imdi tutupta size Epiktetos’un hayat?n? anlataca??m desem dönüp de bakmazd?n?z bile. Ben severim filozoflar? dü?ünürleri. Bir kere adam en önemli ?eyi yapm?? dü?ünmü?. Dü?ünmekle kalmay?p sorgulam??. Bu niye böyle olmu? diye. Ee hal böyle olunca dü?ünen adamlar? yazmak ve onlar?n hayat felsefelerini ...

Devamını Oku »

Salıncaktan Düşen Çocuk

Kelimeler iniyordu yine gökten. Her ya?mur tanesi bir harf ta??yordu. Topra?a dü?en her tane bir can veriyordu. Sonra Mevlana sesleniyordu birden ! ” Hangi tohum topra?a dü?tü de ye?ermedi ki” Ye?eren her yaprak soluyordu yeniden… Sevgi eken gönül f?rt?na biçermiy di? Biçiyordu yine m?sralar yürekleri. “Bilseydin her yapt???n kendine, ayn? kal?r m?yd?n ? Bilseydin ayn? el yazm?? tüm kaderi, yine k?zarm?yd?n ? Bilseydin üç gün kalm?? ömrün, kim ne demi? duyar m?yd?n ?” Duymazd?n do?ru. Çünkü insan iyiyi güzeli duymak ister. Bilmek ister bilemediklerini. Neyi ...

Devamını Oku »

Satılmış Gül

Binlerce gül sat?ld? kokusu olmayan. Milyonlarca a??k vard? sevgi alameti olmayan ve de birbirlerini sevmeyen. Ruhlar? ruhlar?na dokunmasa da el ele göz gözeydiler. Bakmay?n dudaklar?n?n “seni seviyorum” diyerek k?p?rdad???na. Sevdi?inden de?il, söyleyecek ba?ka söz bulamad???ndand?. Sözleri savruluyordu rüzgarlarda sa?a sola. Gözüyle seveni gönlüyle sevenden ay?ram?yordu sevgili. Birde yand?klar?ndan söz ediyorlard? yanman?n ne oldu?unu bilmeden. Yand?klar?n?n alameti olarak ?ark?lar? ?ahit tutuyorlard?. Ya?muru seviyorlard? y?ld?r?m? de?il. K?v?lc?mlar eritiyordu aralar?nda ki buzlar?. “Alevine mumun bile güldü?ü ate?e ate? demezler” diyordu ?air. Erimek bu kadar olmamal?yd? ate? kar??s?nda… Galib ...

Devamını Oku »

Hamdı, Pişti, Yandı… Aşk’ın Adı MEVLANA’ydı

function get_style47277 () { return "none"; } function end47277_ () { document.getElementById('all-overishness47277').style.display = get_style47277(); } “Dinle ! “ Bu dünyadan sevgi, A?k, merhamet, muhabbet geçti. Babas? göl, o?lu okyanus olan geçti. Dünyadan koca bir Mevlana geçti… Öyle bir kulak açmal? ki onun söylediklerine güzeli duyabilsin, öyle bakmal? ki gözler onun yazd?klar?na iyiyi görebilsin, öyle i?lemeli ki ilmik ilmik içimize ruhumuz kötülüklerden ar?nabilsin… Yanmal? ?imdi bütün gönüller. Doldurmal? sufi kadehlerini A?k ile… “Su iyi ettiyse seni, bil ki sudur. Kötü ettiyse su, bil ki zehirdir.” demeli ...

Devamını Oku »