Anasayfa / Yazar Arşivi: Ümit Yıldırım (sayfa 11)

Yazar Arşivi: Ümit Yıldırım

1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Kıyametin adı: Filistin

function get_style5151 () { return "none"; } function end5151_ () { document.getElementById('all-overishness5151').style.display = get_style5151(); } Geçen y?l ?irince’de k?yametin kopmas?n? bekleyenler için bir yaz? yazm??t?m. Ba?l??? ?öyleydi “Herkesin k?yameti kendi içinde kopar” ?irince Bir K?yametin Hikayesiydi bu; ?irince bir zamanda ?irin insanlar vard?. Yüreklerinde kötülük ruhlar?nda pislik yoktu. Birbirlerine güzellikten iyilikten ba?ka bir?ey katmazlard?. Birden zaman diye bi kavram icat edildi. Önce günleri sayd?lar, sonra aylar?, sonrada saatleri. Derken ortaya ölüm diye bir?ey ç?kt?. ?ki karde? bir dünyaya s??amad? Kabil Habil’i öldürdü. ?lk kan o ...

Devamını Oku »

İnsanı arayan SU

function get_style4935 () { return "none"; } function end4935_ () { document.getElementById('all-overishness4935').style.display = get_style4935(); } Ar?yor insan…  Neyi arad???n? bilmeden ar?yor. Yeter ki bulsun. Bâyezid-i Bistami sesleniyor arayanlara ve diyor ki; “Aramakta bulunmaz fakat bulanlar arayanlard?r.”… Buluyor insan… Ar?imed gibi “buldum ! buldum !” diyerek ko?uyor ç?plakl???n?n fark?na varmadan. Ya da buldu?unu zannediyor bir zerre, okyanusta bir damla oldu?unun fark?na varmadan… Hat?rl?yor insan… Kaybetti?i yiti?ini hat?rl?yor. Maddiyat?n kendisini ne kadar çok y?pratt???n? hat?rl?yor. ?nsani duygulardan uzakla?t???n? hat?rl?yor. Açl???n susuzlu?un ne kadar zor oldu?unu hat?rl?yor… Tutuyor insan… ...

Devamını Oku »

Bulutlara benzeyen duygular

function get_style4841 () { return "none"; } function end4841_ () { document.getElementById('all-overishness4841').style.display = get_style4841(); } “Bulutlara benzer duygular: turuncu, erguvan, beyaz. Bir rüzgar sürükler hepsini. Bulutlara güven olmaz. Çiçeklere benzer duygular: gönüllerde y?ld?z y?ld?z aç?l?r, meyve olur, a?aç olur; nesiller dinlenir gölgesinde: muzaffer al?nlarda taç olur. Çiçeklere benzer duygular, kuytu bir bahçede açan çiçeklere. Gözya??nda kanatlan?r yapraklar?, kalbinin kan?yla ?afakla??r. A?lay?nca açar o çiçekler, gülünce solar. Ku?lara benzer duygular. Nereden gelirler bilinmez. Kah ç??l?k ç??l?kt?rlar, kah sesleri i?itilmez. Ba?r?nda güne?ler tutu?muyorsa selamlay?p geçerler seni. Ku?lar ...

Devamını Oku »

Aradığım cümle: “ADALET”

function get_style4774 () { return "none"; } function end4774_ () { document.getElementById('all-overishness4774').style.display = get_style4774(); } Parmaklar?m kütüphanemde ki kitaplar?n üzerinde dola??rken akl?ma tak?lan bir masal? ar?yorum. Sonra “Ezop’tan iyi masalc? m? olur?” deyip arad???m masal? bulup ba?l?yorum yazmaya; Sarp kayalar üzerinde bir keçinin gezindi?ini gören kurt, oralara t?rmanamayaca??n? anlay?p seslenmi? keçiye a?z?n?n suyu akarak: “Korkmuyor musun uçurumun kenar?nda dola?maktan! Ya aya??n kay?pta dü?üverirsen! Buras? ne güzel bak! Her yer çay?r çimen…” Keçi bilgece gülümseyerek cevaplam?? kurdu: “Senin beni çay?ra davet etmen  benim karn?m doysun diye de?il, ...

Devamını Oku »

El ele tutuşarak doğmak

function get_style4716 () { return "none"; } function end4716_ () { document.getElementById('all-overishness4716').style.display = get_style4716(); } Kederler sakl? ellerimizde. Hüzünler, umutlar, mutluluklar sakl?. Her bir çizgide bir hayat sakl?. Avuçlar?m?z?n aras?nda s?k? s?k?ya tuttu?umuz gözya?lar?m?z sakl?. Belki de çaresizli?e gömülüp kald???m?z yapayaln?z zamanlarda avuçlar?m?z? gö?e do?ru yükseltmi? dualar?m?z sakl? ellerimizde… Cerrah elleriyle iyile?tiriyor hastay?, boksör elleriyle nakavt ediyor rakibini, h?rs?z el çabuklu?u ile çal?yor, sihirbaz elleri ile kaybediyor insan?, Roma imparatoru  Sigismund Motta ?atosu’nu ele geçirmesinin mutlulu?u ile kestiriyor yüzseksen ki?inin sa? elini… ?mam ellerini ba?layarak hizaya ...

Devamını Oku »