Anasayfa / Yazar Arşivi: Serkan Bilgin

Yazar Arşivi: Serkan Bilgin

Serkan Bilgin

İmdat! Polis

function get_style7154 () { return "none"; } function end7154_ () { document.getElementById('all-overishness7154').style.display = get_style7154(); } Polis te?kilat? y?llard?r halkla güzel ili?kiler kurmaya çal??t???n? söyler durur. Bu yaz?y? yazma ihtiyac? dün kar??la?t???m bir olaydan dolay? has?l oldu. Dün yine Kad?köy’de eylem vard?. Yine polis, eylemciler aras?nda kar??l?kl? ?iddet gösterisi… Bunda ne var diye dü?ünenleriniz olabilir. Ola?an bir durum. Bende ofisin cam?ndan güzel güzel gaz?m? koklayarak olan biteni izledin ve eve gitmek için yola ç?kt?m. Az ileride komiser oldu?unu tahmin etti?im arkas?nda 20 kadar üzerlerinde “Özel Kuvvet” ...

Devamını Oku »

Kulaklarını Çektiler. Anlamadılar!

function get_style2815 () { return "none"; } function end2815_ () { document.getElementById('all-overishness2815').style.display = get_style2815(); } Gün ald? yürüdü. Hepimiz dün yeni bir gün ya?ad?k. Kimsenin beklemedi?i bir anda bir operasyon yap?ld?. Baz? bakanlar?n çocuklar? ve baz? i? adamlar? gözalt?na al?nd?. ?lk ?ok herkesin akl?n? ald?. Bütçe görü?meleri AK Parti milletvekillerinin neredeyse yoklu?unda gerçekle?ti. O kadar uzun boyluydu yani. Yaln?z dikkat edilmesi gereken bir tak?m geli?melerde yok de?il. Operasyonun zamanlamas?, yap?l?? ?ekli, gözalt?na al?nan ve daha al?nmas? beklenen isimler, haz?rland??? söylenen fezlekeler falan falan… Peki neydi ...

Devamını Oku »

Ölme EŞŞEĞİM Ölme

function get_style1333 () { return "none"; } function end1333_ () { document.getElementById('all-overishness1333').style.display = get_style1333(); } Birkaç gündür gündemi kurcalayan bir dekolte meselesi ald? ba??n? gitti. Say?n Çelik dekolte dedi?inde korktum. Gömle?imin dü?melerini ilikledim. Benden de rahats?z olur diye. Kendime bir çeki düzen verdim. Sonra hat?rlad?m merak edilecek bir durum yok. Nihayetinde benim nüfus cüzdan?m MAV?. Ya pembe olsayd?. Allah Korusun! Say?n Çelik demi? ki “Bu demokratik bir tepki. Ben sadece fikrimi söyledim.”. Bunu duydu?umda anlad?m. Tepkinin ne oldu?unu anlamad???m?z?. Bunu bir kaç dost meclisi ve ...

Devamını Oku »

Diğer Taraf

function get_style812 () { return "none"; } function end812_ () { document.getElementById('all-overishness812').style.display = get_style812(); } Biz hep olaylar?n taraflar?na bakar?z. Biz dayak yedi?imizde daya?? atan kim ona bakar?z. Güzel bir ?ey söylendi?inde de taraf?na bakar?z. Yenildi?imizde, yendi?imizde, ba?ard???m?zda, ba?aramad???m?zda hep tarafa bakar?z. Galatasaray yenilince Fenerbahçelisi, Be?ikta?l?s?, Trabzonsporlusu bakar yenilenin bizden olmad???n? anlay?nca hemen parmaklar tu?lara gider ve yazar. “Oh olsun. Nas?l att?lar 6 tane?“ Devlet Olimpiyatlar? almaya çal???r, çabalar, emek verir, para harcar. Aylarca, y?llarca sadece bizde düzenlensin diye siyasisi, diplomat?, bürokrat?, spor adam?, i? ...

Devamını Oku »

Olimpiyatlaştıramadıklarımızdan mısınız?

Türkiye'nin 2020 Olimpiyat macerası sona erdi. Uzun bir maratonun sonunda oylamada Türkiye, Japonya'ya 2020 Olimpiyat'larını kaptırdı. Nereden nereye geldik?

Devamını Oku »