Anasayfa / Yazar Arşivi: Sami Evli (sayfa 6)

Yazar Arşivi: Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Başbakan bizim Babamız mı?

function get_style1993 () { return "none"; } function end1993_ () { document.getElementById('all-overishness1993').style.display = get_style1993(); } Ba?bakan Erdo?an, ustal?k döneminde usta bir sörfçü edas?yla ve yine ustaca bir manevrayla gündemi de?i?tirmeyi ba?ard?. Türkiye’de siyasi gündemi belirleyenin kendisi oldu?unun alt?n? bir kere daha kal?n kal?n çizdi. Bunu unutanlara ya da unutmak isteyenlere de hat?rlatt?. Baksan?za kaç gündür “k?zl?-erkekli” tart??mas? süregidiyor. Meselenin ne oldu?una hiç girmeyece?im. Zaten kaç gündür yaz?l?p çiziliyor. Herkes kendi me?rebince yorumunu yap?yor. Ben biraz tepkiler, daha do?rusu tepkilerin dillendirili? tarz? üzerinde duraca??m. Selçuk Baymaz ...

Devamını Oku »

Bozkıra Güzelleme

function get_style120 () { return "none"; } function end120_ () { document.getElementById('all-overishness120').style.display = get_style120(); } Bozk?ra Güzelleme “Denizi seyretmek gibidir bozk?rda gökyüzünü seyretmek…” Ne?et ERTA? Bozk?r nedir? Bozk?rlar bizim neyimiz olur? Uzaktaki yak?n?m?z m?, yak?ndaki uza??m?z m?? H?sm?m?z, akrabam?z, uzaktan uza?a sevdi?imiz yârimiz? Peki, bozk?rlar? deyim yerindeyse ço?u zaman niçin adamdan saym?yoruz; göz ard? ediyoruz? Bozk?r ekosistemi nedir? Bozk?r tipleri nelerdir? Türkiye’deki bozk?r alanlar? nerelerdir? Türkiye bozk?rlar?n?n yap?sal özellikleri nelerdir? Bozk?rda gördü?ümüz bütün bitkilere “ot” deyip geçebilir miyiz? Türkiye bozk?rlar?nda görebilece?imiz bitkiler, böcekler, ku?lar nelerdir? ...

Devamını Oku »