Anasayfa / Yazar Arşivi: Sami Evli (sayfa 3)

Yazar Arşivi: Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Kızılelma

function get_style3443 () { return "none"; } function end3443_ () { document.getElementById('all-overishness3443').style.display = get_style3443(); } Osman S?nav’?n Milli ?stihbarat Te?kilat?’n? (M?T) merkeze alan yeni dizisi “K?z?lelma”n?n ilk üç bölümü yay?nland?. M?T’i konu almas?yla dizi, Türkiye’de bir ilki gerçekle?tiriyor. Dizide ?imdiye kadar genç ajan Murad Altay’?n M?T’e girmesini ve bir anda kendini Türkiye’nin istikrar?n? bozmaya çal??an ?er odaklar?n?n sebep oldu?u olaylar?n içinde bulmas?n? izledik. Dizimiz “Dakka bir, gol bir” kabilinden liberallere çakarak yola koyuluyor. Operasyon Daire Ba?kan? Meryem Han?m, “Ben M?T için çal??mam” diyen Murad Altay’a ...

Devamını Oku »

Cengiz AKTAR: Hollande, Türkiye’ye nükleer santral satmaya geliyor.

function get_style3314 () { return "none"; } function end3314_ () { document.getElementById('all-overishness3314').style.display = get_style3314(); } Fransa Cumhurba?kan? François Hollande, Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün resmi davetlisi olarak bugün ve yar?n Türkiye’de olacak. Önceki Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy’nin 2011 y?l?nda G–20 Dönem Ba?kan? olarak gerçekle?tirdi?i skandal ziyareti bir tarafa b?rakacak olursak Türkiye, 1992 y?l?ndan bu yana ilk defa bir Fransa Cumhurba?kan?’n? a??rlayacak. Bundan önceki son resmi ziyaret, dönemin Fransa Cumhurba?kan? François Mitterrand taraf?ndan gerçekle?tirilmi?ti. ?kili ili?kilerde yeni bir dönemin ba?lang?c?n? imleyen ziyaret, ayn? zamanda Türkiye’nin özellikle Ortado?u siyasas?nda ...

Devamını Oku »

2013’ten 2014’e Girerken

function get_style2998 () { return "none"; } function end2998_ () { document.getElementById('all-overishness2998').style.display = get_style2998(); } Zamanda süreklilik esast?r. Kaç?n?lmaz olarak hal böyle olunca 2013 y?l?ndan devrald???m?z gündem konular?yla 2014 y?l?na girdik. Yine de y?ldönümleri genel bir de?erlendirme yapmay? gerekli k?labiliyor. E mecbuuur! ?ç siyasette bir taraftan 17 Aral?k operasyonunun yans?malar?, tart??malar? devam ederken bir taraftan da ko?ar ad?m yerel seçimlere gidiyoruz. Rü?vet ve yolsuzluk iddialar?yla ba?lat?lan 17 Aral?k operasyonunun rü?vet ve yolsuzluk iddialar?n? a?an boyutlar? birer birer aç??a ç?k?yor. Öyle gösteriyor ki önümüzdeki günlerde umar?m ...

Devamını Oku »

Yeni Yılda Neler Olacak?

function get_style2960 () { return "none"; } function end2960_ () { document.getElementById('all-overishness2960').style.display = get_style2960(); } K??… Birinci cemre, ikinci cemre, üçüncü cemre… ?lkbahar… Yaz… Sonbahar… Sonra yine k??… Ocak… ?ubat… Mart… Nisan… May?s… Haziran… Temmuz… A?ustos… Eylül… Ekim… Kas?m… Aral?k… Sonra yine ocak… E hadi cüce ?ubat?n da hat?r? kalmas?n. Pazartesi… Sal?… Çar?amba… Per?embe… Cuma… Cumartesi… Pazar… Sonra yine pazartesi… Hafta içi, hafta sonu… Gece, gündüz… Devletin sevgili kulu olarak sabah dokuz-ak?am alt? mesai… Ak?amlar? ve hafta sonlar? yap?lacaklar, yap?lamayacaklar… Belirli günler ve haftalar… Milli ...

Devamını Oku »

İstanbul’da Sergiler Arasında/ Operasyon Sürecinin Kaybedenleri

function get_style2870 () { return "none"; } function end2870_ () { document.getElementById('all-overishness2870').style.display = get_style2870(); } ?stanbul’da Sergiler Aras?nda  En uzun gece-en k?sa gündüz 21 Aral?k 2013 Cumartesi ve 22 Aral?k 2013 Pazar günleri hem geçen hafta Kas?mpa?a’yla oynad??? lig maç?nda büyük bir haks?zl??a u?rayan, taraftar? oldu?um Be?ikta?’?n Elaz??spor’la oynayaca?? lig maç?n? izlemek hem de uzun zamand?r planlar?m aras?nda yer alan baz? sergileri gezmek için h?zl? bir ?stanbul turundayd?m. Gezmeyi planlad???m sergiler aras?nda yer alan Katalan sürrealist ressam Joan Miro’nun Tophane-i Amire’deki sergisi sergide sahte tablolar ...

Devamını Oku »