Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 5)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

12 Maddede Neden EVET?

Daha  önceki Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili değerlendirmelerimde ayrıntılı olarak  anlattığım konuları bu kez özet olarak işliyorum. Her maddenin ayrıntısına  yazımın sonunda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz. 12 Maddede Neden Evet? 1.  Cumhurbaşkanına fermanla ülke yönetecek kadar yetki veren 105. madde değişip potansiyel diktatörlük sistemi son bulacağı için EVET. 2. Çirkef siyasetle prim yapıp koltuk kapmak son bulacağı için EVET. 3. Halkın kendi Cumhurbaşkanı adayını belirleyerek siyasetteki kastı aşabilmesi için EVET. 4. Devleti yönetmeye talip olanların daha geniş kitleleri ikna etmesi gerekeceği ve bunun da toplumsal uzlaşmayı ...

Devamını Oku »

Emlakçı Ücreti Ve Kaparonun Hukuki Niteliği

Ev kiralamak ya da satın almak isteyen vatandaşlar bunu doğrudan yapabildiği gibi Borçlar Kanunu’nun simsarlık hükümlerine tabi olan emlakçılar vasıtasıyla bu işlemi gerçekleştirebilmektedirler. Uygulamada emlakçı, vatandaşların istedikleri kriterlerde evleri göstermekte mutabık kalınan ev olduğu takdirde emlakçı tarafından kaparo adı altında ücret alınmaktadır. Daha sonradan vatandaş evi satın almak ya da kiralamak istemediğinde emlakçı kaparo ücreti iade etmemektedir. Yazımızda kısaca bu konuya değineceğiz. Emlakçı Ne Zaman Ücrete Hak Kazanır? Emlakçı ile imzalanacak sözleşme kural olarak yazılı olarak imzalanmadıkça geçerli olmaz. Emlakçının ücrete hak kazanması için kurulmasına ...

Devamını Oku »

Devremülk Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

  Son zamanlarda yo?un bir ?ekilde talep edilen devre mülk konusu bu yo?un arz ve talep ile birlikte birtak?m problemleri beraberinde getirdi. Bu s?k?nt?lar?n kayna??, devre mülk arz? yapanlar?n uygulamadan bihaber olmalar? kadar her sektörde oldu?u gibi bu sektörde de haks?z kazanç sa?lamaya çal??an ?irket ve ki?ilerdir. Yaz?m?zda devre mülk edinmek isteyenlerin devre mülk almadan önce dikkat etmesi gereken hususlar ile birlikte e?er devre mülk edinmek isterken problem ya?am??san?z bu problemin nas?l çözülece?i konular?n? i?leyece?iz. Devre Mülk Sözle?mesinin Kurulmas? A?amas?nda Nelere Dikkat Edilmeli? Önce devre ...

Devamını Oku »

“ Yehova’nın Adına Boş Yere Ağzına Alma”

Uzun zamandır biraz da vaktimin olmadığından hukuk alanı dışında yazılar yazmıyordum. Yazının konusunu başlığa bakıp Yahudilikle ilgili sanılabilir ancak değil. Tam tersine Türkiye son dönemde fazlasıyla özü bozulan dini değerler ve yine seküler değerler. Giderek din, milli ve manevi değerlerin araçsallaştırıldığı bir döneme giriyoruz. Özellikle siyasiler kendi tabanlarına hitap ederken bu değerleri menfaatleri çerçevesinde kullanıyorlar. Kısaca bu konuya değineceğim. On Emir’den üçüncüsü “Yehova‘nın, Rab’ın ismini boş yere ağıza almayacaksın.”dır. Bu emir gibi ALLAH’ın adı kullanılarak aldatılmaya dikkat çekilen ayetler Kuran’da yer almaktadır. (lukman 33, fatır ...

Devamını Oku »

Futbol Disiplin Yargılaması – Kural İhlallerinin Özel Görünüş Biçimleri

Ceza yarg?lamas?nda oldu?u gibi Futbol Disiplin Yarg?lamas?nda da ihlallerin özel görünü? biçimleri bulunmaktad?r. Yine baz? hallerde cezan?n indirimi söz konusu olabilece?i gibi baz? durumlarda da ceza da art?r?ma gidilir. Bu halleri inceleyecek olursak; Kural ihlalinin te?ebbüs a?amas?nda kald??? hallerde ceza da indirime gidilecektir. Disiplin Kurulu bu durumda cezay? yar?s?na kadar indirebilir. Bunun d???nda suçun iki veya daha fazla ki?inin bir arada gerçekle?tirmesi durumunda her ?ah?s bu ihlalden sorumlu olur. Ayr?c? ihlalin gerçekle?mesinde ba?kas?n? kullanan ya da azmettiren de ihlali gerçekle?tirmi? gibi sorumlu olur. ??tirak durumunda ...

Devamını Oku »