Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

2018 Emlak Vergi Değerlerine Nasıl İtiraz Edilir?

Anayasa Mahkemesi’nin 31.05.2012 tarih ve 2011/38 E. ve 2012/89 K. sayılı kararı ile ‘’takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarının dava açabilecekleri’’ yönündeki düzenleme iptal edilmiştir. Bu iptal hükmü ile dava açma ehliyeti ve süresi yönünden farklılıklar meydana gelmiş ve kanun koyucu bu güne kadar yeni bir düzenleme yapmamıştır. Bu sebeple de emlak vergisi mükellefine tanınan dava açma hakkının ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı muallak bir hal almıştır. Yasal düzenleme gereği asgari ölçüde ...

Devamını Oku »

Gündem Teröründen Nasıl Kurtuluruz? – 3

Geçmiş Hesaplaşmalar Geleceği Baltalıyor Ülkemizde gerek yakın dönem gerekse tarihin farklı dönemlerinden bugüne kadar taşınmış hesaplar bulunmaktadır. Bu hesaplar  ve hesaplaşmalar her yönüyle ülkemizi geride bırakmakla sürekli çatışmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Oysa Türkiye 80 milyon aynı hedefe ve ülkenin gelişmesi, saygınlığı ve refahı gibi ortak hedeflere yönelmelidir. Ancak maalesef tarihin bir dönemindeki başarılarla övünmeli ancak başarılara takılı kalmak olmamalı, yine tarihte yapılan hatalardan ders alınmalı fakat hatalar üzerinden çatışılmamalıdır. Türkiye’de iç ve dış etkenlerden kaynaklı olarak her kesim büyük bedeller ödemiş iken geçmişteki bazı acıları kışkırtarak ...

Devamını Oku »

Gündem Teröründen Nasıl Kurtuluruz? -2

Gündem Terörünün Kaynağı : Polemikler Türkiye’nin günlük gündemine baktığımızda büyük oranda polemikler üzerine olduğu görmekteyiz. Bir ülkede sürekli olarak polemikler gündemin konusuysa o ülkede işler iyi gitmiyor demektir. Hizmet peşinde olanlar kendilerine yöneltilen kötüniyetli ve yapıcı olmayan eleştiri ve sataşmaları dikkate almadan yola devam etmelilerdir. Açıkçası çirkef rakipler muhatap alındıkça aynı yöntemi sürdürmeye devam etmektedirler. Ne zaman ki hem medya hem de vatandaşlar polemik üreten çirkefleri ciddiye almamaya başlarlarsa o zaman daha pozitif ve toplumsal barışın hakim olduğu bir ülkeye dönüşürüz. Bir fikir vermeyen sadece ...

Devamını Oku »

Gündem Teröründen Nasıl Kurtuluruz? – 1

Terörün birçok tanımı olmakla birlikte genel tanımlarından birisi “genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem” şeklindedir. Bu tanımdan yola çıkarak Türkiye uzun yıllardır gündem terörüne de maruz kalıyor. Peki nasıl mı? Türkiye’nin yakın tarihi hizmet üretmeye çalışanlarla suni gündemlerle hizmetleri engellemeye çalışanların mücadelelerine sahne olmuştur. Bu mücadelelerde hizmetleri engellemeye çalışanların suni gündemlerinin başarılı olduğu acı tecrübelerimiz göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Nasıl ki terör eylemleri insanların gündelik yaşamını, işlerini korku içerisinde sürdürmelerini amaçlıyorsa gündem terörü de devleti yönetenlerin asıl ...

Devamını Oku »

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Türkiye’de ne değişecek?

Referandumdan önce defalarca kez yeni sistemi anlattım. Şunu bilin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Türkiye kazandı peki kimler kaybetti. 1- Toplumda radikal, sert, keskin toplumun diğer kesimlerine düşmanca söylem ve tavır sergileyenler kaybetti. Bunlara artık yeni sistemde yer yok. 2- Hoşgörüsüz, farklı fikirlere saygısız düşmanca söylemlerde bulunanlar ağzından çıkanı kulağı duymayanlar kaybetti. Bu tiplerle yürüyenlerin yeni sistemde kazanması mümkün değil. 3- Hiçbir icraat üretmeden lafla vatandaşı kandıracağını zannedenler kaybetti. Artık icraat olmaksızın “Vatan Millet Sakarya” “din iman” “Atatürk” edebiyatlarıyla kimse iktidar olamaz. 4- Yalakalar kaybetti. Destek oluyorum ...

Devamını Oku »