Anasayfa / Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız (sayfa 15)

Yazar Arşivi: Av. Rıdvan Yıldız

11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

2014’e başlarken…

function get_style2765 () { return "none"; } function end2765_ () { document.getElementById('all-overishness2765').style.display = get_style2765(); } 2014 y?l?n?n ilk gününü çok e?lenerek, e?leniyor gibi görünerek ama asl?nda s?k?larak ya da ciddi ciddi s?k?lalarak kar??lam?? bulunmaktay?z. ?nsanl???n dilimlere böldü?ü zaman?n bir diliminden ç?k?p di?erine girmenin reel bak?mdan önemi olmasa da insanlar bir ?eyleri kutlamak ve kutsamak isterler ve bu insan?n do?as?ndan gelmektedir. ??in felsefesi bir yana  hepimizin 2014 y?l? için dileklerimiz, isteklerimiz var. Yeni bir y?la giriyoruz ve bu y?l eskisinden farkl? olsun istiyoruz. Peki ya nas?l? ...

Devamını Oku »

2013 biterken…

function get_style2761 () { return "none"; } function end2761_ () { document.getElementById('all-overishness2761').style.display = get_style2761(); } Bir y?l? geride b?rak?rken ister istemez bu y?l nas?l geçti diye geriye do?ru bak?yorum. ?nsan demek ki bir yerden sonra geriye do?ru bakmak istiyor. Normalde yeni y?la anlam yüklenmesini, ya? günlerini, y?l dönümlerini sevmeyen ve gereksiz bulan bir adam olarak ben, anlam yüklemek yerine acaba bu zaman dilimi bana ne katt? ya da benden ne götürdü diye bakmay? tercih ediyorum. Genelde ergenlik dönemlerinde ya da ilk gençlik zamanlar?nda bu zaman ...

Devamını Oku »

İlluminati Gerçeği:Kim Bunlar, Ne Yerler, Ne İçerler?

“Dünyayı bunlar yönetiyor panpa” ” Adamlar her yeri ele geçirmiş kanks” “Bunlar çok gizli bir örgüt kardeş” Ağızlardan ağıza dolaşan gizliliği ile efsane olan  yılda 2000-3000 arası kitaba konu olan İlluminati örgütü hakkındaki gerçekleri herkes merak eder.Sevgilimizden ayrıldığımızda bile acaba bu ayrılıkta illuminati parmağı var mı diye düşünmedik mi?(Ben düşündüm şahsen) Evet konumuz İlluminati:Kim Bunlar, Ne Yerler, Ne İçerler? Ama önce İllumianti’nin tarihçesi! İLLUMİNATİ TARİHİ İlluminati’nin 1 Mayıs 1776 yılında Adam Weishaupt ve 4 arkadaşı tarafından kurulduğu iddia edilir.Esasında İlluminati Adam ve 4 arkadaşının çocukken ...

Devamını Oku »

Hukukta Bir Savunma Biçimi Olarak Laf Ebeliği

function get_style915 () { return "none"; } function end915_ () { document.getElementById('all-overishness915').style.display = get_style915(); } Gün geçmiyor ki ülkemizde bir mahkeme karar? tart???l?yor olmas?n. Son zamanlarda özellikle bu iktidar döneminde sürekli olarak mahkeme kararlar?n?n tart???ld???n? görüyoruz. Elbette mahkemeler yanl?? kararlar verebilir. Bu sebeple istinaf mahkemeleri, temyiz mercileri var. ” San???n idam?na, ?ahitlerin bilahere dinlenmesine” ?eklindeki kararlara dönemin ?artlar? diyenlerin sürekli oldukça s?? yorumlarla mahkemeleri ele?tirmesi pek samimi de?il. Konumuz Faz?l Say’?n TCK 216’ya muhalefetten yarg?land??? dava. Ünlü bir gazetecimiz, göz ç?karan polislere ceza verilmezken Faz?l ...

Devamını Oku »

Kurumlar Arası Uyum Sorunu-Doğmamış Verginin Ceza ve Gecikme Zammını Ödemek

function get_style787 () { return "none"; } function end787_ () { document.getElementById('all-overishness787').style.display = get_style787(); } Devlet kurumlar?m?z her biri büyük bir binan?n odalar? gibi bir yap?n?n içinde uyum halinde olmas? gerekirken, her biri müstakil küçük yap?lar görünümünde ve birbirleriyle uyumsuzdurlar. Bu müstakil ve uyumsuz yap? yüzünden her kurumun birbirinden kopuk ve çeli?kili uygulamalar? ma?duriyetlere sebep olmaktad?r. Devlet kurumlar?n?n k?sa genel ele?tirisinden sonra yaz?m?zda ?cra Müdürlü?ü ve vergi dairesi aras?nda müzayede ile yap?lan icra sat??lar?nda ödenen KDV ile ilgili uyumsuzluk ve ortaya ç?kan problemleri ele alaca??z. ...

Devamını Oku »