Anasayfa / Yazar Arşivi: Özden Çobanoğlu (sayfa 5)

Yazar Arşivi: Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Kadının en büyük düşmanı kadındır

function get_style3378 () { return "none"; } function end3378_ () { document.getElementById('all-overishness3378').style.display = get_style3378(); } Neden kad?nlar birbirine dü?mand?r bunu hiç dü?ündünüz mü.. Bu ak?am sohbet etti?im bir arkada??m müdürünün son zamanlardaki durumunu anlat?p dert yan?yordu..müdüre han?m evlenmek üzereymi? ki bu mutlu oldu?u günlere tekabül ediyor ancak ne olduysa olmu? ve dü?üne üç gün kala her ?ey tepetaklak olmu? vee ni?an at?lm??..i?te ?zd?rap dolu günler bundan sonra ba?lam??..çevredeki mutlu kad?nlar da ilk hedef noktas? olmu?..neden onu giydin neden bu kadar çok gülüyorsun çok telefonda konu?uyorsun ...

Devamını Oku »

Çocuk gelinler…

function get_style3266 () { return "none"; } function end3266_ () { document.getElementById('all-overishness3266').style.display = get_style3266(); } Yo?un siyasi gündemin aras?nda gözlerden kaçmas?n? istemedi?im bir konu var ki bu hafta ondan bahsetmek istiyorum…Geçti?imiz günlerde Siirt’in Pervari ?lçesi Yapraktepe Köyü’nde, odas?nda tüfekle vurulmu? olarak ölü bulunan resmi kay?tlara göre 14, kemik ya?? tespitine göre de 16 ya??ndaki Kader Erten’in ölümü…yani çocuk gelinler…konuyu birkaç ba?l?k alt?nda ele almak gerekir diye dü?ünüyorum… Birincisi;bu ya?taki bir k?z çocu?unu,çocuk diyorum çünkü gerçekten o ya?taki bir insan henüz çocuktur,sadece baz? menfaatler için evlendiren ...

Devamını Oku »

Bu ülkede KADIN olmak…

function get_style3182 () { return "none"; } function end3182_ () { document.getElementById('all-overishness3182').style.display = get_style3182(); } Konu malum 30 mart yerel seçimleri..bir hengamedir gidiyor..siyasi parti genel ba?kanlar? ?ehir ?ehir dola??p belediye ba?kan adaylar?n? aç?kl?yor..a partisi b partisi fark etmeksizin her birinde ayn? iddial? cümleler..31 mart sabah? iktidar olarak uyanaca??z..ama biraz da içeri?e bakmak ve gerçekten ne kadar dürüstler onu irdelemek laz?m..örne?in en demokratik oldu?unu iddia eden partilerden ba?layarak bak?n bakal?m kad?n adaylar? var m?….maalesef cevap hay?r..ama söylemlerine bak?n kad?n erkek e?itli?inden yanay?z,kad?nlar?n mecliste daha çok yer ...

Devamını Oku »