Anasayfa / Yazar Arşivi: Özden Çobanoğlu (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Seçime 4 gün kala

function get_style3897 () { return "none"; } function end3897_ () { document.getElementById('all-overishness3897').style.display = get_style3897(); } Sadece 4 gün kald?…neredeyse 4 ayd?r devam eden terane 4 gün sonra sona erecek ve bence bütün Türkiye olarak büyük bir ohh çekece?iz..neden mi..çünkü art?k o kadar midemiz buland? ki ..Bir toplum sizce ne kadar?na tahammül edebilir gelin k?saca bir özet yapal?m…. May?s’ta ba?layan ve belki de Türk siyasi tarihini de?i?tiren gezi olaylar? 7’den 70’e tüm toplumun haf?zas?nda yer etti…Gezi Park? direni?i ile ba?layan protestolar bütün Türkiye’ye yay?ld? ve çat??malara ...

Devamını Oku »

8 Martınız kutlu olsun!!!

function get_style3782 () { return "none"; } function end3782_ () { document.getElementById('all-overishness3782').style.display = get_style3782(); } 1920: ?lk Türk kad?n avukat Süreyya A?ao?lu, ?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. 1921: Dr. Safiye Ali, Almanya’da t?p e?itimini tamamlayarak ilk Türk kad?n hekim oldu. 1922:Yedi k?z ö?renci, T?bbiye’ye kay?t yapt?rarak e?itime ba?lad?. Haziran 1923: Nezihe Muhittin’in ba?kanl???nda ilk kad?n partisi olan Kad?nlar Halk F?rkas?’n?n kurulmas? giri?iminde bulunuldu, kad?nlara oy hakk? tan?mayan 1909 tarihli Seçim Kanunu gere?ince valilikçe partinin kurulu?una onay verilmedi?inden dernekle?meye gidildi. 1924: ?lk Türk kad?n di? hekimi ...

Devamını Oku »

Dinleme skandalları

function get_style3708 () { return "none"; } function end3708_ () { document.getElementById('all-overishness3708').style.display = get_style3708(); } Türkiye gündemine bomba gibi dü?en ve siyasetten ekonomiye borsadan çar??ya pazara kadar ortam? bulan?kla?t?ran dinleme skandallar? yak?n geçmi?te de birçok örnekle ülkelerin siyasi ortamlar?n? kar??t?rm??t?. Dinleme skandallar? özellikle devlet s?rlar?n? tehdit eden bir unsur olarak görüldü. Devlet ba?kanlar?n?, parti üyelerini, siyasileri, gazetecileri hedef alan birçok dinleme skandal? tarihin tozlu raflar?ndaki yerini al?rken birçok siyasinin sonunu da beraberinde getirdi. Amerika’da 1974 y?l?nda Ba?kan Nixon’un istifa etmesine neden olan Watergate Skandal?’ndan, Eski ...

Devamını Oku »

AŞK iki kelime

function get_style3540 () { return "none"; } function end3540_ () { document.getElementById('all-overishness3540').style.display = get_style3540(); } Konumuz malum 14 ?ubat sevgililer günü..öncelikle sevgililer günü neden sevgililer günü olmu? k?saca ondan bahsedelim.. Eski Roma’da 14 ?ubat günü bütün Roma halk? için önemli bir gündü. Çünkü bu günde Roma tanr? ve tanr?çalar?n?n kraliçesi olan Juno’ya duyulan sayg?dan ötürü tatil yap?l?rd?. Juno ayr?ca Roma halk? taraf?ndan kad?nl?k ve evlilik tanr?ças? olarak da biliniyordu. Bu günü takip eden 15 ?ubat gününde ise Lupercalia Bayram? ba?l?yordu.Bu bayram halk?n genç nüfusu için ...

Devamını Oku »

Kanser

function get_style3460 () { return "none"; } function end3460_ () { document.getElementById('all-overishness3460').style.display = get_style3460(); } Bu yaz?n?n muhatab? memesi olan ve meme kanserine ‘Bana u?ramaz’ vurdumduymazl??? yapan tüm kad?nlard?r. 2009 y?l?nda, meme kanserli kad?nlarla yapt??? bir röportajda bu cümleyi kuran ?ermin Terzi aradan 5 y?l geçtikten sonra kendisi de meme kanserine yakalan?yor ve ya?ad?klar?n? anlatan bir yaz? kaleme al?yor. (hürriyet 1 ?ubat) ??te o anda kendi ya?ad?klar?m bir film ?eridi gibi gözümün önünden geçti ve oturup bu yaz?y? yazmaya ba?lad?m “bana u?ramaz” diyen tüm kad?nlar ...

Devamını Oku »