Anasayfa / Yazar Arşivi: Özden Çobanoğlu (sayfa 3)

Yazar Arşivi: Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Soma

function get_style4389 () { return "none"; } function end4389_ () { document.getElementById('all-overishness4389').style.display = get_style4389(); } Bazen kendimi ?öyle hissetti?im olur..kar??mdaki ki?i ya da ki?iler konu?uyor ben de onlara bir ?ey anlatmaya çal???yorum ama onlar Türkçe ben Frans?zca konu?uyorum ve maalesef onlar tek kelime Frans?zca bilmiyorlar..çaresizce kendimi ifade etmeye çal???yorum ama anlam?yorlar..bir film sahnesi gibi gelir bu anlar bana sanki televizyon ekran?nda izliyormu?um ya da bir toplulu?a yukardan bak?yormu?um gibi.Hani filmlerde olur ya beden öldü?ünde ruh hafifçe yükselmeye ba?lar ve geride kalanlar?n ne yapt???n? ne konu?tu?unu ...

Devamını Oku »

Yazmak eşittir hayat…

function get_style4291 () { return "none"; } function end4291_ () { document.getElementById('all-overishness4291').style.display = get_style4291(); } Yazmak benim için ya?amak demek.. nefes almak gibi konu?mak gibi yemek yemek gibi bir ?ey demek..ama bir  o kadar da korkutucu..korkuyorum çünkü ya yeterince iyi olmazsa..en büyük hayalim..ya da hayal demek pekte do?ru olmad? galiba en büyük emelim yazar olmak bir dünya kitab?m olmas?,okurlar?mla söyle?iler okuma günleri düzenlemek ve hatta daha da ileriye gidip bir gün Nobel Edebiyat Ödülü’nü almak..bunlar bence hayal de?il o kadar çok inan?yorum ki hepsinin gerçek ...

Devamını Oku »

Kitap

function get_style4119 () { return "none"; } function end4119_ () { document.getElementById('all-overishness4119').style.display = get_style4119(); } 2013 y?l?nda 42 655 kitap yay?mland? Bugün biraz kitaplardan bahsedelim. Türkiye ?statistik Kurumu verilerine göre 2013 y?l?nda tam 42 bin 655 kitap yay?mlanm??.Bu rakam 2012 y?l?na oranla yüzde 11,1’lik bir art??a tekabül ediyor. En yüksek art??, %537 ile  elektronik kitaplarda (DVD, VCD, CD) gerçekle?mi?. Yay?nc?lar taraf?ndan 1 981 elektronik kitap, 2 299 web tabanl? elektronik kitap piyasaya ç?km??. Yay?mlanan materyallerin %26,5’i e?itim, %20,3’ü yeti?kin kültür yay?mlar?, %17,2’si çocuk ve ilk ...

Devamını Oku »

Sence ben evde mi kaldım?

function get_style4020 () { return "none"; } function end4020_ () { document.getElementById('all-overishness4020').style.display = get_style4020(); } “Sence ben evde mi kald?m?” diye sordu arkada??m ..bir anda durup dururken,yapt??? i?i yar?da b?rakt? döndü yüzüme bakt? ve “Özden,sence ben evde mi kald?m?” dedi…Sanki dedi, kendimi Tanr? taraf?ndan dünyaya at?lm?? ve yaln?z kalmaya mahkum edilmi? gibi hissediyorum…ben de ona ?u cevab? verdim ;“Bugün günlerden ne?” çünkü dü?ündüm ki bu soruyu sormas? için mutlaka bugünün onun için özel bir anlam? olmas? gerek..belki geçen y?l bugün sevgilisinden ayr?ld?,belki y?ldönümleriydi belki belki ...

Devamını Oku »

Seçtik bitti…

function get_style3941 () { return "none"; } function end3941_ () { document.getElementById('all-overishness3941').style.display = get_style3941(); } Ha geldi ha geliyor derken i?te bir seçimi daha geride b?rakt?k..belki de bugüne kadar Türkiye’nin görmü? geçirmi? oldu?u en ilginç seçim maratonuydu ve sonuçlar da maraton kadar ilginç oldu.. Gelin ?öyle bir bakal?m bu seçim bize neleri gösterdi, bakal?m konu?al?m ve bu defteri kapatal?m bir daha da dönüp arkam?za bakmayal?m bile.. Türkiye genelini bilemem ama ya?ad???m ?ehirde pekte öyle co?kulu ?en ?akrak bir hava yoktu,her sokaktan geçen seçim arabalar? ya ...

Devamını Oku »