Anasayfa / Yazar Arşivi: Özden Çobanoğlu (sayfa 2)

Yazar Arşivi: Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Acının adı Ermenek…..

function get_style7438 () { return "none"; } function end7438_ () { document.getElementById('all-overishness7438').style.display = get_style7438(); } Tarihler 13 May?s 2014’ü gösteriyordu ve Türkiye’nin kalbinin tam ortas?na bir facian?n ate?i dü?üyordu.Manisa’n?n Soma ilçesindeki madende meydana gelen facia sadece 301 ailenin de?il tüm Türkiye’nin yüre?ini da?lam??t?…??te o ac? günün ard?ndan bu sat?rlarda size hissettiklerimi anlatm??t?m, gördüklerim kar??s?nda “on tonluk birisi sanki üzerime oturuyor ve ben ne k?p?rdayabiliyor ne de nefes alabiliyorum” demi?tim.. Aradan sadece ama sadece 6 ay geçti ve bugün yine bu sat?rlarda sizinle bir facian?n daha ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet

function get_style7389 () { return "none"; } function end7389_ () { document.getElementById('all-overishness7389').style.display = get_style7389(); } Ben Fikriye’yi severim..benim için Fikriye a?t?r,tutkudur,sayg?,sevgi belki birazc?k korku ama kesinlikle a?kt?r…Latife ..Latife sanki i?in mant?k k?sm? gibi gelir bana ..evet Latife de a??k olmu?tur ama O’nunki Fikriye’nin a?k? gibi de?ildir O’nunki daha çok otoriteye duyulan a?kt?r ama Fikriye öyle mi… Fikriye benim için haks?zl?kt?r..günahs?zd?r Fikriye ..tek bildi?i bir evi çekip çevirmek ve sadakatle,büyük bir a?kla,tutkuyla ba?l? oldu?u ki?iyi mutlu etmek için elinden geleni yapmak..O de?il midir Çankaya’y? Çankaya yapan…en ...

Devamını Oku »

Bayram Gelmiş Neyime

function get_style7288 () { return "none"; } function end7288_ () { document.getElementById('all-overishness7288').style.display = get_style7288(); } Geçen kurban bayram?n?n ard?ndan güzel bir yaz? yazmak isterdim asl?nda ama maalesef ne mümkün..Bizim gibi bayramda da çal??anlar?n atasözüdür bu cümle asl?nda “bayram gelmi? neyime” çünkü o klasik bayram ritüelleri yoktur bizim meslek için.. Hani sabah kalkar annenizin baban?z?n elini öpersiniz ya da e?iniz çocuklar?n?zla bayramla??rs?n?z önce sonra güzel bir kahvalt? sofras?nda güne ba?lars?n?z ya bayram gezmeleri dost akraba ziyaretleri falan hani i?te bizim meslekte bunlar?n hiçbiri yoktur.. Bizim bayram ...

Devamını Oku »

İşyerinden insan tiplemeleri…

function get_style7169 () { return "none"; } function end7169_ () { document.getElementById('all-overishness7169').style.display = get_style7169(); } ?nsan vaktinin ço?unu i? yerinde geçirince insanlar? izlemeye de çokça vakti oluyor..ben de bu aralar,normalde sürekli d??ar?da olmama ra?men,bir hayli içeride vakit geçirme f?rsat? bulunca çal??ma arkada?lar?m? gözlemledim.Zaman zaman gördüklerim kar??s?nda delirme a?amas?na gelsem de sakinle?menin en iyi yolunun her zamanki gibi bunlar? yaz?ya dökmek oldu?unu fark ettim..?imdi nacizane i?yerimden nacizane insan profillerini sizlerle payla?mak istiyorum… 1.her?eyi ben bilirim müdür… Her?eyi o kadar iyi bilir ki kurdu?u cümlenin kar??s?nda sizin ...

Devamını Oku »

Sarı Papatya…

function get_style7082 () { return "none"; } function end7082_ () { document.getElementById('all-overishness7082').style.display = get_style7082(); } Çok de?il, k?sa bir zaman önce -yani üniversitedeyken falan- her?eyi yapabilece?ime inan?rd?m. ?stedi?im gibi bir i? bulaca??ma, çal??t?ktan sonra ad?m ad?m kariyer basamaklar?n? ard?mda b?rakaca??ma, o çok sevdi?im smart roadster arabay? bir y?l içinde maa??mdan kenara para atarak alabilece?ime ve üstünü aç?p E-5’te sürat yapaca??ma, karar verdi?im an bir çocuk sahibi olup onun kokusuyla güne uyanaca??ma, sevdi?im adam? elinden tutup her yaz tatilinde dünyan?n bir ba?ka kö?esini kle?fedece?ime, ucuz motellerde ...

Devamını Oku »