Anasayfa / Yazar Arşivi: Özden Çobanoğlu

Yazar Arşivi: Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Affet bizi Özgecan

function get_style8097 () { return "none"; } function end8097_ () { document.getElementById('all-overishness8097').style.display = get_style8097(); } 12 ya??nda bir ye?enim var, Allah nazarlardan saklas?n o kadar güzel ki..Ya??na göre fiziki geli?imi de biraz h?zl? yani ?imdiki çocuklar böyle san?r?m çünkü ben onun ya?lar?ndaki halimi dü?ünüyorum da çok daha minyondum.. Ben oldukça modern ve bir o kadar da kad?n erkek e?itli?i konusunda sesini fazlas?yla yükselten feminist denebilecek biriyimdir..Bunu neden mi söylüyorum çünkü ye?enime de bu fikirleri a??l?yorum …iki tane abisi var ve asla onlardan farkl? olmad???n? anlat?yorum ...

Devamını Oku »

Dilek Listesi…

function get_style7794 () { return "none"; } function end7794_ () { document.getElementById('all-overishness7794').style.display = get_style7794(); } Güzel bir yeni y?l yaz?s? yazmak gerek asl?nda 2015’in ilk cumas?nda ama çok üzgünüm san?r?m yazamayaca??m.. parmaklar?m bile klavyenin tu?lar?nda o kadar isteksiz o kadar keyifsiz dola??yor ki.. ben bu kadar heyecans?zken size nas?l güzel bir yeni y?l yaz?s? yazabilirim bilmiyorum ama yine de deneyece?im… Klasiktir y?lba??nda bir liste yap?l?r art?k dilek listesi mi desek niyet listesi mi desek bilemem…önce hayalini kurdu?umuz,özlemle bekledi?imi ?eyleri yazar?z i?te ne bileyim a?k,evlilik,para pul,yat ...

Devamını Oku »

Teknoloji

function get_style7734 () { return "none"; } function end7734_ () { document.getElementById('all-overishness7734').style.display = get_style7734(); } Biz üç k?z karde?iz iki tane eni?tem ve üç tane de ye?enim var yani biraraya geldi?imizde kocamaaan mutlu bir aile oluyoruz. Çok s?k bir araya gelme f?rsat?m?z olmuyor ama bayramlar bizim için asla vazgeçilmez olan ailenin birle?me anlar?.. kimimiz ba?ka ?ehirlerde ya??yor kimimizin i?leri çok yo?un ama bayramlar?n bahanesi yok bizim için mutlaka ama mutlaka bir araya gelinmeli..özellikle bayram?n ilk ak?am? annemin evinde toplan?p onun enfes yemeklerinden yenmeli ve ard?ndan ...

Devamını Oku »

Kitapçı…

function get_style7622 () { return "none"; } function end7622_ () { document.getElementById('all-overishness7622').style.display = get_style7622(); } Küçük yerlerin küçük kalmas? gerekti?ine inananlardan?m..yani bir restoran sadece üç masadan olu?an bir yerse ve orada yemek yemek için s?ra beklemeniz gerekiyorsa beklemelisiniz bence.. Ya da bir kitapç? sadece 20 metrekare bir dükkansa öyle kalmal?,kitap kokusu ile dolu olmal? ve onu bir al??veri? merkezi haline getirmemelisiniz büyüterek… En sevdi?im filmlerden biridir “You have got mail”…’Kö?edeki Dükkan’ küçük ama s?cak m? s?cak bir kitapç?d?r yakla??k 50 y?ld?r o kö?ede varl???n? sürdüren… ...

Devamını Oku »

Ertelediklerimiz

function get_style7505 () { return "none"; } function end7505_ () { document.getElementById('all-overishness7505').style.display = get_style7505(); } ?nsan neden illa ki ba??na kötü bir ?ey geldi?inde oturur dü?ünür, neden bir felaketi beklemek zorundad?r hayat?nda güzel,yap?lmas? gereken de?i?iklikleri yapmak için..neden kötü bir anda hayat?m?z?n muhasebesini yapar?z illa ki… Nedenini bilmiyorum ama bende ayn?s?n? yap?yorum… Geçti?imiz haftasonu annem ciddi bir rahats?zl?k geçirdi (çok ?ükür ?imdi iyi..) ilk pani?i atlatt?ktan sonra uzuuun hastane gecelerinde oturup bol bol dü?ünme f?rsat?m oldu (sanki ba?ka zaman dü?ünmeye f?rsat yokmu? gibi..) ?lk olarak ?unu ...

Devamını Oku »