Anasayfa / Yazar Arşivi: YrdDoçDrÖykü İyigün

Yazar Arşivi: YrdDoçDrÖykü İyigün

YrdDoçDrÖykü İyigün
1981 İstanbul doğumlu olan Yrd. Doç. Dr. Öykü İyigün, lisans öğrenimi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik bölümünde, doktorasını Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde tamamlamıştır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir. Profesyonel kariyerinde 2008 yılından beri İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. “Psikolojik Kontratın Örgütsel Sapma Üzerindeki Etkisi ve Kişilik Özelliklerinin Rolü: İlaç Sektöründe Bir Araştırma” adlı basılı bir kitabı bulunmaktadır. Dr. Öykü İyigün, 2006 yılında JCI´ye üye olmuş ve birçok görevi başarıyla yerine getirmiştir. JCI Görevleri 2006 Uluslararası Eğitim Zirvesi Avrasya Şubesi Direktörü 2006 JCI Avrasya Şubesi Sosyal Aktiviteler Direktörü 2007 JCI Avrasya Şubesi Eğitim Direktörü 2007 JCI Dünya Kongresi Organizasyon Komitesi Üyesi (COC member) 2008 JCI Avrasya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter 2008 JCI Avrasya & AIESEC İstanbul İşbirliği Projesi Koçu 2008 JCI Türkiye Ana Tema Direktörü 2009-2010 JCI Megapol Şubesi Kurucu Başkan 2011 JCI Megapol Şubesi IPP 2011 JCI Türkiye Başkan Yardımcısı 2012 JCI Türkiye Başkan Yardımcısı 2012 JCI Senatör #70968 JCI Ödülleri 2008 yılında "JCI Türkiye´nin En Başarılı Üyesi" ödülünü almıştır 2009 yılında "JCI Avrupa´nın En Başarılı Üyesi" ödülünü alan ilk Türk olmuştur. Eğitim Kariyeri CNT sertifikalı JCI Türkiye Eğitim Enstitüsü eğitmenlerindendir. JCI German Academy Mezunu (2007) JCI European Academy Mezunu (2009) JCI Türkiye Akademisi Mezunu (2012) Aynı zamanda birçok firmada freelance eğitmenlik yapmaktadır. Şu ana kadar Vodafone, İGDAŞ, Kocaeli Ticaret Odası ve Beta Eğitim olmak üzere birçok kuruma eğitim vermiştir. Vermekte Olduğu Başlıca Eğitimler JCI Presenter, Münazara Teknikleri, Proje Yönetimi, JCI Platformu, JCI’de Şube Kuruluşu ve Yönetimi, Aktif Vatandaşlık, Takım Yönetimi, İletişim Teknikleri, Müzakare Stratejileri, STK’larda Stratejik Yönetim, Etkili Sunum Teknikleri, Kariyer Yönetimi.

Sonbahar Halleri ve Yeni Eğitim-Öğretim Yılı!

function get_style7219 () { return "none"; } function end7219_ () { document.getElementById('all-overishness7219').style.display = get_style7219(); } Sonbahara ve sonbahar hallerine merhaba! Sonbaharda do?adaki de?i?imi izlemenin keyfini sevmi?imdir hep… A?açlar yapraklar?n? döker, yerlerde biriken yapraklar, sar?n?n bin bir tonu ile harika görüntüler ortaya koyar, rüzgâr onlar? savurur ve ç?kan ses garip bir huzur verir, havalar serinlemeye ba?lar, uzun yürüyü?lerde sona ermekte olan y?l?n muhasebesi yap?l?r ve yeni kararlar al?n?r. Sonbahar mevsim olarak bana hep dengeyi de hat?rlatm??t?r. Yaz mevsiminin s?cakl???n?n, rahat ve rehavetinin sona erdi?ini fark ettirir ...

Devamını Oku »

Duymak için Susmak!

function get_style5661 () { return "none"; } function end5661_ () { document.getElementById('all-overishness5661').style.display = get_style5661(); } Herkese merhaba… Bugünlerde en çok duydu?unuz kli?e ile ba?layay?m… ?stanbul s?cak, ?stanbul yan?yor, nem bunalt?yor… Kolunuzu kald?rmaya mecaliniz olmuyor. Bir miskinlik, bir ü?engeçlik, bir “hava biraz serinlesin, ondan sonra yapar?m”c?l?k hali… Ben mi ne yap?yorum s?caklarla? Ben iyiyim, s?ca?? zaten severim, yaz mevsiminin gelmesini beklerim sab?rla tüm k?? boyunca… Kesinlikle k?? insan? de?ilim. Ama itiraf etmeliyim ki klimalar? da severim, özellikle s?cak yaz günlerinde. ?u an ofiste ayl?k yaz?m? yazarken, ...

Devamını Oku »

Özür Dilemek

function get_style5041 () { return "none"; } function end5041_ () { document.getElementById('all-overishness5041').style.display = get_style5041(); } Bu ay yaz?ma ba?larken, sizlere bir özür borçluyum. Akademik i? yo?unlu?um ve seyahatlerim sebebi ile geçen ay yaz?m? yazamad?m. Hem bu durumdan dolay? kendimi çok rahats?z hissettim, hem de yazmay? özledi?imi fark ettim. Yo?unlu?umun sebeplerini izninizle aç?klamak istiyorum. Belki de bana hak verirsiniz ya?am?? oldu?um temposu yüksek süreç ile ilgili…  “??letme” ve özellikle “Yönetim ve Organizasyon” alan?nda çal??an bilim insanlar? için May?s-Haziran aylar? kongre/konferans aylar?d?r. Ço?u ulusal kongre/konferans her sene ...

Devamını Oku »

Kocaman Bir “Vasatlık” ve #SOMA

function get_style4380 () { return "none"; } function end4380_ () { document.getElementById('all-overishness4380').style.display = get_style4380(); } Bu ay yaz?ma derin bir keder, çokça hüzün ve yat??t?rmakta zorland???m öfkem ile ba?l?yorum. Kederliyim çünkü Soma’da 301 masum can?m?z?, a?abeyimizi, e?imizi, karde?imizi, kuzenimizi, kom?umuzu, amcam?z? kaybettik. Hüzünlüyüm çünkü hayat?n? kaybedenlerin veya hala bulunamayanlar?n ailelerini, yak?nlar?n? ve onlar?n ?u an içinde bulunduklar? halet-i ruhiyelerini dü?ünebiliyorum. Öfkeliyim çünkü bu ça?da bu tip kazalar? ve bunlar? “i?in f?trat?nda var” veya “kader” diye normalle?tirilmeye çal???lmas?n? ve bilimsellikten uzak yakla??mlar? kabul etmiyorum. Frans?z filozof ...

Devamını Oku »

Soğuk Bir Nisan…

function get_style4010 () { return "none"; } function end4010_ () { document.getElementById('all-overishness4010').style.display = get_style4010(); } Nisan ay? için fazla so?uk günler geçiriyoruz. S?cac?k havalar? özlüyor, bahar?n taze kokusunu bekliyor ve güne?li günlerin hayalini kuruyoruz. Her sabah uyand???m?zda parlak ve ?l?k bir güne uyanmay? arzu ederken, kat kat lahana gibi giyinerek puslu, so?uk ve keyifsiz bir hava ile i?imize gücümüze ula?mak üzere yola koyuluyoruz. Sahi bir ?eyleri beklerken ya da bir ?eyi özlerken keyfini ç?karabiliyor muyuz sevdi?imiz ba?ka ?eylerin? Yoksa o kavu?mak istediklerimizi öylesine çok dü?ünüp ...

Devamını Oku »